Het verschil tussen de arbo- en bedrijfsarts

Het verschil tussen de arbo- en bedrijfsarts

Verschil arob- en bedrijfsarts

Iedere werkgever krijgt ermee te maken; zieke medewerkers. Bij iedere zieke medewerker verloopt het herstelproces anders. De Wet verbetering Poortwachter stelt dat er in de zesde week van verzuim een probleemanalyse moet worden opgesteld door de arbodienst.

In het proces rondom verzuim zijn er bedrijfsartsen en arboartsen. Hiertussen zit een degelijk verschil, maar wat zijn nu die verschillen?

Bedrijfsarts is een beschermde titel. De bedrijfsarts is een deskundige op gebied van arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde. Zij volgen hiervoor een speciale opleiding, waarna zij zich iedere 5 jaar opnieuw dienen te registreren. Hieraan hangen diverse, strenge, eisen: bijvoorbeeld het volgen van nascholingstrajecten en als bedrijfsarts moet je minimaal 16 uur per week werkzaam zijn in de rol. Een bedrijfsarts zal BIG-geregistreerd zijn, maar is ook vindbaar in het specialistenregister. Een bedrijfsarts is niet altijd in dienst van een arbodienst; een bedrijfsarts kan ook in dienst zijn van een bedrijf of als zelfstandige opereren.

Taken van de bedrijfsarts zijn heel divers, maar hebben veelal betrekking op de arbeid(on)geschiktheid van een medewerker; zo beoordeeld de bedrijfsarts de arbeid(on)geschiktheid,  maar ook wat een medewerker wel kan.

De bedrijfsarts stelt verschillende verslaggevingen op n.a.v. de consulten die gevoerd worden met een medewerker, denk hierbij aan de probleemanalyse, bijstelling probleemanalyse en spreekuurverslagen.

Ook kun je terecht bij een bedrijfsarts voor arbeidsomstandigheden spreekuren en stemt de bedrijfsarts e.e.a. af met de medisch specialisten van de medewerker indien nodig.

Een bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim en houdt zich aan vele privacyregels.

Een arboarts werkt altijd in taakdelegatie van een bedrijfsarts en heeft minder bevoegdheden. De bedrijfsarts blijft dus eindverantwoordelijk. In principe is een Arboarts een basisarts welke in dienst is van een arbodienstverlener. Als arboarts heb je geen specialisatie.

Ondanks dat de arboarts onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts werkt, is een werkdag van de arboarts net zo gevarieerd.

Heb je vragen omtrend arbo en verzuim? Mail dan naar verzuim@personplus.nl.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.