Pensioenen voor werknemers: hoe werkt dat nu eigenlijk?

Pensioenen voor werknemers: hoe werkt dat nu eigenlijk?

Pensioen; als je jong bent is dat iets waar je nog niet zo bij stilstaat. In sommige branches hoeft dat ook niet, cao-partijen denken daar al over na en er wordt vanzelf gespaard voor de werknemer. Maar wat als dat niet zo is? Hoe kun je als werkgever jouw werknemers helpen om te sparen voor de toekomst? In deze blog hopen we daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

.

Ben je als werkgever verplicht om een pensioenbijdrage te betalen ten voordele van je werknemers?

Dat hangt af van de branche waarin je als bedrijf actief bent. Valt jouw bedrijfstak onder een cao waarin pensioenafspraken zijn gemaakt? Dan ben je verplicht je medewerkers een aanvullend pensioen aan te bieden. Dat geldt ook als er een bedrijfstakpensioenfonds is in de branche waarin je actief bent. Valt je bedrijf niet onder zo’n fonds of cao, dan ben je qua pensioen nergens toe verplicht. Je kunt er wel vrijwillig voor kiezen om je medewerkers alsnog een pensioenregeling aan te bieden.

Hoe wordt de hoogte van de pensioenbijdrage bepaald?

De hoogte van de pensioenbijdrage is afhankelijk van 2 factoren: het pensioengevend salaris en de AOW-franchise of AOW-drempel.

Om tot het pensioengevend salaris, ook wel pensioengrondslag genoemd, te komen, neem je het bruto jaarsalaris van de werknemer, inclusief vakantiegeld. Bonussen en dergelijke worden over het algemeen niet meegerekend. Hier trek je de AOW-drempel vanaf; dat is het bedrag waarvan in de toekomst het AOW-deel van het pensioen wordt betaald. Over het restant, bereken je de pensioenpremie.

Je houdt maximaal 30% van het pensioengevend salaris in om pensioen van te betalen. De hoogte van dit percentage is per pensioenuitvoerder anders. Van de max 30% neemt de werkgever meestal 2/3 voor zijn rekening, terwijl de werknemer de resterende 1/3 betaalt. Je kunt als bedrijf echter ook voor een andere verdeling kiezen. Op de loonstrook laat je zien wat de verdeling is.

Overweeg je een pensioenregeling op te zetten?

Dit zijn de voordelen:

 • Een pensioenregeling geeft duidelijkheid.
 • Een pensioenregeling maakt je een aantrekkelijke werkgever. Na het salaris vinden werknemers dit de belangrijkste voorwaarde.
 • Je bindt werknemers aan je organisatie, werknemers blijven over het algemeen langer in dienst bij een bedrijf met een goede pensioenregeling.
 • Pensioen wordt lager belast dan salaris. Dit maakt het aantrekkelijk voor werknemers.

Dit zijn de nadelen:

 • Een pensioenregeling voor al je medewerkers is een forse kostenpost.
 • Het is tijdsintensief om een pensioenregeling in te voeren en alle gegevens up-to-date te houden.

.

Hoe zit het dan met de loonheffingen?

Pensioen kun je zien als uitgesteld loon. De premie waarmee je spaart voor jouw pensioen, wordt elke maand van je brutoloon ingehouden. Over deze premie betaal je geen loonbelasting. Pas als je met pensioen gaat wordt er belasting ingehouden op je pensioenuitkering. Dit is gunstig aangezien het loonbelastingtarief lager is na de AOW-leeftijd. De bijdrage die de werkgever betaalt is voor de belastingdienst geen loon en wordt daarom niet belast. Op deze manier betaalt de belastingdienst in feite mee aan je pensioen

Betaal je als werknemer vrijwillig (een deel) van jouw pensioenpremie en jouw pensioenregeling voldoet aan de voorwaarden, dan mag je de vrijwillige pensioenpremie aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Een onbelaste vergoeding van de werkgever moet wel eerst in mindering worden gebracht op jouw vrijwillige pensioenbijdragen.

Pensioen of lijfrente?

Pensioen en lijfrente. Het zijn twee begrippen die door elkaar worden gebruikt voor sparen voor later. Toch zijn er grote verschillen in de opbouw, de uitkering en de fiscale verwerking. Lijfrente: Je regelt in beginsel zelf iets voor een uitkering die te maken heeft met je eigen lijf. Het is verwarrend dat in veel namen van lijfrenteproducten het woord pensioen wordt genoemd. Dat komt het onderscheid tussen beide niet ten goede. Nu ook aanbieders van lijfrenteproducten zich richten op werkgevers, willen we de verschillen tussen beide onder de aandacht brengen.

Werkgevers maken afspraken met hun werknemers over hun beloning. Daarvan kan pensioen een onderdeel zijn. Voor veel beroepsgroepen worden deze afspraken vastgelegd in CAO’s en wordt de pensioenregeling meestal uitgevoerd door pensioenfondsen. Voor branches waar geen CAO voor geldt kunnen werkgevers en werknemers zelf pensioenafspraken maken. De pensioenregeling wordt dan vaak uitgevoerd door een verzekeringsmaatschappij of een Premie Pensioen Instelling (PPI).

Sinds kort kunnen werkgevers ook contracten afsluiten met aanbieders van lijfrenteproducten. Werknemers krijgen daardoor de mogelijkheid een deel van hun loon te laten storten op een lijfrenterekening. Dit kan een prima voorziening zijn, maar de keuze tussen het aanbieden van een pensioenregeling of het faciliteren van lijfrente sparen moet wel op basis van de juiste argumenten gebeuren. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen beide opties.

Verschillen tussen pensioen en lijfrente

Het gaat veel te ver om alle verschillen tussen pensioen en lijfrente hier te benoemen. Om toch een indruk te geven van wat hier speelt, geven we hierna een beperkte opsomming. Deze heeft betrekking op pensioen en lijfrente in de opbouwperiode, waarbij de werkgever een rol kan spelen.

Pensioen

 • Pensioen wordt collectief geregeld door de werkgever. Iedere werknemer neemt verplicht deel aan de pensioenregeling. Er is in de basis geen verschil in beloning toegestaan.
 • Pensioen is een recht op uitgesteld loon. De werknemer ontvangt nu nog niets.
 • Pensioen bestaat eigenlijk altijd uit meer dan alleen sparen. Zonder medische acceptatie wordt iedere werknemer opgenomen in de pensioenregeling met een partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsdekking.
 • Inleg en premies voor pensioenregelingen tellen niet mee voor het loon voor de sociale verzekeringen. Werkgevers dragen hierover geen premies af; voor werknemers heeft pensioenopbouw geen gevolgen voor eventuele uitkeringen, zoals WW of WIA-uitkering.
 • Bij echtscheiding telt opgebouwd pensioen niet als vermogen. Pensioenen worden verdeeld volgens de Wet Pensioenverevening bij Echtscheiding.
  .

Lijfrente

 • Een lijfrente is een individuele spaarvorm. Een werkgever kan lijfrentesparen op individueel niveau voor werknemers faciliteren. Dat kan voor alle werknemers, maar ook voor een groep werknemers of voor een individuele werknemer.
 • Een werkgever houdt loonbelasting in op het loon. Voor de werknemers is de inleg op de lijfrenterekening aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting, waarbij op de teruggave eventueel een voorschot kan worden gevraagd.
 • Lijfrente gaat in de opbouw alleen over sparen of beleggen. Risico’s moet de werknemer zelf verzekeren. Omdat het een individuele verzekering is, kan een werknemer te maken krijgen met afwijzingen of premieverhogingen als gevolg van een wat mindere gezondheid of de levensstijl (bijv. roken).
 • De inleg via de werkgever in een lijfrenteproduct telt voor de sociale verzekeringen mee in het loon. De werkgever draagt hier premies sociale verzekering over af; voor de werknemers telt de inleg mee bij het bepalen van de hoogte van een eventuele WW of WIA-uitkering.
 • Bij echtscheiding telt lijfrentekapitaal mee als vermogen en moet in die hoedanigheid worden meegenomen bij een verdeling van vermogen.
  .

Wat past het best, pensioen toezeggen of lijfrente faciliteren?

Eerst is het van belang om te kijken of er wel een keuze is. Daarbij moeten eventuele verplichtingen vanuit CAO’s of bedrijfstakpensioenfondsen om deel te nemen, uitgesloten worden. Wat dan vervolgens de juiste keuze is, is afhankelijk van de wensen van werkgever en werknemers. Het is wel duidelijk dat er veel verschillen zijn, die arbeidsrechtelijk, aan de financiële kant, in de fiscale behandeling en in het verzekeren van risico’s doorwerken. Alleen met een compleet beeld kan de juiste keuze worden gemaakt voor een passende werknemersvoorziening.

Mocht je als werkgever denken; zo’n pensioenregeling voor mijn werknemers, dat lijkt mij wel wat! Dan is het verstandig om in gesprek te gaan met een pensioenadviseur. De adviseur weet als geen ander alle in en outs om de regeling op te zetten. Uiteraard verwerkt PersonPlus dan de pensioenregeling op de loonstroken!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.