Onbeperkte verlofdagen

Onbeperkte verlofdagen

Begin januari zijn wij bij PersonPlus met iets nieuws gestart: onbeperkte betaalde verlofdagen! We streven naar een gezonde werkomgeving met een goede werk-privébalans. Wij zijn van mening dat onbeperkte vakantiedagen hier aan bijdraagt. De medewerkers hebben de vrijheid en verantwoordelijkheid om het werk zelf in te kunnen delen. Is dit nu ook iets voor jou als werkgever? We informeren je graag in dit blog!

.

Wat houdt het in?

Onbeperkt aantal verlofdagen toekennen is een benadering waarbij werknemers de vrijheid hebben om zelf te bepalen hoeveel vakantiedagen ze opnemen, zonder een vastgesteld aantal dagen per jaar. In plaats van een vastgesteld aantal vakantiedagen krijgen werknemers de verantwoordelijkheid om hun eigen verlof te plannen, uiteraard in overleg met hun leidinggevende en rekening houdend met de behoeften van het bedrijf.

Het beleid is gebaseerd op vertrouwen en gaat ervan uit dat werknemers zich verantwoordelijk voelen om hun taken te managen, hun werk op peil te houden en tegelijkertijd de nodige rust te nemen.

.

Voordelen

Aan deze secundaire arbeidsvoorwaarde zitten voordelen voor jou als werkgever:

  1. Geen onderscheid in wettelijk en bovenwettelijk verlof: Dit minimaliseert administratief werk.
  2. Betere werk-privébalans: Medewerkers hebben meer controle over hun eigen agenda, wat leidt tot een betere balans tussen werk en privé.
  3. Verhoogde betrokkenheid: Onbeperkt verlof kan de betrokkenheid vergroten, omdat medewerkers zich gewaardeerd voelen en flexibiliteit waarderen.
  4. Hogere productiviteit: Een betere balans draagt bij aan een verhoogde productiviteit en effectiviteit op de werkvloer.
  5. Vermindering duur arbeidsongeschiktheid: Een gezondere werk-privébalans kan de duur van arbeidsongeschiktheid verminderen.
  6. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde bij werving & selectie: Het aanbieden van onbeperkt verlof kan het bedrijf aantrekkelijker maken voor potentiële werknemers..

.

Nadelen?

Uiteraard zitten er niet alleen voordelen aan het toekennen van onbeperkt verlof:

  1. Interne ongelijkheid: Er kunnen discussies en onenigheid ontstaan tussen medewerkers over de hoeveelheid opgenomen verlof.
  2. Leiderschapsvoorbeeld: Managers hebben een cruciale rol; hun verlofgedrag kan als voorbeeld dienen voor het team, wat uitdagingen met zich meebrengt.
  3. Verantwoordelijkheidsgevoel: Individuen met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel nemen mogelijk minder verlof op, wat kan voortkomen uit bewijsdrang of onzekerheid over wat als redelijk wordt beschouwd.

.

Wettelijke kaders

Er zijn nog enkele wettelijke kaders waarmee rekening moet worden gehouden met betrekking tot onbeperkte verlofdagen. Hoewel er geen maximaal aantal vakantiedagen meer is vastgesteld, geldt er wel een minimum. De wet schrijft voor dat je als werkgever minimaal 20 (wettelijke) vakantiedagen moet aanbieden bij een fulltime dienstverband. Bij parttime dienstverband worden deze vakantiedagen naar rato aangepast. Bovendien blijven andere wettelijk (en cao) geregelde verlofregelingen, zoals zwangerschapsverlof, kort verzuimverlof en ouderschapsverlof, van kracht.

Er mag afgeweken worden van cao-afspraken bij een minimum cao. Let wel dat het wel in het voordeel moet zijn van de werknemer. Bij een standaard cao mag het invoeren van onbeperkt verlof niet, omdat er niet mag afgeweken worden van de arbeidsvoorwaarden die in de cao zijn omschreven.

.

Waar te beginnen?

Onderzoek wijst uit dat medewerkers niet perse meer vakantie opnemen en dat er niet al te grote verschillen zijn tussen medewerkers. Er zijn dus meer voordelen als nadelen, maar waar begin je dan? Het is namelijk wel een overgang… Een pilotjaar kan hierin een uitkomst bieden. In dit jaar kun jij als werkgever kijken wat het doet bij het personeel en aanpassen waar jij knelpunten ziet.

Ben je na het lezen van dit blog benieuwd wat dit voor jou kan betekenen? De HR-afdeling van PersonPlus denkt graag met je mee. Wil je advies of gewoon even sparren? We zijn te bereiken op hr@personplus.nl of telefonisch op 0113405680.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.