Frequently Asked Question

Wij geven hier antwoord op alle vragen voor werkgevers.

NMBRS

Hoe log ik in op NMBRS?

Je hebt een e-mail ontvangen over de activatie van je account op NMBRS. Let op! deze mail komt soms in je spam terecht, dus check ook je spam. Mocht je geen mail kunnen vinden, neem dan even contact met ons op.

Wist je dat?  Er ook een applicatie van NMBRS is? Meer info: https://www.nmbrs.com/nl/mobiel

Wat is de domeinnaam als ik in wil loggen in de NMBRS app?

De domeinnaam die je bij het inloggen in moet vullen is Personplus

Ik krijg een foutmelding als ik in wil loggen in NMBRS vanaf een ander apparaat/ andere locatie dan normaal. Wat moet ik doen?

Het personeelsportaal “NMBRS” van PersonPlus is erg goed beveiligd om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom moet je iedere keer als je vanaf een andere locatie of met een ander apparaat inlogt (ander IP adres) jouw IP adres bevestigen. Je ontvangt dan altijd ter beveiliging een mail om het IP adres te bevestigen. Klik op de link in de mail en dan kun je weer inloggen zoals gebruikelijk.

Waar en hoe teken ik een arbeidsovereenkomst digitaal?

Wanneer je inlogt in NMBRS, zie je rechts bovenaan een geel bolletje staan, dit zijn jouw openstaande taken/ acties. Hier staat dan de taak: “contract tekenen”, wanneer je klikt op het ronde ‘play’ tekentje achter de taak opent het contract en kun je het doorlezen. Wanneer je naar beneden scrollt in het contract kun je het contract tekenen d.m.v. krabbel zetten met muis.

Wanneer jij getekend hebt, kan de medewerker het contract pas zien en op dezelfde manier tekenen.

Hoe verwerk ik de uren van oproepers en vraag ik loonstroken aan?
 • Ga naar personplus.nmbrs.nl en log in
 • Vervolgens kom je op de startpagina van jouw bedrijf. Klik op snel invoer, dagen uren oproep. Hier vul je de gewerkte uren én dagen in.
 • Wanneer alles is ingevuld klik je op “opslaan en sluiten”
 • Wanneer alles gecontroleerd is, klik je op Run Aanvraag (de groene knop op de startpagina van jouw bedrijf). Vergeet dit niet anders krijgen wij geen melding dat de loonstroken klaargezet moeten worden!
 • Bij salarisdocument viewer kun je de loonstroken en het SEPA betaalbestand downloaden om vervolgens de salarissen uit te betalen.
 • Bij loonaangifte viewer vind je het bestand om de loonaangiften te bekijken en uit te betalen
Heeft NMBRS ook een tijdregistratie systeem? En hoe werkt dit?

Ja zeker! Voor meer informatie en de inrichting hiervan kun ons altijd even bellen of een mailtje sturen. We leggen het je graag uit en helpen bij de inrichting ervan.

Wijzigingen in personeelsbestand

Hoe meld ik een nieuwe medewerker aan?

Je gaat naar www.personplus.nl. Op de website staat boven aan “aanmelden medewerker”, hier klik je op. Vervolgens vul je het formulier in met de basisgegevens van de werknemer, de functie, het salaris en het soort contract dat de medewerker krijgt. Let op dat je het e-mailadres goed invult, want als dit niet klopt ontvangt de werknemer niks.

Wanneer dit formulier is ingevuld en verzonden, krijgt de betreffende werknemer een e- mail met de vraag of de werknemer nog enkele gegevens wilt invullen, zoals de contactgegevens. Wanneer dit is ingevuld, stellen wij een arbeidsovereenkomst op en zorgen we dat alles gereed is voor de verloning van de medewerker. De arbeidsovereenkomst ontvang je digitaal in jullie NMBRS account van ons en is digitaal te tekenen. De werkgever tekent eerst het contract en vervolgens kan de medewerker het ondertekenen.

Hoe geef ik mutaties door?

Wanneer er wijzigingen zijn in jouw personeelsbestand geef je dit door aan ons. Bijvoorbeeld een medewerker die uit dienst gaat, loonverhoging, verhuizing medewerker, verlenging contract of een medewerker die een andere functie krijgt. Dit doe je door te mailen naar mutaties@personplus.nl

Ziekte

Wat gebeurt er als een werknemer ziek is?

De werknemer meldt zich ziek bij Personplus. Dit kan telefonisch of via onze site: www.personplus.nl en dan op ziekmelden medewerker. Wij nemen het verzuim op ons. Zo zorgen wij voor de administratieve verwerking van het verzuim, schatten we de ernst van het verzuim in en schakelen we indien nodig de arbodienst in. Nadat de werknemer zich ziek heeft gemeld bij ons, koppelen wij dit terug naar jou. We vertellen wat de verwachting is van de duur van het verzuim, de aard hiervan en welke stappen wij vervolgens zullen ondernemen. Daarnaast kunnen we enkele gegevens van de werknemer vragen, zodat we het verzuim goed kunnen verwerken.

Wat is het percentage dat ik door moet betalen aan zieke werknemers?

Volgens de Horeca CAO ontvangt je werknemer loon over alle dagen dat de werknemer ziek is, behalve de eerste dag van de ziekte. Dit is een wachtdag. Wanneer de werknemer ziek is, ontvangt hij/ zij:

 • Een wettelijke loondoorbetaling van 70% van het loon gedurende ten hoogste 104 weken dat de arbeidsongeschiktheid duurt. Over de eerste 52 weken geldt dat ten minste het wettelijke minimum (jeugd)loon betaald moet worden. 
 • Hierop kan de werknemer nog een aanvulling krijgen onder de volgende voorwaarden:
 • Tot 95% van het maandloon gedurende de eerste 52 weken
 • Tot 75% van het maandloon gedurende de daaropvolgende 52 weken.

Om aanspraak te maken op deze aanvulling moet de werknemer voldoen aan enkele voorwaarden, namelijk:

1) De werknemer houdt zich aan de regels bij ziekte

2) De werknemer werkt mee aan re-integratie binnen of buiten de onderneming

3) De werknemer werkt mee aan mogelijk verhaal op derden van doorbetaald loon en aanvulling

4) De arbeidsongeschiktheid is geen gevolg van een niet medisch noodzakelijke ingreep

5) De ziekte of arbeidsongeschiktheid is geen vastgesteld gevolg van opzet, grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid van de werknemer zelf

Vakantie

Hoeveel vakantietoeslag moet ik uitkeren en wanneer moet ik dit uitkeren?

Volgens de Horeca CAO loopt het vakantiejaar van 1 juni tot en met 31 mei en bedraagt de vakantietoeslag 8% van het brutoloon. Het vakantiejaar is de periode waarover vakantiedagen/uren worden berekend van werknemers en waarover in de regel de vakantietoeslag wordt uitbetaald. Het uitbetalen van de vakantietoeslag mag periodiek; dit wordt vaak voor oproepmedewerkers gedaan, of eenmaal per jaar; wat vaak voor vaste medewerkers gedaan wordt. Meestal geschiedt betaling in de maand mei of juni.

Op hoeveel vakantie-uren hebben werknemers recht?

Volgens de Horeca CAO heeft een werknemer recht op vakantie ter hoogte van 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Voor elk gewerkt uur dat de werknemer recht heeft op loon, bouwt hij/ zij  0,0769 uur vakantie op.

Stel een werknemer werkt gemiddeld 38 uur per week. Per jaar is dat 1976 uur. De vakantie bestaat dus uit  4 x 38 uur = 152 uur vakantie per jaar. Als je dit berekent naar uur is dat 152/1976= 0,0769 uur.  Dus bouwt de werknemer per uur 0,0769 uur vakantie op.

Daarnaast heeft de werknemer ook nog recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar. Hier bouwt hij/ zij 0.0192 uur vakantie op per gewerkte uur.

Terug naar het bovenstaande voorbeeld. De werknemer werkt 38 uur per week dus 1976 uur per jaar. De werknemer heeft recht op 1 x 38 uur vakantie = 38 uur bovenwettelijke vakantie per jaar. Per uur is dit 38/1976= 0,0192 vakantie per uur. Dus bouwt de werknemer per uur 0,0192 uur bovenwettelijke vakantie op. In een voltijdsituatie zijn 38 uren dus 5 vakantie dagen op jaarbasis. 

Kortom de werknemer bouwt dus over elk arbeidsuur 0,096 vakantie uren op, zowel wettelijke als bovenwettelijk. (0,0796 + 0,0192 = 0,0961 afgerond). Dit geldt ook als de werknemer in deeltijd werkt.  

Maar let op:

 • De werknemer bouwt geen vakantie- uren op over de uren waarin feestdagentoeslag of overwerk in geld wordt gecompenseerd.

Hier gelden ook:

 • De wettelijke bepalingen over de opbouw, het vervallen en verjaren van vakantierechten over perioden dat de werknemer geen recht heeft op loon.
 • De wettelijke bepalingen over de opbouw, opnemen en vervallen van (wettelijke) vakantierechten, ook over perioden dat de werknemer arbeidsongeschikt is.

Verlof

Wanneer heeft de werknemer recht op buitengewoon verlof met behoud van loon en hoeveel is dit?

Volgens de Horeca CAO heeft de werknemer recht op buitengewoon verlof:

 • Bij het overlijden van de partner of (stief)kind heeft de werknemer recht op 4 dagen verlof. In ieder geval van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis.
 • Bij het overlijden van (schoon)ouders heeft de werknemer recht op 2 dagen verlof.
 • Bij het begraven of cremeren van de broer, zwager, (schoon)zuster of grootouder van de werknemer, heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.
 • Bij het huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of dat van het (stief)kind, broer, zus of (schoon)ouder heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.
 • Bij het 25-. 40-, 50-, of 60- jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap of dat van kinderen, (schoon)ouders of grootouders heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.

Arbeidsovereenkomsten

Hoe beëindig ik een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege op de afgesproken einddatum zonder dat er opzegging nodig is. Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd kan tussentijds opgezegd worden en beëindigd mits dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt meestal aan het einde van een maand en meestal wordt er een maand opzegtermijn gehanteerd. De regels van ontslagregels en opzegtermijn uit het Burgerlijk Wetboek moeten dan gevolgd worden.

Wanneer moet ik een werknemer informeren over het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan is voor 6 maanden of langer, ben je als werkgever wettelijke verplicht om uiterlijk één maand voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te informeren over (volgens de Horeca CAO):

 • Het wel of niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst
 • Bij voorzetting, over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst voorgezet wordt
Hoe vaak kan ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen?

Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, moet de ketenregeling in acht genomen worden. De ketenregeling bepaalt dat:

 • Wanneer er meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd achter elkaar zijn afgesloten
 • Of wanneer de totale duur van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 3 jaar overstijgt

De laatste arbeidsovereenkomst wordt dan automatisch aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dan niet van rechtswege.

Overuren

Wat moet ik compenseren voor gewerkte overuren?

Volgens de Horeca CAO geldt voor vastgestelde overwerkuren het volgende als compensatie:

Tijd voor tijd

 • Dit betekent voor elk overwerkuur een uur doorbetaalde vrije tijd
 • In overleg met je werknemer, kun je ook de werknemer direct uitbetalen van 100% uurloon voor elk overwerkuur. Tijd voor tijd vervalt dan.
 • Wanneer tijd voor tijd binnen 6 maanden na vaststelling van overwerk niet mogelijk is, dan kun je alsnog 100% van het uurloon uitbetalen over elk overwerkuur en de tijd voor tijd regel vervalt dan.

Inhoudingen op loon

Wanneer mag ik loon inhouden?

Volgens de Horeca CAO mag je als werkgever het loon inhouden volgens de daarvoor geldende regels. Deze inhoudingen kunnen voortkomen uit de wet of wanneer je hierover met je werknemer afspraken over hebt gemaakt. Hier valt ook onder het verhalen van de helft van de gedifferentieerde premie voor de WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

Zwangerschap

Wanneer kan een werkneemster zwangerschapsverlof opnemen en hoeveel is de zwangerschaps- en bevallingsverlof?

De werkneemster kan zwangerschapsverlof opnemen tussen de 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Dit heet de flexibiliseringsperiode. De ingangsdatum bepaalt de werkneemster zelf. Wanneer de werkneemster minder dan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, wordt dit opgeteld bij het bevallingsverlof. Stel de werkneemster neemt 4 weken zwangerschapsverlof op dan worden de overige 2 weken opgeteld bij het bevallingsverlof. 

De uitkering van het zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt in totaal minimaal 16 weken en de uitkering bedraagt 100% van het dagloon. Het bevallingsverlof bedraagt minimaal 10 weken en gaat in op de dag na de bevalling.

Moet de werkneemster een zwangerschap doorgeven aan Personplus?

Jazeker. Wanneer je samen met de werkneemster afspraken hebt gemaakt over het zwangerschapsverlof, moet dit doorgegeven worden aan Personplus voor de loonadministratie. De werknemer geeft de vermoedelijke bevallingsdatum door en de ingangsdatum van het verlof, dan kunnen wij de WAZO- uitkering aanvragen voor de werkneemster.

Mijn werkneemster is ziek geworden in de periode van 4 tot 6 weken vóór de uitgerekende bevallingsdatum, maar heeft nog geen zwangerschapsverlof opgenomen, wat nu?

Je kan dan een uitkering aanvragen. De werkneemster krijgt dan een uitkering vanaf de eerste ziektedag. Deze uitkering zal lopen tot de dag dat de werkneemster weer beter is of totdat het zwangerschapsverlof begint. Wordt de werknemer ziek tijdens de verlofperiode, dan krijgt de werknemer geen ziektewetuitkering. Dit komt omdat jij al een zwangerschapsuitkering van het UWV ontvangt voor de werknemer en het loon doorbetaald wordt. Wanneer de werknemer zich ziekmeldt voordat ze met verlof gaat, is dit ‘gewoon’ verzuim en wordt dit behandelt als een ‘gewone’ ziekmelding. Je moet het loon van de werkneemster dan doorbetalen.

Wij geven hier antwoord op alle vragen voor werknemers.

NMBRS

Hoe log ik in op NMBRS?

Je hebt een e-mail ontvangen over de activatie van je account op NMBRS. Let op! deze mail komt soms in je spam terecht, dus check ook je spam. Mocht je geen mail kunnen vinden, neem dan even contact met ons op.

Wist je dat?  Er ook een applicatie van NMBRS is? Zo kun je gemakkelijk jouw loonstrook bekijken op je telefoon. Meer info: https://www.nmbrs.com/nl/mobiel

Wat zijn de voorwaarden voor het aanmaken van een wachtwoord in NMBRS?

Het wachtwoord moet bestaan uit de volgende voorwaarden:

 • Het wachtwoord moet twee keer ingevuld worden.
 • Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als het huidige wachtwoord.
 • Minimale lengte van 8 tekens.
 • Moet tenminste één hoofdletter bevatten.
 • Moet tenminste één kleine letter bevatten.
 • Moet tenminste één cijfer bevatten
 • Moet tenminste een van deze symbolen bevatten ! @ % # $
Wat is de domeinnaam als ik in wil loggen in de NMBRS app?

De domeinnaam die je bij het inloggen in moet vullen is Personplus

Waar en hoe kan ik mijn arbeidsovereenkomst digitaal tekenen?

 Je arbeidsovereenkomst staat klaar ter ondertekening in ons portaal (NMBRS). Voor het tekenen van je arbeidsovereenkomst log je in op www.personplus.NMBRS.nl  Eerder heb je van ons een activatiemail ontvangen waarmee je een wachtwoord aan kunt maken en kunt inloggen.

Wanneer je inlogt in het portaal zie je rechts bovenaan een geel bolletje met een vinkje erin. Klik daar op. Hier staat de taak: ‘contract tekenen’. Klik hierop, dan opent het contract en kun je het inzien. Onderaan kun je met de muis je handtekening zetten. De handigste manier om dit te doen is op je PC en niet op je telefoon/tablet. Dit werkt beter.

Er staan foute gegevens van mij in NMBRS/ in mijn arbeidsovereenkomst. Hoe pas ik dit aan?

Indien er foutieve informatie in het portaal staat (fout in je naam, geboortedatum, BSN nummer etc.) kun je dit aangeven door een mailtje naar ons te sturen met de juiste gegevens via: mutaties@personplus.nl. Wij passen de gegevens dan voor je aan.

Ik krijg een foutmelding als ik in wil loggen in NMBRS vanaf een ander apparaat/ andere locatie dan normaal. Wat moet ik doen?

Het personeelsportaal “NMBRS” van PersonPlus is erg goed beveiligd om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom moet je iedere keer als je vanaf een andere locatie of met een ander apparaat inlogt (ander IP adres) jouw IP adres bevestigen. Je ontvangt dan altijd ter beveiliging een mail om het IP adres te bevestigen. Klik op de link in de mail en dan kun je weer inloggen zoals gebruikelijk.

Vakantie

Hoeveel vakantie uren bouw ik op?

Volgens de Horeca CAO heb je recht op vakantie ter hoogte van 4 keer je overeengekomen arbeidsduur per week. Voor elk gewerkt uur dat je recht hebt op loon, bouw je 0,0769 uur vakantie op. 

Stel je werkt gemiddeld 38 uur per week. Per jaar is dat 1976 uur. Jouw vakantie-uren bestaan dus uit  4 x 38 uur = 152 uur vakantie per jaar. Als je dit berekent naar uur is dat 152/1976= 0,0769 uur. Dus bouw je per uur 0,0769 uur vakantie op.

Daarnaast heb je ook nog recht op 5 bovenwettelijke vakantie dagen per jaar. Hier bouw je 0.0192 uur vakantie op per gewerkt uur.

Terug naar het bovenstaande voorbeeld. Je werkt 38 uur per week dus 1976 uur per jaar. Je hebt recht op 1 x 38 uur vakantie = 38 uur bovenwettelijke vakantie per jaar. Per uur is dit 38/1976= 0,0192 vakantie per uur. Dus bouw je per uur 0,0192 uur bovenwettelijke vakantie op. In een voltijdsituatie zijn 38 uren dus 5 vakantie dagen op jaarbasis.

Kortom je bouwt dus over elk arbeidsuur 0,096 vakantie uren op, zowel wettelijke als bovenwettelijk. (0,0796 + 0,0192 = 0,0961 afgerond). Dit geldt ook als je in deeltijd werkt.

Maar let op:

 • Je bouwt geen vakantie- uren op over de uren waarin feestdagentoeslag of overwerk in geld wordt gecompenseerd.

Hier gelden ook:

 • De wettelijke bepalingen over de opbouw, het vervallen en verjaren van vakantierechten over perioden dat je geen recht hebt op loon.
 • De wettelijke bepalingen over de opbouw, opnemen en vervallen van (wettelijke) vakantierechten, ook over perioden dat je arbeidsongeschikt bent.
Op hoeveel vakantietoeslag heb ik recht en wanneer wordt dit uitgekeerd?

Volgens de Horeca CAO loopt het vakantiejaar van 1 juni tot en met 31 mei en bedraagt de vakantietoeslag 8% van het brutoloon. Het vakantiejaar is de periode waarover je vakantiedagen/uren worden berekend en waarover in de regel de vakantietoeslag wordt uitbetaald. Het uitbetalen van de vakantietoeslag mag periodiek; dit wordt vaak voor oproepmedewerkers gedaan, of eenmaal per jaar; wat vaak voor vaste medewerkers wordt gedaan. Meestal geschiedt betaling in de maand mei of juni.

Ziekte

Hoe meld ik mij ziek?

Wanneer je ziek bent geef je dit door aan je werkgever en Personplus. Het ziekmelden bij Personplus doe je door te bellen naar 0113-405680. Wanneer je weer beter bent, vergeet je dan niet weer beter te melden bij Personplus.

Wat is het percentage dat ik doorbetaald krijg tijdens ziekte?

Volgens de Horeca CAO ontvang je loon over alle dagen dat je ziek bent, behalve over de eerste dag van je ziekte. Dit is een wachtdag. Wanneer je ziek bent ontvang je:

 • Een wettelijke loondoorbetaling van 70% van het loon gedurende ten hoogste 104 weken dat je arbeidsongeschiktheid duurt

Over de eerste 52 weken geldt dat ten minste het wettelijke minimum (jeugd)loon betaald moet worden. 

 • Hierop kun je nog een aanvulling krijgen onder de volgende bepaalde voorwaarden:
 • Tot 95% van het maandloon gedurende de eerste 52 weken
 • Tot 75% van het maandloon gedurende de daaropvolgende 52 weken.

Om aanspraak te maken op deze aanvulling moet je voldoen aan enkele voorwaarden, namelijk:

1) Je houdt je aan de regels bij ziekte

2) Je werkt mee aan re-integratie binnen of buiten de onderneming

3) Je werkt mee aan mogelijk verhaal op derden van doorbetaald loon en aanvulling

4) Je arbeidsongeschiktheid is geen gevolg van een niet medisch noodzakelijke ingreep

5) Je ziekte of arbeidsongeschiktheid is geen vastgesteld gevolg van opzet, grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid van jouw kant

Op mijn loonstrook staat: “inhouding wachturen” wat is dit?

Volgens de Horeca CAO, ontvang je je loon over alle dagen dat je ziek bent, behalve de eerste dag van je ziekte. Dit is een wachtdag. Wanneer je weer bent gaan werken en binnen 4 weken toch weer ziek wordt, dan is dit hetzelfde ziekte geval. Er kan dan geen nieuwe wachtdag worden toegepast.

Ben je ziek als gevolg van een bedrijfsongeval of als gevolg van agressie en geweld tegen jou, dan wordt de wachtdag niet toegepast.

Je werkgever kan de wachtdag ook inhouden door het afschrijven van een bovenwettelijke vakantiedag of – uren. Dit zal je dan terug vinden op je loonstrook.

Verlof

Wanneer heb ik recht op buitengewoon verlof met behoud van loon en hoeveel is dit?

Volgens de Horeca CAO heb je recht op buitengewoon verlof:

 • Bij het overlijden van de partner of (stief)kind heb je recht op 4 dagen verlof. In ieder geval van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis.
 • Bij het overlijden van (schoon)ouders heb je recht op 2 dagen verlof.
 • Bij het begraven of cremeren van de broer, zwager, (schoon)zuster of eigen grootouder heb je recht op 1 dag verlof.
 • Bij het huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of dat van het (stief)kind, broer, zus of (schoon)ouder heb je recht op 1 dag verlof
 • Bij het 25-. 40-, 50-, of 60- jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap of dat van kinderen, (schoon)ouders of grootouders heb je recht op 1 dag verlof.
Wanneer heb ik recht op geboorteverlof?

Je hebt recht op geboorteverlof als je de echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde partner bent van de moeder of wanneer je ongehuwd met de moeder samenwoont of wanneer je het kind hebt erkend.

Je hebt recht op maximaal één werkweek betaald geboorteverlof. Werk je bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijg je 30 uur geboorteverlof: 5 x 6 werkuren. Het verlof moet binnen 4 weken opgenomen worden. Deze periode start na de bevalling van de moeder. 

Vanaf 1 juli 2020 kun je ook nog een aanvullende geboorteverlof opnemen. Je ontvangt dan geen loon maar een uitkering van het UWV. Dit bedraagt 70% van het dagloon. Het aanvullende geboorteverlof bedraagt maximaal 5x de wekelijkse arbeidsduur per week. Je moet de aanvullende verlofdagen opnemen binnen een periode van 6 maanden na de bevalling.

De verlofdagen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Dit betekent dat de verlofdagen gespreid kunnen worden.

Let op: de werkgever kan de spreiding van de verlofdagen weigeren indien hiervoor zwaarwegende redenen zijn. Maar opname van het verlof mag de werkgever niet weigeren.

Verlof

Wanneer heeft de werknemer recht op buitengewoon verlof met behoud van loon en hoeveel is dit?

Volgens de Horeca CAO heeft de werknemer recht op buitengewoon verlof:

 • Bij het overlijden van de partner of (stief)kind heeft de werknemer recht op 4 dagen verlof. In ieder geval van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis.
 • Bij het overlijden van (schoon)ouders heeft de werknemer recht op 2 dagen verlof.
 • Bij het begraven of cremeren van de broer, zwager, (schoon)zuster of grootouder van de werknemer, heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.
 • Bij het huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of dat van het (stief)kind, broer, zus of (schoon)ouder heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.
 • Bij het 25-. 40-, 50-, of 60- jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap of dat van kinderen, (schoon)ouders of grootouders heeft de werknemer recht op 1 dag verlof.

Arbeidsovereenkomsten

Hoe beëindig ik een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege op de afgesproken einddatum zonder dat er opzegging nodig is. Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd kan tussentijds opgezegd worden en beëindigd mits dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt meestal aan het einde van een maand en meestal wordt er een maand opzegtermijn gehanteerd. De regels van ontslagregels en opzegtermijn uit het Burgerlijk Wetboek moeten dan gevolgd worden.

Wanneer moet ik een werknemer informeren over het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan is voor 6 maanden of langer, ben je als werkgever wettelijke verplicht om uiterlijk één maand voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te informeren over (volgens de Horeca CAO):

 • Het wel of niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst
 • Bij voorzetting, over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst voorgezet wordt
Hoe vaak kan ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen?

Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, moet de ketenregeling in acht genomen worden. De ketenregeling bepaalt dat:

 • Wanneer er meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd achter elkaar zijn afgesloten
 • Of wanneer de totale duur van meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 3 jaar overstijgt

De laatste arbeidsovereenkomst wordt dan automatisch aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dan niet van rechtswege.

Overuren

Wat moet ik compenseren voor gewerkte overuren?

Volgens de Horeca CAO geldt voor vastgestelde overwerkuren het volgende als compensatie:

Tijd voor tijd

 • Dit betekent voor elk overwerkuur een uur doorbetaalde vrije tijd
 • In overleg met je werknemer, kun je ook de werknemer direct uitbetalen van 100% uurloon voor elk overwerkuur. Tijd voor tijd vervalt dan.
 • Wanneer tijd voor tijd binnen 6 maanden na vaststelling van overwerk niet mogelijk is, dan kun je alsnog 100% van het uurloon uitbetalen over elk overwerkuur en de tijd voor tijd regel vervalt dan.

Inhoudingen op loon

Wanneer mag ik loon inhouden?

Volgens de Horeca CAO mag je als werkgever het loon inhouden volgens de daarvoor geldende regels. Deze inhoudingen kunnen voortkomen uit de wet of wanneer je hierover met je werknemer afspraken over hebt gemaakt. Hier valt ook onder het verhalen van de helft van de gedifferentieerde premie voor de WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

Zwangerschap

Wanneer kan een werkneemster zwangerschapsverlof opnemen en hoeveel is de zwangerschaps- en bevallingsverlof?

De werkneemster kan zwangerschapsverlof opnemen tussen de 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Dit heet de flexibiliseringsperiode. De ingangsdatum bepaalt de werkneemster zelf. Wanneer de werkneemster minder dan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, wordt dit opgeteld bij het bevallingsverlof. Stel de werkneemster neemt 4 weken zwangerschapsverlof op dan worden de overige 2 weken opgeteld bij het bevallingsverlof. 

De uitkering van het zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt in totaal minimaal 16 weken en de uitkering bedraagt 100% van het dagloon. Het bevallingsverlof bedraagt minimaal 10 weken en gaat in op de dag na de bevalling.

Moet de werkneemster een zwangerschap doorgeven aan Personplus?

Jazeker. Wanneer je samen met de werkneemster afspraken hebt gemaakt over het zwangerschapsverlof, moet dit doorgegeven worden aan Personplus voor de loonadministratie. De werknemer geeft de vermoedelijke bevallingsdatum door en de ingangsdatum van het verlof, dan kunnen wij de WAZO- uitkering aanvragen voor de werkneemster.

Mijn werkneemster is ziek geworden in de periode van 4 tot 6 weken vóór de uitgerekende bevallingsdatum, maar heeft nog geen zwangerschapsverlof opgenomen, wat nu?

Je kan dan een uitkering aanvragen. De werkneemster krijgt dan een uitkering vanaf de eerste ziektedag. Deze uitkering zal lopen tot de dag dat de werkneemster weer beter is of totdat het zwangerschapsverlof begint. Wordt de werknemer ziek tijdens de verlofperiode, dan krijgt de werknemer geen ziektewetuitkering. Dit komt omdat jij al een zwangerschapsuitkering van het UWV ontvangt voor de werknemer en het loon doorbetaald wordt. Wanneer de werknemer zich ziekmeldt voordat ze met verlof gaat, is dit ‘gewoon’ verzuim en wordt dit behandelt als een ‘gewone’ ziekmelding. Je moet het loon van de werkneemster dan doorbetalen.