Frequently Asked Question

Wij geven hier antwoord op alle vragen voor werkgevers.

NMBRS

Hoe log ik in op NMBRS?

Je hebt een e-mail ontvangen over de activatie van je account op NMBRS. Let op! deze mail komt soms in je spam terecht, dus check ook je spam. Mocht je geen mail kunnen vinden, neem dan even contact met ons op.

Wist je dat?  Er ook een applicatie van NMBRS is? Meer info: https://www.nmbrs.com/nl/mobiel

Wat is de domeinnaam als ik in wil loggen in de NMBRS app?

De domeinnaam die je bij het inloggen in moet vullen is Personplus

Ik krijg een foutmelding als ik in wil loggen in NMBRS vanaf een ander apparaat/ andere locatie dan normaal. Wat moet ik doen?

Het personeelsportaal “NMBRS” van PersonPlus is erg goed beveiligd om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom moet je iedere keer als je vanaf een andere locatie of met een ander apparaat inlogt (ander IP adres) jouw IP adres bevestigen. Je ontvangt dan altijd ter beveiliging een mail om het IP adres te bevestigen. Klik op de link in de mail en dan kun je weer inloggen zoals gebruikelijk.

Waar en hoe teken ik een arbeidsovereenkomst digitaal?

Wanneer je inlogt in NMBRS, zie je rechts bovenaan een geel bolletje staan, dit zijn jouw openstaande taken/ acties. Hier staat dan de taak: “contract tekenen”, wanneer je klikt op het ronde ‘play’ tekentje achter de taak opent het contract en kun je het doorlezen. Wanneer je naar beneden scrollt in het contract kun je het contract tekenen d.m.v. krabbel zetten met muis.

Wanneer jij getekend hebt, kan de medewerker het contract pas zien en op dezelfde manier tekenen.

Hoe verwerk ik de uren van oproepers en vraag ik loonstroken aan?
 • Ga naar personplus.nmbrs.nl en log in
 • Vervolgens kom je op de startpagina van jouw bedrijf. Klik op snel invoer, dagen uren oproep. Hier vul je de gewerkte uren én dagen in.
 • Wanneer alles is ingevuld klik je op “opslaan en sluiten”
 • Wanneer alles gecontroleerd is, klik je op Run Aanvraag (de groene knop op de startpagina van jouw bedrijf). Vergeet dit niet anders krijgen wij geen melding dat de loonstroken klaargezet moeten worden!
 • Bij salarisdocument viewer kun je de loonstroken en het SEPA betaalbestand downloaden om vervolgens de salarissen uit te betalen.
 • Bij loonaangifte viewer vind je het bestand om de loonaangiften te bekijken en uit te betalen
Heeft NMBRS ook een tijdregistratie systeem? En hoe werkt dit?

Ja zeker! Voor meer informatie en de inrichting hiervan kun ons altijd even bellen of een mailtje sturen. We leggen het je graag uit en helpen bij de inrichting ervan.

Wijzigingen in personeelsbestand

Hoe meld ik een nieuwe medewerker aan?

Je gaat naar www.personplus.nl. Op de website staat boven aan “aanmelden medewerker”, hier klik je op. Vervolgens vul je het formulier in met de basisgegevens van de werknemer, de functie, het salaris en het soort contract dat de medewerker krijgt. Let op dat je het e-mailadres goed invult, want als dit niet klopt ontvangt de werknemer niks.

Wanneer dit formulier is ingevuld en verzonden, krijgt de betreffende werknemer een e- mail met de vraag of de werknemer nog enkele gegevens wilt invullen, zoals de contactgegevens. Wanneer dit is ingevuld, stellen wij een arbeidsovereenkomst op en zorgen we dat alles gereed is voor de verloning van de medewerker. De arbeidsovereenkomst ontvang je digitaal in jullie NMBRS account van ons en is digitaal te tekenen. De werkgever tekent eerst het contract en vervolgens kan de medewerker het ondertekenen.

Hoe geef ik mutaties door?

Wanneer er wijzigingen zijn in jouw personeelsbestand geef je dit door aan ons. Bijvoorbeeld een medewerker die uit dienst gaat, loonverhoging, verhuizing medewerker, verlenging contract of een medewerker die een andere functie krijgt. Dit doe je door te mailen naar mutaties@personplus.nl

Ziekte

Wat gebeurt er als een werknemer ziek is?

De werknemer meldt zich ziek bij Personplus. Dit kan telefonisch of via onze site: www.personplus.nl en dan op ziekmelden medewerker. Wij nemen het verzuim op ons. Zo zorgen wij voor de administratieve verwerking van het verzuim, schatten we de ernst van het verzuim in en schakelen we indien nodig de arbodienst in. Nadat de werknemer zich ziek heeft gemeld bij ons, koppelen wij dit terug naar jou. We vertellen wat de verwachting is van de duur van het verzuim, de aard hiervan en welke stappen wij vervolgens zullen ondernemen. Daarnaast kunnen we enkele gegevens van de werknemer vragen, zodat we het verzuim goed kunnen verwerken.

Wat is het percentage dat ik door moet betalen aan zieke werknemers?

Volgens de Horeca CAO ontvangt je werknemer loon over alle dagen dat de werknemer ziek is, behalve de eerste dag van de ziekte. Dit is een wachtdag. Wanneer de werknemer ziek is, ontvangt hij/ zij:

 • Een wettelijke loondoorbetaling van 70% van het loon gedurende ten hoogste 104 weken dat de arbeidsongeschiktheid duurt. Over de eerste 52 weken geldt dat ten minste het wettelijke minimum (jeugd)loon betaald moet worden. 
 • Hierop kan de werknemer nog een aanvulling krijgen onder de volgende voorwaarden:
 • Tot 95% van het maandloon gedurende de eerste 52 weken
 • Tot 75% van het maandloon gedurende de daaropvolgende 52 weken.

Om aanspraak te maken op deze aanvulling moet de werknemer voldoen aan enkele voorwaarden, namelijk:

1) De werknemer houdt zich aan de regels bij ziekte

2) De werknemer werkt mee aan re-integratie binnen of buiten de onderneming

3) De werknemer werkt mee aan mogelijk verhaal op derden van doorbetaald loon en aanvulling

4) De arbeidsongeschiktheid is geen gevolg van een niet medisch noodzakelijke ingreep

5) De ziekte of arbeidsongeschiktheid is geen vastgesteld gevolg van opzet, grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid van de werknemer zelf

Vakantie

Hoeveel vakantietoeslag moet ik uitkeren en wanneer moet ik dit uitkeren?

Volgens de Horeca CAO loopt het vakantiejaar van 1 juni tot en met 31 mei en bedraagt de vakantietoeslag 8% van het brutoloon. Het vakantiejaar is de periode waarover vakantiedagen/uren worden berekend van werknemers en waarover in de regel de vakantietoeslag wordt uitbetaald. Het uitbetalen van de vakantietoeslag mag periodiek; dit wordt vaak voor oproepmedewerkers gedaan, of eenmaal per jaar; wat vaak voor vaste medewerkers gedaan wordt. Meestal geschiedt betaling in de maand mei of juni.

Op hoeveel vakantie-uren hebben werknemers recht?

Volgens de Horeca CAO heeft een werknemer recht op vakantie ter hoogte van 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Voor elk gewerkt uur dat de werknemer recht heeft op loon, bouwt hij/ zij  0,0769 uur vakantie op.

Stel een werknemer werkt gemiddeld 38 uur per week. Per jaar is dat 1976 uur. De vakantie bestaat dus uit  4 x 38 uur = 152 uur vakantie per jaar. Als je dit berekent naar uur is dat 152/1976= 0,0769 uur.  Dus bouwt de werknemer per uur 0,0769 uur vakantie op.

Daarnaast heeft de werknemer ook nog recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar. Hier bouwt hij/ zij 0.0192 uur vakantie op per gewerkte uur.

Terug naar het bovenstaande voorbeeld. De werknemer werkt 38 uur per week dus 1976 uur per jaar. De werknemer heeft recht op 1 x 38 uur vakantie = 38 uur bovenwettelijke vakantie per jaar. Per uur is dit 38/1976= 0,0192 vakantie per uur. Dus bouwt de werknemer per uur 0,0192 uur bovenwettelijke vakantie op. In een voltijdsituatie zijn 38 uren dus 5 vakantie dagen op jaarbasis. 

Kortom de werknemer bouwt dus over elk arbeidsuur 0,096 vakantie uren op, zowel wettelijke als bovenwettelijk. (0,0796 + 0,0192 = 0,0961 afgerond). Dit geldt ook als de werknemer in deeltijd werkt.  

Maar let op:

 • De werknemer bouwt geen vakantie- uren op over de uren waarin feestdagentoeslag of overwerk in geld wordt gecompenseerd.

Hier gelden ook:

 • De wettelijke bepalingen over de opbouw, het vervallen en verjaren van vakantierechten over perioden dat de werknemer geen recht heeft op loon.
 • De wettelijke bepalingen over de opbouw, opnemen en vervallen van (wettelijke) vakantierechten, ook over perioden dat de werknemer arbeidsongeschikt is.

Verlof

Wanneer heeft de werknemer recht op buitengewoon verlof met behoud van loon en hoeveel is dit?

Volgens de Horeca CAO heeft de werknemer recht op buitengewoon verlof:

 • Bij het overlijden van de partner of (stief)kind heeft de werknemer recht op 4 dagen verlof. In ieder geval van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis.
 • Bij het overlijden van (schoon)ouders heeft de werknemer recht op 2 dagen verlof.
 • Bij het begraven of cremeren van de broer, zwager, (schoon)zuster of grootouder van de werknemer, heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.
 • Bij het huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of dat van het (stief)kind, broer, zus of (schoon)ouder heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.
 • Bij het 25-. 40-, 50-, of 60- jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap of dat van kinderen, (schoon)ouders of grootouders heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.

Arbeidsovereenkomsten

Hoe beëindig ik een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege op de afgesproken einddatum zonder dat er opzegging nodig is. Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd kan tussentijds opgezegd worden en beëindigd mits dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt meestal aan het einde van een maand en meestal wordt er een maand opzegtermijn gehanteerd. De regels van ontslagregels en opzegtermijn uit het Burgerlijk Wetboek moeten dan gevolgd worden.

Wanneer moet ik een werknemer informeren over het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan is voor 6 maanden of langer, ben je als werkgever wettelijke verplicht om uiterlijk één maand voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te informeren over (volgens de Horeca CAO):

 • Het wel of niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst
 • Bij voorzetting, over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst voorgezet wordt
Hoe vaak kan ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen?

Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, moet de ketenregeling in acht genomen worden. De ketenregeling bepaalt dat:

 • Wanneer er meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd achter elkaar zijn afgesloten
 • Of wanneer de totale duur van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 3 jaar overstijgt

De laatste arbeidsovereenkomst wordt dan automatisch aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dan niet van rechtswege.

Overuren

Wat moet ik compenseren voor gewerkte overuren?

Volgens de Horeca CAO geldt voor vastgestelde overwerkuren het volgende als compensatie:

Tijd voor tijd

 • Dit betekent voor elk overwerkuur een uur doorbetaalde vrije tijd
 • In overleg met je werknemer, kun je ook de werknemer direct uitbetalen van 100% uurloon voor elk overwerkuur. Tijd voor tijd vervalt dan.
 • Wanneer tijd voor tijd binnen 6 maanden na vaststelling van overwerk niet mogelijk is, dan kun je alsnog 100% van het uurloon uitbetalen over elk overwerkuur en de tijd voor tijd regel vervalt dan.

Inhoudingen op loon

Wanneer mag ik loon inhouden?

Volgens de Horeca CAO mag je als werkgever het loon inhouden volgens de daarvoor geldende regels. Deze inhoudingen kunnen voortkomen uit de wet of wanneer je hierover met je werknemer afspraken over hebt gemaakt. Hier valt ook onder het verhalen van de helft van de gedifferentieerde premie voor de WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

Zwangerschap

Wanneer kan een werkneemster zwangerschapsverlof opnemen en hoeveel is de zwangerschaps- en bevallingsverlof?

De werkneemster kan zwangerschapsverlof opnemen tussen de 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Dit heet de flexibiliseringsperiode. De ingangsdatum bepaalt de werkneemster zelf. Wanneer de werkneemster minder dan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, wordt dit opgeteld bij het bevallingsverlof. Stel de werkneemster neemt 4 weken zwangerschapsverlof op dan worden de overige 2 weken opgeteld bij het bevallingsverlof. 

De uitkering van het zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt in totaal minimaal 16 weken en de uitkering bedraagt 100% van het dagloon. Het bevallingsverlof bedraagt minimaal 10 weken en gaat in op de dag na de bevalling.

Moet de werkneemster een zwangerschap doorgeven aan Personplus?

Jazeker. Wanneer je samen met de werkneemster afspraken hebt gemaakt over het zwangerschapsverlof, moet dit doorgegeven worden aan Personplus voor de loonadministratie. De werknemer geeft de vermoedelijke bevallingsdatum door en de ingangsdatum van het verlof, dan kunnen wij de WAZO- uitkering aanvragen voor de werkneemster.

Mijn werkneemster is ziek geworden in de periode van 4 tot 6 weken vóór de uitgerekende bevallingsdatum, maar heeft nog geen zwangerschapsverlof opgenomen, wat nu?

Je kan dan een uitkering aanvragen. De werkneemster krijgt dan een uitkering vanaf de eerste ziektedag. Deze uitkering zal lopen tot de dag dat de werkneemster weer beter is of totdat het zwangerschapsverlof begint. Wordt de werknemer ziek tijdens de verlofperiode, dan krijgt de werknemer geen ziektewetuitkering. Dit komt omdat jij al een zwangerschapsuitkering van het UWV ontvangt voor de werknemer en het loon doorbetaald wordt. Wanneer de werknemer zich ziekmeldt voordat ze met verlof gaat, is dit ‘gewoon’ verzuim en wordt dit behandelt als een ‘gewone’ ziekmelding. Je moet het loon van de werkneemster dan doorbetalen.

Wij geven hier antwoord op alle vragen voor werknemers.

NMBRS

Hoe log ik in op NMBRS?

Je hebt een e-mail ontvangen over de activatie van je account op NMBRS. Let op! deze mail komt soms in je spam terecht, dus check ook je spam. Mocht je geen mail kunnen vinden, neem dan even contact met ons op.

Wist je dat?  Er ook een applicatie van NMBRS is? Zo kun je gemakkelijk jouw loonstrook bekijken op je telefoon. Meer info: https://www.nmbrs.com/nl/mobiel

Wat zijn de voorwaarden voor het aanmaken van een wachtwoord in NMBRS?

Het wachtwoord moet bestaan uit de volgende voorwaarden:

 • Het wachtwoord moet twee keer ingevuld worden.
 • Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als het huidige wachtwoord.
 • Minimale lengte van 15 tekens.
 • Moet tenminste één hoofdletter bevatten.
 • Moet tenminste één kleine letter bevatten.
 • Moet tenminste één cijfer bevatten
 • Moet tenminste een van deze symbolen bevatten ! @ % # $
Wat is de domeinnaam als ik in wil loggen in de NMBRS app?

De domeinnaam die je bij het inloggen in moet vullen is Personplus

Waar en hoe kan ik mijn arbeidsovereenkomst digitaal tekenen?

 Je arbeidsovereenkomst staat klaar ter ondertekening in ons portaal (NMBRS). Voor het tekenen van je arbeidsovereenkomst log je in op www.personplus.NMBRS.nl  Eerder heb je van ons een activatiemail ontvangen waarmee je een wachtwoord aan kunt maken en kunt inloggen.

Wanneer je inlogt in het portaal zie je rechts bovenaan een geel bolletje met een vinkje erin. Klik daar op. Hier staat de taak: ‘contract tekenen’. Klik hierop, dan opent het contract en kun je het inzien. Onderaan kun je met de muis je handtekening zetten. De handigste manier om dit te doen is op je PC en niet op je telefoon/tablet. Dit werkt beter.

Er staan foute gegevens van mij in NMBRS/ in mijn arbeidsovereenkomst. Hoe pas ik dit aan?

Indien er foutieve informatie in het portaal staat (fout in je naam, geboortedatum, BSN nummer etc.) kun je dit aangeven door een mailtje naar ons te sturen met de juiste gegevens via: mutaties@personplus.nl. Wij passen de gegevens dan voor je aan.

Ik krijg een foutmelding als ik in wil loggen in NMBRS vanaf een ander apparaat/ andere locatie dan normaal. Wat moet ik doen?

Het personeelsportaal “NMBRS” van PersonPlus is erg goed beveiligd om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom moet je iedere keer als je vanaf een andere locatie of met een ander apparaat inlogt (ander IP adres) jouw IP adres bevestigen. Je ontvangt dan altijd ter beveiliging een mail om het IP adres te bevestigen. Klik op de link in de mail en dan kun je weer inloggen zoals gebruikelijk.

Vakantie

Hoeveel vakantie uren bouw ik op?

Volgens de Horeca CAO heb je recht op vakantie ter hoogte van 4 keer je overeengekomen arbeidsduur per week. Voor elk gewerkt uur dat je recht hebt op loon, bouw je 0,0769 uur vakantie op. 

Stel je werkt gemiddeld 38 uur per week. Per jaar is dat 1976 uur. Jouw vakantie-uren bestaan dus uit  4 x 38 uur = 152 uur vakantie per jaar. Als je dit berekent naar uur is dat 152/1976= 0,0769 uur. Dus bouw je per uur 0,0769 uur vakantie op.

Daarnaast heb je ook nog recht op 5 bovenwettelijke vakantie dagen per jaar. Hier bouw je 0.0192 uur vakantie op per gewerkt uur.

Terug naar het bovenstaande voorbeeld. Je werkt 38 uur per week dus 1976 uur per jaar. Je hebt recht op 1 x 38 uur vakantie = 38 uur bovenwettelijke vakantie per jaar. Per uur is dit 38/1976= 0,0192 vakantie per uur. Dus bouw je per uur 0,0192 uur bovenwettelijke vakantie op. In een voltijdsituatie zijn 38 uren dus 5 vakantie dagen op jaarbasis.

Kortom je bouwt dus over elk arbeidsuur 0,096 vakantie uren op, zowel wettelijke als bovenwettelijk. (0,0796 + 0,0192 = 0,0961 afgerond). Dit geldt ook als je in deeltijd werkt.

Maar let op:

 • Je bouwt geen vakantie- uren op over de uren waarin feestdagentoeslag of overwerk in geld wordt gecompenseerd.

Hier gelden ook:

 • De wettelijke bepalingen over de opbouw, het vervallen en verjaren van vakantierechten over perioden dat je geen recht hebt op loon.
 • De wettelijke bepalingen over de opbouw, opnemen en vervallen van (wettelijke) vakantierechten, ook over perioden dat je arbeidsongeschikt bent.
Op hoeveel vakantietoeslag heb ik recht en wanneer wordt dit uitgekeerd?

Volgens de Horeca CAO loopt het vakantiejaar van 1 juni tot en met 31 mei en bedraagt de vakantietoeslag 8% van het brutoloon. Het vakantiejaar is de periode waarover je vakantiedagen/uren worden berekend en waarover in de regel de vakantietoeslag wordt uitbetaald. Het uitbetalen van de vakantietoeslag mag periodiek; dit wordt vaak voor oproepmedewerkers gedaan, of eenmaal per jaar; wat vaak voor vaste medewerkers wordt gedaan. Meestal geschiedt betaling in de maand mei of juni.

Ziekte

Hoe meld ik mij ziek?

Wanneer je ziek bent geef je dit door aan je werkgever en Personplus. Het ziekmelden bij Personplus doe je door te bellen naar 0113-405680. Wanneer je weer beter bent, vergeet je dan niet weer beter te melden bij Personplus.

Wat is het percentage dat ik doorbetaald krijg tijdens ziekte?

Volgens de Horeca CAO ontvang je loon over alle dagen dat je ziek bent, behalve over de eerste dag van je ziekte. Dit is een wachtdag. Wanneer je ziek bent ontvang je:

 • Een wettelijke loondoorbetaling van 70% van het loon gedurende ten hoogste 104 weken dat je arbeidsongeschiktheid duurt

Over de eerste 52 weken geldt dat ten minste het wettelijke minimum (jeugd)loon betaald moet worden. 

 • Hierop kun je nog een aanvulling krijgen onder de volgende bepaalde voorwaarden:
 • Tot 95% van het maandloon gedurende de eerste 52 weken
 • Tot 75% van het maandloon gedurende de daaropvolgende 52 weken.

Om aanspraak te maken op deze aanvulling moet je voldoen aan enkele voorwaarden, namelijk:

1) Je houdt je aan de regels bij ziekte

2) Je werkt mee aan re-integratie binnen of buiten de onderneming

3) Je werkt mee aan mogelijk verhaal op derden van doorbetaald loon en aanvulling

4) Je arbeidsongeschiktheid is geen gevolg van een niet medisch noodzakelijke ingreep

5) Je ziekte of arbeidsongeschiktheid is geen vastgesteld gevolg van opzet, grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid van jouw kant

Op mijn loonstrook staat: “inhouding wachturen” wat is dit?

Volgens de Horeca CAO, ontvang je je loon over alle dagen dat je ziek bent, behalve de eerste dag van je ziekte. Dit is een wachtdag. Wanneer je weer bent gaan werken en binnen 4 weken toch weer ziek wordt, dan is dit hetzelfde ziekte geval. Er kan dan geen nieuwe wachtdag worden toegepast.

Ben je ziek als gevolg van een bedrijfsongeval of als gevolg van agressie en geweld tegen jou, dan wordt de wachtdag niet toegepast.

Je werkgever kan de wachtdag ook inhouden door het afschrijven van een bovenwettelijke vakantiedag of – uren. Dit zal je dan terug vinden op je loonstrook.

Verlof

Wanneer heb ik recht op buitengewoon verlof met behoud van loon en hoeveel is dit?

Volgens de Horeca CAO heb je recht op buitengewoon verlof:

 • Bij het overlijden van de partner of (stief)kind heb je recht op 4 dagen verlof. In ieder geval van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis.
 • Bij het overlijden van (schoon)ouders heb je recht op 2 dagen verlof.
 • Bij het begraven of cremeren van de broer, zwager, (schoon)zuster of eigen grootouder heb je recht op 1 dag verlof.
 • Bij het huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of dat van het (stief)kind, broer, zus of (schoon)ouder heb je recht op 1 dag verlof
 • Bij het 25-. 40-, 50-, of 60- jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap of dat van kinderen, (schoon)ouders of grootouders heb je recht op 1 dag verlof.
Wanneer heb ik recht op geboorteverlof?

Je hebt recht op geboorteverlof als je de echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde partner bent van de moeder of wanneer je ongehuwd met de moeder samenwoont of wanneer je het kind hebt erkend.

Je hebt recht op maximaal één werkweek betaald geboorteverlof. Werk je bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijg je 30 uur geboorteverlof: 5 x 6 werkuren. Het verlof moet binnen 4 weken opgenomen worden. Deze periode start na de bevalling van de moeder. 

Vanaf 1 juli 2020 kun je ook nog een aanvullende geboorteverlof opnemen. Je ontvangt dan geen loon maar een uitkering van het UWV. Dit bedraagt 70% van het dagloon. Het aanvullende geboorteverlof bedraagt maximaal 5x de wekelijkse arbeidsduur per week. Je moet de aanvullende verlofdagen opnemen binnen een periode van 6 maanden na de bevalling.

De verlofdagen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Dit betekent dat de verlofdagen gespreid kunnen worden.

Let op: de werkgever kan de spreiding van de verlofdagen weigeren indien hiervoor zwaarwegende redenen zijn. Maar opname van het verlof mag de werkgever niet weigeren.

Verlof

Wanneer heb ik recht op buitengewoon verlof met behoud van loon en hoeveel is dit?

Volgens de Horeca CAO heeft de werknemer recht op buitengewoon verlof:

 • Bij het overlijden van de partner of (stief)kind heeft de werknemer recht op 4 dagen verlof. In ieder geval van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis.
 • Bij het overlijden van (schoon)ouders heeft de werknemer recht op 2 dagen verlof.
 • Bij het begraven of cremeren van de broer, zwager, (schoon)zuster of grootouder van de werknemer, heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.
 • Bij het huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of dat van het (stief)kind, broer, zus of (schoon)ouder heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.
 • Bij het 25-. 40-, 50-, of 60- jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap of dat van kinderen, (schoon)ouders of grootouders heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.

Arbeidsovereenkomsten

Hoe beëindig ik een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege op de afgesproken einddatum zonder dat er opzegging nodig is. Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd kan tussentijds opgezegd worden en beëindigd mits dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt meestal aan het einde van een maand en meestal wordt er een maand opzegtermijn gehanteerd. De regels van ontslagregels en opzegtermijn uit het Burgerlijk Wetboek moeten dan gevolgd worden.

Wanneer moet een werkgever mij informeren over het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan is voor 6 maanden of langer, ben je als werkgever wettelijke verplicht om uiterlijk één maand voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te informeren over (volgens de Horeca CAO):

 • Het wel of niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst
 • Bij voorzetting, over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst voorgezet wordt
Hoe vaak kan mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd worden?

Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, moet de ketenregeling in acht genomen worden. De ketenregeling bepaalt dat:

 • Wanneer er meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd achter elkaar zijn afgesloten
 • Of wanneer de totale duur van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 3 jaar overstijgt

De laatste arbeidsovereenkomst wordt dan automatisch aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dan niet van rechtswege.

Overuren

Wat moet mijn werkgever compenseren voor gewerkte overuren?

Volgens de Horeca CAO geldt voor vastgestelde overwerkuren het volgende als compensatie:

Tijd voor tijd

 • Dit betekent voor elk overwerkuur een uur doorbetaalde vrije tijd
 • In overleg met je werknemer, kun je ook de werknemer direct uitbetalen van 100% uurloon voor elk overwerkuur. Tijd voor tijd vervalt dan.
 • Wanneer tijd voor tijd binnen 6 maanden na vaststelling van overwerk niet mogelijk is, dan kun je alsnog 100% van het uurloon uitbetalen over elk overwerkuur en de tijd voor tijd regel vervalt dan.

Inhoudingen op loon

Wanneer mag mijn werkgever loon inhouden?

Volgens de Horeca CAO mag je als werkgever het loon inhouden volgens de daarvoor geldende regels. Deze inhoudingen kunnen voortkomen uit de wet of wanneer je hierover met je werknemer afspraken over hebt gemaakt. Hier valt ook onder het verhalen van de helft van de gedifferentieerde premie voor de WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

Zwangerschap

Wanneer kan een werkneemster zwangerschapsverlof opnemen en hoeveel is de zwangerschaps- en bevallingsverlof?

De werkneemster kan zwangerschapsverlof opnemen tussen de 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Dit heet de flexibiliseringsperiode. De ingangsdatum bepaalt de werkneemster zelf. Wanneer de werkneemster minder dan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, wordt dit opgeteld bij het bevallingsverlof. Stel de werkneemster neemt 4 weken zwangerschapsverlof op dan worden de overige 2 weken opgeteld bij het bevallingsverlof. 

De uitkering van het zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt in totaal minimaal 16 weken en de uitkering bedraagt 100% van het dagloon. Het bevallingsverlof bedraagt minimaal 10 weken en gaat in op de dag na de bevalling.

Moet de werkneemster een zwangerschap doorgeven aan Personplus?

Jazeker. Wanneer je samen met de werkneemster afspraken hebt gemaakt over het zwangerschapsverlof, moet dit doorgegeven worden aan Personplus voor de loonadministratie. De werknemer geeft de vermoedelijke bevallingsdatum door en de ingangsdatum van het verlof, dan kunnen wij de WAZO- uitkering aanvragen voor de werkneemster.

Ik ben ziek geworden in de periode van 4 tot 6 weken vóór de uitgerekende bevallingsdatum, maar ik heb nog geen zwangerschapsverlof opgenomen, wat nu?

Je kan dan een uitkering aanvragen. De werkneemster krijgt dan een uitkering vanaf de eerste ziektedag. Deze uitkering zal lopen tot de dag dat de werkneemster weer beter is of totdat het zwangerschapsverlof begint. Wordt de werknemer ziek tijdens de verlofperiode, dan krijgt de werknemer geen ziektewetuitkering. Dit komt omdat jij al een zwangerschapsuitkering van het UWV ontvangt voor de werknemer en het loon doorbetaald wordt. Wanneer de werknemer zich ziekmeldt voordat ze met verlof gaat, is dit ‘gewoon’ verzuim en wordt dit behandelt als een ‘gewone’ ziekmelding. Je moet het loon van de werkneemster dan doorbetalen.

Hoe moet ik mij ziek- en hersteld melden?

Dit doe je telefonisch bij je werkgever en telefonisch bij PersonPlus

Mag iemand anders mij ziekmelden?

Bij voorkeur meld jij jezelf ziek. Indien je hier niet toe in staat bent, mag jouw werkgever en/of een  naast familielid jou ziekmelden.

Wat zijn mijn rechten en plichten tijdens ziekte?

Er zijn bepaalde verplichtingen die je moet nakomen als je ziek bent. Tijdens de periode van ziekte richt de aandacht zich op herstel en re-integratie. Tijdens de re-integratie moet je bijvoorbeeld bereikbaar zijn en meewerken aan contactmomenten met de arbodienst.

Als werknemer ben je verplicht je ziek te melden bij je werkgever.

Je werkgever mag regels stellen hoe jij je ziek moet melden en bij wie.

Je werkgever mag informeren naar hoe lang je denkt ziek te zijn (duur van het verzuim) maar niet naar de reden van het verzuim. Je mag dit wel aan je werkgever vertellen.

De werkgever mag van de werknemer verlangen dat hij of zij de bedrijfsarts bezoekt.

Een werknemer heeft recht op ziekteverzuimbegeleiding door een professionele bedrijfsarts.

Een arts heeft beroepsgeheim, dus die zal niet met de werkgever communiceren over de ziekte van de werknemer.

De bedrijfsarts beoordeelt of iemand in staat is om aangepast werk te verrichten en hoelang het verzuim ongeveer zal duren.

Dit niet-medische advies deelt de bedrijfsarts wel met de werkgever.

Wat is de rol van PersonPlus?

PersonPlus helpt jou tijdens je verzuim en zorgt dat de Wet Verbetering Poortwachter wordt opgevolgd. PersonPlus is tijdens het ziekteproces de schakel tussen werknemer, werkgever, de arbodienst en de verzekeraar.

Heeft verzuim invloed op mijn loon en vakantiedagen?

De eerste 104 weken van je ziekte is je werkgever verplicht om het loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van je brutoloon betalen, waarbij de eerste 52 weken minimaal het wettelijk minimumloon betaald dient te worden. In de meeste cao’s staat dat de loondoorbetaling  in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Je kunt dus meer loon doorbetaald krijgen als hierover afspraken staan in de cao of in de arbeidsovereenkomst.

Als je tijdens je verzuimverlof op vakantie wilt heb je een “verklaring geen bezwaar” nodig. Deze verklaring wordt afgegeven door de arbodienst. Samen met deze verklaring dien je het verzoek in om op vakantie te gaan. De werkgever zal beslissen of je op vakantie kan gaan of niet. Dit hangt er vanaf of de vakantie niet in de weg zal staan van jouw re-integratie proces of je herstel.  Tijdens deze vakantie blijf je arbeidsongeschikt en hoef je geen verlofdagen op te nemen. Indien je verlof gepland hebt staan en hier geen gebruik meer van wilt maken i.v.m. jouw verzuim, dien je schriftelijk aan te vragen of je af kunt zien van het eerder opgenomen verlof.

Welk percentage krijg ik betaald tijdens ziekte?

De eerste 104 weken van je ziekte is je werkgever verplicht om het loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van je brutoloon betalen, waarbij het de eerste 52 weken minimaal het wettelijk minimumloon betaald dient te worden. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Je kunt meer loon doorbetaald krijgen als hierover afspraken staan in de cao of in de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld: Volgens de horeca cao, heb je in het eerste jaar recht op 95%  van je loon en het 2e jaar 75% vanuit de verzekering, jouw werkgever kan bepalen of hij dit 2e jaar wil aanvullen.

Mijn baas accepteert mijn ziekmelding niet, mag dit?

Dit mag niet, jouw werkgever kan niet bepalen of jij ziek bent of niet, dit kan en mag alleen een arts. Of je wel of niet kunt werken wordt bepaald door de bedrijfsarts.

Hoe kom ik in contact met de Arboarts?

N.a.v. het contact met PersonPlus zal er een consult ingepland worden met de Arboarts. In het gros van de casussen gebeurt dit in de 6e week van het verzuim. Uiteraard kan zowel jij als jouw werkgever het verzoek neerleggen eerder contact te hebben met de arbodienst. De Arboarts neemt contact met jou op, op een afgesproken moment dat kenbaar gemaakt wordt d.m.v. een uitnodiging. De uitnodiging ontvang je per e-mail vanuit onze Arbodienst.

Ik heb mijn consult met de Arboarts gemist, wat nu?

Graag vernemen wij de reden m.b.t. het missen van het consult. Indien deze niet legitiem is brengen wij €250,- in rekening bij jouw werkgever, met het advies dit door te belasten aan jou als werknemer. Het deelnemen aan de consulten met onze arbodienst is jouw verantwoordelijkheid als werknemer.

Kan ik mijn consult met de Arboarts verzetten?

Dit is mogelijk maar alleen met een goede reden, bijvoorbeeld als je op dat moment een doktersafspraak hebt staan. Je moet ons hiervan op de hoogte brengen zodat wij de Arboarts tenminste 48 uur van te voren op de hoogte kunnen stellen, met de reden waarom je het consult wilt verzetten, en een nieuw consult zal worden ingepland.

Wat houden de adviezen van de Arboarts in voor mij?

Het advies van de Arboarts heeft een verplichtend karakter en moet dus gevolgd worden.

Ik ben het niet eens met het advies van de Arboarts, wat nu?

Wanneer jij als werknemer denkt dat de bedrijfsarts een foute inschatting heeft gemaakt of wanneer je het niet eens bent met het advies zal je dit tijdens het consult moeten bespreken met de Arboarts. Daarnaast kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De kosten hiervan zullen voor jouw eigen rekening zijn.

Mijn baas vraagt of ik even langs kom op het werk voor een praatje en een kopje koffie, moet dit?

Je bent niet verplicht langs te komen op het werk voor een praatje en een kopje koffie. Maar je bent wel verplicht om gehoor te geven aan de regels omtrent verzuim, gehoor te geven aan een oproep vanuit jouw werkgever – tenzij anders geadviseerd door de Arboarts –  en je moet meewerken aan jouw herstel. Daarom adviseren wij jou om hier aan mee te werken. Het helpt je ook om het contact tussen jou en je werkgever goed te onderhouden. Wanneer je langere tijd niet op het werk komt, wordt de drempel om ernaar toe te gaan steeds hoger.

Kan ik een anderstalig consult aanvragen?

Indien je er zeker van bent dat jouw Engels goed genoeg is, is het mogelijk om een Engels consult aan te vragen. Indien je een consult in een andere taal dan Engels wilt aanvragen, wordt er een tolk ingeschakeld. We verzoeken je dit vooraf kenbaar te maken, zodat we een tolk kunnen inschakelen die kan inbellen tijdens het consult. Als e.e.a. niet vooraf bekend is en het consult daardoor niet goed verloopt, zullen we de kosten ervan moeten doorberekenen.

Waarom zijn de documenten m.b.t. de consulten en het re-integreren in het Nederlands?

Dit heeft betrekking op het UWV en het volgen van de Nederlandse wetgeving. Wij gebruiken de formulieren van het UWV. Dit om er voor te zorgen dat alle informatie correct is indien het dossier de 104 weken behaalt en beoordeeld wordt door het UWV.

Ben ik meteen aangemeld bij het UWV?

Nee, jouw ziekmelding loopt niet via het UWV. Wanneer jij 42 weken ziek bent, melden we dit bij het UWV middels de 42e Dit wordt gedaan i.o.m. jouw werkgever.

Wanneer heb ik recht op een uitkering?

Na 104 weken ziekte is je werkgever niet meer verplicht het loon te betalen en gaat je ziekmelding over naar het UWV, tenzij het UWV anders beslist  Je vraagt rond 91 weken ziekte een WIA uitkering aan, waarna het UWV gaat bekijken of je hier recht op hebt.

Mag ik op vakantie tijdens mijn verzuim periode?

In principe mag je op vakantie tijdens ziekte, tenzij de vakantie negatieve gevolgen heeft voor jouw herstel. Je hebt een “verklaring geen bezwaar” nodig van de Arboarts. Samen met deze verklaring dien je je verzoek in bij jouw werkgever. De werkgever zal beslissen of je op vakantie kan gaan of niet. Dit hangt er dus vanaf of jouw vakantie geen negatieve gevolgen heeft voor je herstel of re- integratie.

Ik wil mijn vakantie annuleren omdat ik ziek ben, wat moet ik doen?

In overleg met jouw werkgever is het misschien wel mogelijk om jouw vakantie te verzetten. Dit kan doormiddel van wederzijds goedkeuren. Indien je verlof gepland hebt staan en hier geen gebruik meer van wilt maken i.v.m. jouw verzuim, dien je schriftelijk aan te vragen of je af kunt zien van het eerder opgenomen verlof.

Ik word ziek tijdens mijn vakantie, moet ik mij ziekmelden?

Ja, je moet je ook ziekmelden tijdens je vakantie. Je stelt jouw werkgever en PersonPlus zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 48 uur op de hoogte. Ook geef je jouw verblijfadres door indien je elders verblijft. Je moet bij terugkeer een schriftelijke verklaring overleggen van een arts in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal. Deze verklaring zal worden beoordeeld door de bedrijfsarts. In deze medische verklaring moet de duur, de aard en behandeling van de ziekte vermeld zijn. Ook moet daarin vermeld staan of de werknemer een medisch verbod had om te reizen. Deze verklaring zal onderdeel vormen om te kunnen bepalen of er ook sprake is van arbeidsongeschiktheid. Wanneer de werknemer na afloop van de vakantie door ziekte niet gelijk kan terugkeren, dan dient de werknemer een verklaring te kunnen overhandigen zoals reeds beschreven, aanvullend met een verklaring van de behandeld arts dat de werknemer niet in staat was om eerder te reizen.

In principe worden je vakantiedagen bij ziekte omgezet in ziektedagen, maar sla hier wel het verzuimregelement, je arbeidsovereenkomst of cao op na.

Hoe helpt PersonPlus bij mijn herstel?

PersonPlus zorgt ervoor dat jouw verzuim verloopt volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast schakelt PersonPlus met jouw werkgever en de Arbodienst om te zorgen dat afspraken op tijd gemaakt worden en worden nagekomen. Bovendien houdt PersonPlus tijdens jouw verzuim bij om te kijken hoe het met je gaat en hoe je herstel en re- integratie verlopen. Daarnaast staat PersonPlus altijd voor je klaar wanneer je vragen hebt gerelateerd aan je verzuim.

Moet ik mijn werknemer ziek- en hersteld melden?

De werknemer dient zichzelf bij ons ziek en hersteld te melden, wij zullen verdere gegevens opvragen bij jou als werkgever na het ontvangen van de ziekmelding. Maar ook jij kan je werknemer ziekmelden door ons te bellen, mailen of het formulier in te vullen op onze website.

Hoe moet ik mijn werknemer ziek- en hersteld melden?

Dit dient de werknemer zelf te doen. Dit kunnen zij doen door ons te bellen.  Maar ook jij kan je werknemer ziekmelden door ons te bellen, te mailen of het formulier in te vullen op onze website

Waarom moet ik gegevens aanleveren van mijn zieke medewerker?

Deze hebben wij nodig om de verzuimmelding aan te kunnen melden bij de verzekering en het verzuim op te volgen, volgens de wet verbetering poortwachter. Zo gebruiken wij dit o.a. voor het correct inplannen van een consult met onze Arbodienst.

Wat zijn mijn rechten en plichten tijdens verzuim van mijn medewerker?

Er zijn bepaalde verplichtingen die je moet nakomen als je een zieke medewerker hebt. Tijdens de periode van ziekte richt de aandacht zich op herstel en re-integratie, tijdens de re-integratie moet je bijv. contact onderhouden met je medewerker, en – zodra de Arboarts dit adviseert – samen met jouw werknemer een start maken met de re-integratie op de werkvloer.

Jij als werkgever mag regels stellen hoe de medewerker zich ziek moet melden en bij wie, maar je mag niet vragen wat jouw werknemer mankeert.

De werknemer hoeft dus niet te vertellen welke ziekte hij heeft, ook niet aan een casemanager of een verzuimbedrijf!

Je mag wel informeren naar hoe lang de werknemer denkt ziek te zijn (duur van het verzuim).

Ook mag je als werkgever vragen naar de lopende werkzaamheden.

Jij mag van de medewerker verlangen dat hij of zij de bedrijfsarts bezoekt.

Een arts heeft beroepsgeheim, dus die zal niet met jou communiceren over de ziekte van de werknemer.

De bedrijfsarts beoordeelt of iemand in staat is om aangepast werk te verrichten en hoelang het verzuim ongeveer zal duren.

Dit niet-medische advies deelt de bedrijfsarts wel met de werkgever.

Wat is de rol van PersonPlus?

Wij zijn het centrale aanspreekpunt tussen jou, jouw werknemer en de Arbodienst met betrekking tot verzuim. Wij zullen vanaf het begin van het verzuim tot en met de betermelding het verzuimproces begeleiden en zorgen dat verzuimdossiers ten alle tijden volgens de wet en regelgeving verlopen.

Zo nemen wij de zorg bij jou uit handen en hoef je niet meer te schakelen met én de medewerker, én de verzekeraar, én de Arbodienst én de casemanager. In de meeste gevallen doen wij ook de ziekmelding bij de verzuimverzekeraar.

Kan ik gebruik maken van de diensten van PersonPlus zonder verzekering?

Ja, deze mogelijkheid bieden wij. Je betaalt dan per uur voor onze diensten  en apart voor de consulten met onze arbodienst.

Mijn medewerker meldt zich ziek, ben ik verplicht om de ziekmelding aan te nemen?

Ja, aangezien je als werkgever niet kan en mag bepalen of iemand ziek is of niet. Je bent tenslotte geen arts.

Kan ik mijn medewerker met terugwerkende kracht ziekmelden?

Nee, dit is niet mogelijk. De werknemer of werkgever zelf moet de werknemer ziekmelden op de dag dat hij of zij ziek wordt.

Mijn medewerker is niet volledig ziek, kan ik hem/haar gedeeltelijk ziekmelden?

Ja, wij zullen dan gedeeltelijk ziekmelden, bijvoorbeeld voor 50%.

Werknemer meldt zich ziek, maar er loopt ook een conflict, is de medewerker wel ziek?

Er is nu een vermoeden van zwart-verzuim, hier wordt dan direct de Arboarts op gezet. Een consult wordt zo snel mogelijk ingepland. Indien nodig zal er een hoor- wederhoor consult plaatsvinden bij de bedrijfsarts. Dit betekent dat er een onafhankelijk (telefonisch) consult plaatsvindt tussen de arboarts en de werkgever voorafgaand aan het consult tussen de arboarts en werknemer.

Werknemer is voor de 3e keer ziek in korte tijd, wat nu?

Wanneer wij de derde ziekmelding in korte tijd ontvangen van dezelfde werknemer zullen wij een afspraak inplannen met de werknemer, werkgever en PersonPlus. Het doel van deze afspraak is om te bespreken of er een onderliggende reden is van het verzuim en indien mogelijk zal er besproken worden hoe dit in de toekomst te voorkomen of hoe dit opgelost kan worden.

Werknemer was ziek, is 10 dagen hersteld en nu weer ziek, wat betekent dit voor mij?

Als de nieuwe ziekmelding binnen de 28 dagen valt na de hersteldatum van de vorige ziekmelding, telt deze als ‘dezelfde’ ziekmelding en telt er (indien al verlopen) geen nieuw eigen risico. Er mag geen wachtdag worden ingehouden op het loon van de zieke medewerker.

Mijn werknemer is onbereikbaar, wat moet ik doen?

Hem schriftelijk (aangetekend per post) waarschuwen en hem/haar attenderen op de gevolgen wanneer hij bij herhaling niet voldoet aan deze verplichtingen. Denk hierbij aan het schorten van loon.

Kan mijn werknemer meteen naar de bedrijfsarts?

Ja, PersonPlus zal dan zo snel mogelijk een consult bij de bedrijfsarts inplannen.

Mijn werknemer heeft het consult gemist, wat nu?

Graag vernemen wij de reden van het missen van het consult. De kosten van een consult zullen doorberekend worden aan de werkgever, dit is €250 per gemist consult. Wanneer de werknemer niet in staat is om naar een consult te gaan moet hij of zij de Arboarts minimaal 48 uur van te voren hiervan op de hoogte stellen, via PersonPlus. Indien dit gedaan wordt kan het consult gecanceld of verplaatst worden als daar een goede reden voor is.

Moet ik de documenten bespreken met mijn werknemer?

Ja dit is verplicht. Het is belangrijk dat zowel de werkgever als werknemer het samen eens worden over de inhoud van de documenten.

Wat zijn voorbeelden van aangepaste werkzaamheden?

Wellicht administratieve werkzaamheden, bestek oprollen, servetten vouwen, schoonmaakwerkzaamheden etc.

Ik heb geen aangepast werk, voldoe ik nu niet aan mijn verplichtingen?

Nee dan voldoe je niet aan de verplichtingen en als je daaraan niet voldoet, wordt het dossier sanctiegevoelig. Dit betekent dat het UWV, na controle van het dossier bij 104 weken ziekte, een sanctie oplegt voor het doorbetalen van loon aan de werknemer voor maximaal een jaar (3e jaar sanctie). Ga hierover altijd met de verzuimbegeleider van PersonPlus in gesprek. Mogelijk kan de werknemer tijdelijk bij een andere werkgever re-integreren of vrijwilligerswerk doen.

Er is een conflict, nu adviseert de Arboarts mediation en starten met werken, wat moet ik nu doen?

Het advies van de Arboarts heeft een verplichtend karakter en moet dus gevolgd worden. Indien je het hier niet mee eens bent kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor eigen rekening.

Waarom zijn alle documenten en formulieren in het Nederlands?

Dit heeft betrekking op het UWV en het volgen van de Nederlandse wetgeving. Wij gebruiken de formulieren van het UWV. Dit om er voor te zorgen dat alle informatie correct is indien het dossier de 104 weken behaalt en beoordeeld wordt door het UWV.

Is mijn medewerker meteen aangemeld bij het UWV?

Nee, je werknemer is niet gelijk aangemeld bij het UWV. Wij melden, i.o.m. jou, de medewerker aan bij het UWV in de 42e week verzuim. Mocht jouw medewerker (deels) uitkering ontvangen vanuit het UWV, dan dient medewerker zich, naast zichzelf bij jou en PersonPlus ziekgemeld te hebben, ziek te melden bij het UWV. In deze situatie moet de medewerker dit vanaf de eerste ziektedag doen.

Wat moet ik doen wanneer ik het niet eens ben met het advies vanuit de Arbodienst?

Je kan dan een deskundigheidsoordeel aanvragen bij het UWV, de kosten zijn voor je eigen rekening.

How can I call in sick or report better when I am ready to work?

You have to report this by telephone to your employer and PersonPlus.

Can somebody else report my sickness?

It is preferred to call in sick yourself. However, if you are unable to do this yourself, your employer/ family is allowed to do this.

What are my rights and duties during sickness?

There are several obligations you must follow whenever you report sick. During your period of absence, you must contribute to a speedy recovery and reintegration. During reintegration you must be available and do everything possible to resume to work as soon as possible.

As mentioned above, you are obliged to call in sick to your employer. Your employer is allowed to set rules how you have to report sick and where you have to do this.

Your employer is allowed to ask the nature of your sickness, but you are not obliged to answer this question and state the reason for your sickness. However, your employer is allowed to ask you the approximate duration of your sickness.

Your employer can ask you to visit a company doctor.

An employee has the right to have guidance during his/ her sick leave by a professional company doctor.  The company doctor has professional secrecy and is not going to discuss anything related to your sickness with your employer.  The company doctor assesses whether you are able work or not, if you are able to work if the work is modified and the length of your sick leave. This is non- medical advice will be shared with your employer.

What is the role of PersonPlus during my sick leave?

PersonPlus helps you during your sick leave and makes sure the Gatekeeper law is followed. Furthermore, PersonPlus connects the employer, employee, the Occupational Health and Safety Service and the insurance company.

Does absenteeism leave influence my salary and vacation?

The first 104 weeks of your sickens your employer is obligated to pay your salary.

During sickness your employer must continue to pay at least 70% of your gross salary per year. The first 52 weeks of your sickness this should be at least the minimum legal wage.  Be aware that the percentage that the employer must pay you depends on the CLA that is applicable to your occupation.  Often this is 100% in the first year and 70% in your second year of sickness.  It is possible get paid more during your sickness. This is the case when agreements are made in the CLA applicable or with your employer about this.

If you want to go on a vacation during your absenteeism leave a ‘statement of no objection’ is necessary. This certificate is issued by the occupational health and safety service. Together with this statement, the employee submits the request to the employer to be allowed to go on a vacation. The employer will make the decision whether you are allowed to go on a vacation or not.  This depends whether your vacation interferes with your re- integration or recovery. During your vacation you stay incapacitated for work and you do not need to take furlough. In case you planned to take days off, but you do not want to use this anymore because of your absenteeism leave, you have to ask your employer in writing if you are able to refrain from this.

What is the percentage do I get paid during my absenteeism leave?

The first 104 weeks of your sickens your employer is obligated to pay your salary.

During sickness your employer must continue to pay at least 70% of your gross salary per year. The first 52 weeks of your sickness this should be at least the minimum legal wage.  Be aware that the percentage that the employer must pay you depends on the CLA that is applicable to your occupation.  Often this is 100% in the first year and 70% in your second year of sickness.  It is possible get paid more during your sickness. This is the case when agreements are made in the CLA applicable or with your employer about this. For example, according to the Dutch CLA for the Hotel, Restaurant and Café Industry, your employer has to pay you 95% of your salary in the first year of your absenteeism leave. In the second year, this will be 75%. Your employer can decide whether he wants to complement your salary in the second year of your absenteeism leave.

My employer does not accept my sick leave, is this allowed?

This is not allowed. Your employer is not able to decide whether you are feeling sick. Whether you are able to work or not will be determined by the Occupational Health and Safety Service.

How do I contact the occupational health and safety service?

As a result of the contact with PersonPlus, a consultation will be planned with the Occupational Health and Safety Service.  In most of the cases this will be in the 6th week of your absenteeism leave. Of course, you as well as your employer can submit a request to get in contact with the Occupational Health and Safety Service earlier. The company doctor will contact you, at an agreed time which is made known by means of an invitation. You will receive the invitation by e- mail from our company doctor.

I missed my consultation with the company doctor, what will happen now?

We would like to know the reason with regards to missing your consultation. If this is not legitimate, the costs of the consultation will be passed on to the employer which is €250. We will advise your employer to charge this to you as an employee.  Participating in the consultations with our company doctor is your responsibility as an employee.

Can I reschedule my consultation with the company doctor?

This is possible if there is a good reason. For instance, having an appointment with your general practitioner.  You must inform PersonPlus at least 48 hours in advance, stating the reasons so we can inform the company doctor. A new consultation will be planned.

What does the advice of the company doctor mean to me?

The advice is mandatory, and you must follow this.

I do not agree with the advice of the company doctor, what can I do?

If you, as an employee, think that the company doctor made a wrong assessment or you do not agree with the advice you first have to discuss this during the consultation with the company doctor. You can also request an expert opinion from the Institute for Employee Benefit Schemes (UWV). The costs of this expert opinion are on the employee’s account.

My employer asks me to come and grab a coffee, do I have to do this?

You are not obligated to grab a coffee with your boss. But you are obligated to comply with the absenteeism regulations, e.g. responding to a call from your employer. Unless, the company doctor advises otherwise. Additionally, you need to do whatever you can to resume to work as soon as possible. Therefore, we strongly recommend you to do this. It will also benefit you to stay in touch with your employer and colleagues. When you don’t come to work for a longer period of time, the barrier to go there gets higher and higher.

Can I request a consultation with the company doctor in another language?

If you are fluent and secure that your English is sufficient enough, it is possible to do this in English. If you want to have a consultation in another language than Dutch or English to make sure you understand everything, we will reach out to get you a translator.  We request you do this beforehand, so we are able to find a translator who can call in during your consult. If you did not request this beforehand and the consultation did not go well, we will pass on the costs.

Why are the documents with regards to the consultation and reintegration in Dutch?

This relates to the Institute for Employee Benefit Schemes (UWV) and compliance with the Dutch law. We use the forms of the UWV. This is to ensure that all information is correct if the file reaches 104 weeks and is assessed by the UWV.

Am I immediately registered at the Institute for Employee Benefits (UWV)?

No, your absenteeism leave is not regulated by the UWV. When you are sick for 42 weeks, we report this to the UWV by means of the 42nd week notification. This is done in relation to your employer.

When am I entitled to a certain benefit?

After 104 weeks of absenteeism leave, your employer is not obligated to pay your salary and your absenteeism leave will be transferred to the UWV, unless the UWV decides otherwise. Around week 91, you can request  a Work and Income (Employment Capacity) Act (WIA) benefit. After your request, the UWV decides if you are entitled to get this.

Am I allowed to go on a vacation during my absenteeism leave?

Yes, in essence you are allowed to go on a vacation during absenteeism leave, unless your vacation interferes with your recovery. If you want to go on a vacation during your absenteeism, a “statement of no objection” is required. This certificate is used by the occupational health and safety service. Together with this statement, you submit a request to your employer. The employer will decide whether you are allowed to go on vacation.  This depends whether your vacation interferes with your re- integration or recovery.

I want to cancel my vacation because I am sick, what can I do?

In agreement with your employer it is possible to cancel your vacation and reschedule this.  This is possible through a mutual consent between you and your employer. In case you planned to take days off, but you do not want to use this anymore because of your absenteeism leave, you have to ask your employer in writing if you are able to refrain from this.

I became sick during my vacation, do I have to call in sick?

You have to report this to your employer and PersonPlus. You need to do this as soon as possible, at the latest 48 hours after you became sick. You must inform us about your accommodation address, if you are not home. Upon return, the employee must submit a written statement from a doctor in Dutch, English, German or French. The company doctor will assess this statement. This medical certificate must state the duration, nature and treatment of the sickness. Additionally, it must be stated whether the employee had a medical ban on travelling. This declaration form will be part of the declaration to determine whether there is incapacity for work. If the employee is unable to return to work immediately after his/ her vacation, the employee must be able to provide a statement as described above. Additionally, a statement from the doctor, who treated you, is necessary stating why you were unable to travel. This statement will be part to determine whether there is incapacity for work.

In essence, your vacation days will be converted in absenteeism leave days. However, always check your employment agreement, CLA and the applicable absenteeism regulations to be sure.

How will PersonPlus help me during the recovery?

Personplus makes sure your absenteeism leave is in accordance with the Gatekeeper Law, PersonPlus connects you, your employer and  the Occupational Health and Safety Service to make sure appointments are made on time and are followed  In addition to this, PersonPlus checks up on you and how you are feeling and how your recovery and/ or how your reintegration is going. Furthermore, PersonPlus will always help you regarding questions related to your absenteeism leave.

Do I have to report my sick employee to PersonPlus and also report this when my employee is recovered?

Usually, your employee has to report him- / herself sick and also report this when they are recovered. After we receive this, we will ask you to provide us with information necessary to report your employee sick. But you can also do this by calling us, mailing us or filling out the document on our website.

How do I have to report the sickness of my employee or recovery?

Your employee has to do this him- / herself. They can do this by calling us. You are also able to do this by calling us, mailing us or filling out the document on our website.

Why do I have to give information about my sick employee to PersonPlus?

We need this information to report the absenteeism leave to the insurance company and  to follow up the absenteeism leave in according to the Gatekeeper Law (Wet Verbetering Poortwachter).

What are my rights and duties during the absenteeism leave of my employee?

There are several  obligations that you must follow during when your employee is sick. During the absenteeism leave the attention is focused on a speedy recovery and the reintegration.  For instance, you have to stay in touch with your employee and, as soon as the company doctor advices this, starting the reintegration with your employee.

You, as the employer, are allowed to set rules how your employees should report sit and where they have to do this, but you are not allowed to ask what the reason behind the sickness is. Thus, your employee does not have to tell you why he/ she is sick, nor to the case manager or the company who supervises your absenteeism leave. You are allowed to ask what the approximate duration of the absenteeism will be. Additionally, you may ask, as employer, what the current work activities are. You may summon the employee to visit the company doctor. The company doctor has professional secrecy and will therefore not share anything related to medical conditions of the employee. The company doctor assesses whether the employee is able to return to (partial) work and how long the absenteeism will be approximately. The non- medical advice will be shared with the employer.

What is the role of PersonPlus?

PersonPlus is the central point of contact during an absenteeism leave between the employee and the to the occupational health and safety service. From the beginning of the absenteeism leave till the recovery, PersonPlus will help you to guide the absenteeism leave and make sure that the absenteeism record is kept in accordance with the Gatekeeper law.  We will take care of everything regarding the absenteeism leave of your employees. This way you do not have to connect with your employee, the insurance company, the Occupational Health and Safety Service ànd the case manager. In most cases, we will also report the absenteeism leave to the insurance company.

Is it possible to make use of the services of PersonPlus without having an insurance?

Yes, we offer this possibility. You will pay per hour for our service and separate for the consultations with the the Occupational Health and Safety Service.

My employee calls in sick, am I obliged to accept this?

Yes, you cannot determine whether or not your employee is sick. After all, you are not a doctor.

Can I report my employee’s sickness retrospectively?

This is not possible. The employee or you have to report the absenteeism leave on the day the employee gets sick.

My employee is not completely sick, can I report him sick partially?

Yes, this is possible. We can report him fit for work partially, for instance 50%.

My employee reports him-/ herself sick, however there is a labour dispute. Is the employee sick?

There is presumption of a labour dispute, we will reach out to the to the occupational health and safety service directly. An consultation will be planned as soon as possible. If necessary an audi alteram partem will take place (fair hearing). This means that there will be an independent (phone) consultation between the company doctor and the employee previous to the consult the company doctor and employee.

The employee reports sick for the third time in a short period, what will happen?

If we receive the third sickness in a short time from the same employee, we will make an appointment with the employee, employer and PersonPlus. The aim is to discuss together  whether there is an underlying cause for the absenteeism and, if possible, we will discuss how we can prevent or solve this

My employee has been reported sick, recovered for 10 days and called in sick again, what does this mean for me?

If the new absenteeism leave falls within 28 days after the recovery date of the last absenteeism leave, this report counts as “the same” absenteeism leave and does not count as a new report (in case this is expired).

I cannot get in touch with my employee, what can I do?

If your employee is unreachable you have to warn your employee in writing and tell them that it is their duty to be available during an absenteeism leave  and there will be consequences if the employee doesn’t comply with his/ her duties. An example is the suspension of wage.

Can my employee go to a consultation of the company doctor immediately after reporting sick?

Yes, this is possible. PersonPlus will make an appointment as soon as possible for the consultation.

My employee missed a consultation at the company doctor, what now?

We would like to know the cause for missing a consultation. The costs of the consultation will be passed on to you, this is €250. You can decide to pass these costs to your employee.  If the employee is unable to attend this consultation, he/ she must inform the company doctor at 48 hours advance, through Personplus. The appointment can be cancelled or rescheduled if there is a good reason for this.

Do I have to discuss the documents from the company doctor with my employee?

Yes, this is mandatory. It is important that both you and your employee reach a common agreement.

Can you give me examples of modified work?

Perhaps, you can offer administrative tasks, cleaning cutlery, folding napkins or cleaning activities.

I do not have modified work at my workplace, do I neglect my responsibilities as an employer?

You do not comply with your responsibilities and if you do not comply with this the case will become sanction sensitive. This means that the Institute for Employee Benefit Schemes (UWV), after inspection in case of 104 weeks absenteeism leave, can give you a sanction to continue the payment of the employee’s salary for another year (3rd year sanction). Always consult PersonPlus about this. Maybe it is possible for the employee to re- integrate somewhere else or volunteer work.

There is a labour dispute, the company doctor advices mediation and reintegration into work, what do I have to do?

The advice of the company doctor is mandatory and you must follow this. If you do not agree with this, you can request an expert opinion from the Institute for Employee Benefit Schemes (UWV). The costs of the expert opinion will be for you.

Why are all documents regarding the absenteeism leave in Dutch?

This relates to the Institute for Employee Benefit Schemes (UWV) and compliance with the Dutch law. We use the forms of the UWV. This is to ensure that all information is correct if the file reaches 104 weeks and is assessed by the UWV.

Is my employee immediately registered at the Institute for Employee Benefit Schemes (UWV)?

No, your employee is not immediately registered at the UWV. We will register, in agreement with you, your employee at the UWV in the 42nd week of absenteeism leave. If you employee receives a (partial)  benefit from the UWV, then the employee should, in addition to reporting him-/ herself sick at PersonPlus, report sick to the UWV. In this situation, the employee needs to report his sickness to the UWV on the first day of absenteeism leave.

What can I do if I do not agree with the advice of the company doctor?

You can request an expert opinion at the Institute for Employee Benefit Schemes (UWV). The costs will be for you.