HR personeelsbeleid

Arbobalans 2018: Forse stijging burn-outklachten

Om de twee jaar geeft TNO een overzicht van de kwaliteit van arbeid en de tendensen in de werkgerelateerde gezondheid van Nederlandse werknemers. Een opvallende vaststelling die de onderzoeksorganisatie in haar Arbobalans 2018 maakt, is dat de psychosociale arbeidsbelasting en burn-outklachten duidelijk toenemen. Dit komt vooral omdat steeds meer werknemers met hogere taakeisen te maken krijgen en tegelijkertijd steeds minder inspraak hebben in hoe ze aan die eisen tegemoet moeten komen. In de horecabranche is het aandeel personeelsleden waarvoor deze ongunstige combinatie geldt, het grootst.

Read More

Strategisch HR management in tijd van personeelskrapte

Enthousiaste, loyale en talentvolle medewerkers zijn ontzettend belangrijk voor je bedrijf. Eén van de grootste uitdagingen waar de horecabranche mee te maken heeft, is het tekort aan goed horecapersoneel. Rabobank[i] verwacht dat de sector verder zal groeien in 2019 (+4 procent) maar dat het personeelstekort de groei remt. Voldoende aandacht besteden aan je personeelsbeleid is, zéker in een periode van krapte en vergrijzing, uiterst belangrijk. Strategisch HR management, waarmee je de basis legt voor een toekomstbestendig personeelsbeleid, is in de branche echter nog geen gemeengoed. PersonPlus kan je hierbij helpen.

Read More
× Hoe kan ik je helpen? Available from 08:30 to 17:00