Passende Arbeid

Vaak krijgen wij de vraag wat een bedrijfsarts nu precies bedoelt met ‘passende arbeid’ als dit in een Probleemanalyse of een spreekuurverslag staat. In dit blog ga ik dieper in op deze term en wat er in dat kader van een werkgever en werknemer wordt verwacht. Ook geef ik tips over hoe de re-integratie met […]

Lees verder

Langdurig verzuim

  De duur van verzuim kan erg verschillen per ziektegeval. Hiermee verschilt ook hoeveel effect het verzuim heeft op je organisatie. Verzuim kan onderverdeeld worden in kort verzuim, middellang verzuim, lang verzuim en extra lang verzuim. In deze blog richten we ons op lang en extra lang verzuim. Dit is verzuim wat langer duurt dan […]

Lees verder

Webinar PersonPlus – Verzuim

Jullie hebben het vast voorbij zien komen: de aankondigingen van het eerste echte PersonPlus Webinar! 21 november was het zover. Misschien was jij er wel live bij, of heb je het Webinar later terug gekeken. Ons doel van het organiseren van dit Webinar is om zoveel mogelijk ondernemers te informeren over de inhoud van onze […]

Lees verder

De no-risk polis

Wat houdt een no-riskpolis eigenlijk precies in en wanneer heb je daar recht op? In dit blog lees je er alles over! De no-riskpolis is een regeling van het UWV die het aantrekkelijk maakt voor werkgevers om een medewerker in dienst te nemen met een arbeidsbeperking of ziekte. De overheid hoopt dat werkgevers hierdoor iedereen een […]

Lees verder

Wat houdt een 2e spoortraject in?

Werkgevers staan vaak voor unieke uitdagingen als het gaat om het omgaan met arbeidsongeschiktheid. Wanneer een werknemer langdurig ziek is en niet meer of maar gedeeltelijk kan terugkeren naar zijn huidige functie kan een 2e spoortraject een oplossing bieden. Het 2e spoor richt zich op het vinden van passend werk voor de arbeidsongeschikte werknemer bij […]

Lees verder

Minder stress op de werkvloer

Jij als werkgever speelt een belangrijke rol in het terugdringen van stress op de werkvloer. Want wist je dat ongeveer een kwart van alle werknemers in Nederland (te) veel stress op het werk ervaart? Wat is hiervan de reden? En wat kun jij als werkgever doen? We vertellen je het in dit blog. Wat is […]

Lees verder

Het verschil tussen de arbo- en bedrijfsarts

Iedere werkgever krijgt ermee te maken; zieke medewerkers. Bij iedere zieke medewerker verloopt het herstelproces anders. De Wet verbetering Poortwachter stelt dat er in de zesde week van verzuim een probleemanalyse moet worden opgesteld door de arbodienst. In het proces rondom verzuim zijn er bedrijfsartsen en arboartsen. Hiertussen zit een degelijk verschil, maar wat zijn […]

Lees verder

Wat als re-integratie moeizaam verloopt?

Stel je krijgt bericht van de bedrijfsarts dat een langdurig zieke medewerker het werk (gedeeltelijk) kan gaan hervatten. De medewerker kan bijvoorbeeld een paar uur per dag gaan re-integreren in eigen of aangepast werk. Maar wat doe je als de medewerker hier geen gehoor aan geeft. Of wat doe je als de medewerker andere afspraken […]

Lees verder

Het belang van vakantie!

De zomervakanties zijn voorbij, de scholen zijn weer begonnen en je kijkt terug op een druk seizoen. Dagen met Hollands zomerweer, dagen waarop de mussen van het dak vielen en ook dagen om snel te vergeten (qua weersomstandigheden dan 😉). Afhankelijk van je branche, personele bezetting, en andere mogelijkheden wordt er door jouw medewerkers vakantie opgenomen. […]

Lees verder

Hoe kan je een loonsanctie van het UWV voorkomen?

Hoe kan je een loonsanctie van het UWV voorkomen? Als werkgever ben je wettelijk verplicht je bij de verzuimbegeleiding te laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst. De casemanagers Verzuim van PersonPlus zorgen ervoor dat er tijdens de verzuimbegeleiding van een zieke medewerker een bedrijfsarts wordt ingeschakeld.. Sowieso als vast onderdeel van de Wet Verbetering […]

Lees verder