Passende Arbeid

Vaak krijgen wij de vraag wat een bedrijfsarts nu precies bedoelt met ‘passende arbeid’ als dit in een Probleemanalyse of een spreekuurverslag staat.
In dit blog ga ik dieper in op deze term en wat er in dat kader van een werkgever en werknemer wordt verwacht. Ook geef ik tips over hoe de re-integratie met passende arbeid kan worden vormgegeven.

Wat zegt de wet hierover?

Volgens de wet (BW 7:658a en BW 7:629) is de werkgever verplicht a. een zieke werknemer passende arbeid aan te bieden en b. het loon door te betalen tijdens ziekte (gedurende maximaal 104 weken). Wanneer de werkgever een van deze twee, of allebei, niet doet dan riskeert deze een loonsanctie van het UWV als het tot een WIA-beoordeling komt. Deze loonsanctie kan dan leiden tot nog eens 52 weken loondoorbetaling bovenop de 104 weken die daaraan voorafgingen.
De werknemer is overigens wel verplicht de aangeboden passende arbeid te aanvaarden, zeker wanneer dit lijkt op het werk dat hij heeft verricht voordat hij ziek werd. Of wanneer het daadwerkelijk het werk is wat hij voor zijn ziekte deed, alleen nu met aanpassingen. Ook wanneer de werknemer passende arbeid heeft geweigerd en de werkgever geen loonsanctie (loonstop) heeft gegeven kan dit trouwens leiden tot een sanctie van het UWV voor de werkgever.
Als een bedrijfsarts dus aangeeft dat een werknemer passende arbeid kan gaan verrichten, is het belangrijk om hiermee direct aan de slag te gaan en met elkaar goede afspraken te maken zodat er geen kansen in de re-integratie worden gemist die tot financiële schade kunnen leiden.

Wat is passende arbeid precies?

Het gaat hier om werk dat in alle redelijkheid aansluit bij het niveau van het werk dat de werknemer deed voordat deze ziek werd en waarbij rekening wordt gehouden met zijn of haar capaciteiten en bekwaamheden.

  1. Gezondheid: Of werk passend is hangt af van de gezondheid van de werknemer. Het moet haalbaar zijn gezien eventuele lichamelijke, geestelijke of sociale beperkingen. De beperkingen worden aangegeven in de Probleemanalyse en/of een spreekuurverslag van de bedrijfsarts.
  2. Eerdere werkervaring: Wat iemand eerder heeft gedaan, speelt een rol bij het bepalen of werk passend is of niet. Het werk wat een werknemer heeft gedaan voordat hij ziek werd, ook wel eigen werk of de bedongen arbeid genoemd, is over het algemeen passend maar kan soms – tijdelijk – niet (volledig) worden uitgevoerd door ziekte.
  3. Re-integratie: De fase van re-integratie waarin de werknemer zich bevindt, is ook van belang. Passend werk kan veranderen naarmate het herstel vordert en/of er nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld.
  4. Acceptatie: Als een werknemer passende arbeid wordt aangeboden, wordt van hem of haar verwacht dit te accepteren. Wanneer een werknemer weigert zonder geldige reden, dan mag de werkgever de loondoorbetaling stopzetten. Weigeren mag als bijvoorbeeld het niveau en/of het arbeidspatroon teveel afwijken van de oude functie.

Passende arbeid, 10 tips

Het doel is om een balans te vinden tussen de capaciteiten van de werknemer en de eisen van het werk. Verkies kwaliteit van de werkhervatting boven snelheid.

Tip 1. Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat zowel de werkgever als werknemer een belangrijke rol hebben in de re-integratie. Beiden mogen suggesties doen over passend werk. Het is dus niet alleen de werkgever die hier de leiding in hoeft te nemen. De werknemer moet ook in actie komen.

Tip 2. Bespreek samen het spreekuurverslag. Wat staat daar precies in over de arbeidsmogelijkheden? Daarvoor is het delen van medische informatie of de aard van de ziekte overigens helemaal niet nodig. Het gaat er tenslotte alleen maar om wat een werknemer wel kan.

Tip 3. Als er een functieprofiel beschikbaar is (van de eigen functie van werknemer) ga dan eens met elkaar kijken naar passend werk op taakniveau. Knip de functie  – tijdelijk – op in taken die een werknemer op dat moment wel kan uitvoeren. Bij vorderend herstel kan dan worden uitgebreid tot uiteindelijk de volledige eigen functie.

Tip 4. Omdat passend werk ook gaat om de hoeveelheid werk wat iemand kan verrichten, kan er ook worden gedacht aan een – tijdelijke – aanpassing van het werkrooster (bijvoorbeeld voorlopig geen avonddiensten), thuiswerken of minder uren per dag, of minder dagen per week werken.

Tip 5. Als er geen mogelijkheden zijn om de eigen functie passend te maken, dan kan er ook worden gekeken of er – tijdelijk – andere werkzaamheden kunnen worden gedaan. Bijvoorbeeld die van een collega in een andere functie binnen hetzelfde bedrijf. Dit betekent dus dat je bepaalde taken gaat herverdelen. Bespreek dit uiteraard ook goed met de collega die het betreft!

Tip 6. Denk aan werkplekaanpassingen die mogelijk zijn. Dat zijn specifieke veranderingen die de werkomgeving geschikt maken voor een werknemer die – tijdelijke – beperkingen heeft. Dat kan bijvoorbeeld een specifiek hulpmiddel zijn zoals een krukje zodat iemand staan en zitten kan afwisselen, of een aangepast bureau maar ook een aangepast toilet. Voor sommige van deze (niet meeneembare) voorzieningen betaald het UWV een vergoeding aan de werkgever. Voor mobiele hulpmiddelen, die een werknemer kan meenemen naar een andere werkplek, vraagt de werknemer zelf een vergoeding aan bij het UWV.

Tip 7. Hou vinger aan de pols tijdens re-integratie zodat er direct kan worden ingespeeld op de – veranderde – omstandigheden. Hiervoor hoeft niet het spreekuur met de bedrijfsarts te worden afgewacht maar dit kan in ieder geval door zelf regelmatig met de werknemer in gesprek te gaan over hoe de re-integratie verloopt. Wat gaat goed, wat gaat beter, wat gaat niet goed en waar zijn er aanpassingen nodig.

Tip 8. Bouw langzaam op, zeker in het begin. Je wil niet direct jouw werknemer overbelasten waardoor het herstel wordt belemmerd of hij weer volledig uitvalt. Bedenk dat het proces willen versnellen tegen beter weten in, dit je meer geld kan gaan kosten. Bijvoorbeeld omdat het verzuim daardoor langer duurt en je een 2e spoor re-integratie traject moet gaan betalen omdat de werknemer langer dan een jaar ziek is.

Tip 9. Test de duurzaamheid en wees geduldig. Breidt niet te snel uit in bijvoorbeeld uren, maar kijk of de werknemer de afgesproken uren/taken goed vol kan houden zonder een verergering van klachten. Ook hier geldt; sneller is niet altijd beter.

Tip 10. Kom je er samen niet uit of heb je vragen? Neem dan contact op met jouw casemanager. Deze kan jullie beiden ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing om invulling te geven aan dit belangrijke onderdeel binnen de re-integratie van een zieke werknemer.

Tip 11 !

Blijf er in alle gevallen duidelijk over dat de passende arbeid alleen wordt verricht in het kader van de re-integratie en leg dit ook als zodanig vast in bijvoorbeeld de periodieke evaluatieformulieren. Pas in ieder geval tijdens ziekte nooit zomaar het loon of de functie aan om te voorkomen dat passende arbeid de “nieuw bedongen” arbeid wordt. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben.

 

Meer weten over dit onderwerp, een ander verzuim onderwerp of ondersteuning nodig? De Casemanagers Verzuim van PersonPlus staan voor je klaar!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.