Wetsvoorstel aanscherping concurrentiebeding

Wetsvoorstel aanscherping concurrentiebeding

Het wijzigen van wetgeving naar de huidige tijd wordt vaker gedaan. Nu is het de beurt aan het concurrentiebeding. Het kabinet wil het concurrentiebeding aanscherpen. Het concurrentiebeding wordt vaak opgenomen in een arbeidscontract, maar vormt een beperking van de vrijheid van werknemers tot vrije arbeidskeuze. Daarom wil het kabinet dat het alleen opgenomen en ingeroepen moet worden wanneer het gaat om het beschermen van bedrijfsbelangen.

Het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na het einde van een arbeidsovereenkomst hetzelfde werk uit te oefenen in een andere onderneming of als ondernemer zelf. Dit alles om te voorkomen dat bijvoorbeeld de opgedane kennis overgaat naar een concurrent. Uit onderzoek is gebleken dat het concurrentiebeding in veel gevallen als standaardbepaling wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Het belemmert het goed functioneren van de arbeidsmarkt, omdat werknemers hierdoor beperkt worden om van baan te wisselen. Op deze manier is het moeilijker om nieuw personeel aan te nemen.

Met het wetsvoorstel is het gewenste effect:

 • Een afname van het gebruik van (niet noodzakelijke) bedingen, waarbij de vrije arbeidskeuze en arbeidsmobiliteit wordt bevorderd;
 • Evenwichtige balans tussen de belangen van de werkgever en werknemer
 • Het bieden van meer rechtszekerheid;
 • Het in stand houden van de mogelijkheid om de bedrijfsbelangen van de werknemer te beschermen.

.

De (mogelijk) toekomstige aanscherpingen

Het wetsvoorstel zorgt voor een verscherping van de regels voor het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Zo wil het kabinet dat het volgende wordt  aangescherpt:

 • Er wordt een maximum duur van 1 jaar aan een concurrentiebeding gekoppeld na het einde van de arbeidsovereenkomst;
 • Er moet een gebied worden opgenomen waarin de werknemer niet mag werken;
 • Het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang voor een concurrentiebeding moet worden gemotiveerd voor alle arbeidsovereenkomsten;
 • De werkgever moet de werknemer een vergoeding betalen wanneer een beroep op het concurrentiebeding wordt gedaan;
 • Bovenstaande vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen.

Het wetsvoorstel is ter internetconsultatie opengezet (gesloten op 15 april). Hierop konden mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties reageren met mogelijke ideeën of hun kritiek uiten. Hierna zullen de betrokken ministeries de reacties bekijken en het wetsvoorstel eventueel aanpassen. Mogelijk zullen de bovenstaande aanscherpingen dan ook nog aangepast worden. Het is nog niet bekend wanneer de wet in zal gaan.

De huidige vereisten

Een concurrentiebeding is op dit moment alleen geldig als:

 • Het schriftelijk is overeengekomen;
 • Het is aangegaan op het moment dat de desbetreffende medewerker meerderjarig is;
 • Het is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Het is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin is aangegeven dat de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft bij het overeenkomen van het concurrentiebeding bij de specifieke werknemer.

Verder wordt in het concurrentiebeding opgenomen:

 • Hoe lang een werknemer zich moet houden aan het concurrentiebeding;
 • Welke werkzaamheden verboden zijn;
 • In welk geografisch gebied deze werkzaamheden verboden zijn.

Wel moet worden opgemerkt dat, ook al voldoet een concurrentiebeding aan alle voorgestelde eisen, het zomaar kan zijn dat een rechter bepaald dat de werknemer zich er niet of niet volledig aan hoeft te houden.

Wil je graag een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst hebben staan, maar weet je niet waar je moet beginnen? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op via hr@personplus.nl of telefonisch via 0113405680.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.