Nieuws

Wet bescherming klokkenluiders

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden en vervangt deze nieuwe wet de Wet Huis voor klokkenluiders (was sinds 1 juli 2016 van kracht). In deze blog is te lezen wat dit in grote lijnen betekent. Hierbij zijn niet alle details vermeld, maar het geeft wel een beeld van de […]

Lees verder

Zwangerschaps- en Partnerverlof

Hoera een kleintje op komst! Wanneer een van jouw medewerksters zwanger is, gaat zij een mooie maar ook spannende tijd tegemoet. Hoe fijn is het dan dat jij als werkgever duidelijkheid kan geven over de verschillende verlofvormen waarmee zij te maken gaat krijgen! Ook voor jouzelf als werkgever kan het verwarrend zijn: de verschillende verlofvormen: hoe […]

Lees verder

Verhoging minimumloon

Stijging minimumloon per 1 juli 2023 Een update van PersonPlus betreft het minimumloon, zodat jij je personeelszaken weer helemaal op orde hebt! Twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, voert de overheid een verhoging van het minimumloon door. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt […]

Lees verder

Verzuim voorkomen door Amplitie

Verzuim voorkomen door Amplitie Lange tijd was de horeca met 2.7% een van de branches met het laagste ziekteverzuim, maar met 4,7%  gemiddeld over 2022, bevindt ook deze branche zich niet meer in de onderste regionen. Met een toename van 2 procent kende de horeca zelfs in het eerste kwartaal van 2022 de grootste stijging […]

Lees verder

Ontwikkelingen hervorming arbeidsmarkt

Op 3 april heeft minister van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een pakket met maatregelen voor meer evenwicht op de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat medewerkers meer zekerheid krijgen over hun inkomen en zelfstandigen beter beschermd zijn bij tegenslagen. Tegelijkertijd moeten de maatregelen leiden tot meer wendbaarheid voor […]

Lees verder

Identificatie niet-Nederlandse werknemers

Mijn werknemer heeft niet de Nederlandse nationaliteit….probleem, uitdaging of makkie? Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn buitenlandse werknemers zeer welkom, ze kunnen jou net dat paar extra handen of denkkracht bieden die je nodig hebt op de werkvloer. Er is echter wel een aantal zaken waar je goed op moet letten als je een […]

Lees verder

Frequent verzuim gesprek

Frequent Verzuim, hoe aan te pakken? Als een werknemer regelmatig ziek is, dan is het belangrijk om met deze werknemer in gesprek te gaan. Maak het verzuim bespreekbaar en leg uit welke gevolgen dit verzuim heeft voor het bedrijf. Probeer samen tot een oplossing te komen. Dit heet een frequent verzuimgesprek. Hoe doe je dat […]

Lees verder

De drie plichten van ID controle

Identificatie… Drie keer een P… Hoe zit het daar mee? De drie plichten van een werkgever ten aanzien van de identificatie van een werknemer…ken jij ze? We schreven er al eerder over, maar omdat we hebben gemerkt dat het toch nog veel vragen oproept bij zowel werkgevers als werknemers, willen we ze toch nog eens benoemen. […]

Lees verder

Creëer een inclusievere organisatie

Juist nu de banen voor het oprapen liggen en het lastig is om de vacatures ingevuld te krijgen, is het goed om te kijken waar je heen wilt met je organisatie. Want hoe is jouw teamsamenstelling? Werk jij al jaren met dezelfde mensen, of is er veel verloop? En hebben jouw teamleden veel verschillende achtergronden, […]

Lees verder

Arbeidsovereenkomst DGA

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je naast directeur ook werknemer van je bedrijf. Dat is toch alleszeggend zou je denken maar toch is het van belang om dit schriftelijk vast te leggen in de vorm van een arbeidsovereenkomst en hiermee je persoonlijke risico’s te verkleinen en duidelijkheid voor de Belastingdienst te scheppen. Is een arbeidsovereenkomst dan […]

Lees verder