Langdurig verzuim

Langdurig verzuim

 

De duur van verzuim kan erg verschillen per ziektegeval. Hiermee verschilt ook hoeveel effect het verzuim heeft op je organisatie. Verzuim kan onderverdeeld worden in kort verzuim, middellang verzuim, lang verzuim en extra lang verzuim. In deze blog richten we ons op lang en extra lang verzuim. Dit is verzuim wat langer duurt dan 6 weken.

Langdurig Verzuim

Hoewel het CBS dalende verzuimcijfers laat zien, blijft het langdurig verzuim stijgen. Daarbij komt dat langdurig verzuim complexer en duurder is dan kortdurend verzuim. Kort verzuim kan nog makkelijk rooster technisch opgevangen worden en werkzaamheden kunnen worden overgenomen door collega’s. Bij langdurig verzuim is dit toch lastiger, zien we in de praktijk.

Langdurig verzuim is een groot risico, vooral voor kleine ondernemers. In het tweede ziektejaar moet er 70% van het loon doorbetaald worden. De afwezigheid van de zieke wordt opgevangen door de collega’s of er wordt een vervanger ingezet. Tevens begint er een intensief re-integratietraject met de zieke medewerker. Rond het begin van het tweede ziekte jaar wordt er een arbeidsdeskundigonderzoek ingezet.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek kijkt de arbeidsdeskundige naar de mogelijkheden van de werknemer en de belasting van de functie. Daar kan uitkomen dat er een tweede spoor traject moet worden opgestart. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar ander werk bij een andere werkgever. Dit zijn intensieve en kostbare trajecten.

Oorzaak

Als we kijken naar de grootste oorzaak van langdurig ziekteverzuim, zien we dat psychische klachten op nummer één staan. Vooral bij de jongere werknemer wordt er een toename gezien van stress gerelateerde klachten en burn-outs.  Bij langdurige ziekte vanwege mentale klachten, is de oorzaak vaak te vinden in een combinatie van langdurige stress, die voortkomt uit de privé situatie en werk gerelateerde stress.

Voorkomen van langdurig verzuim is beter dan genezen. Als werkgever zijn er veel manieren waarop je van invloed kan zijn op je personeel. Ga op tijd het gesprek aan over het welzijn en de duurzame inzetbaarheid. Gemotiveerd personeel heeft minder kans op verzuim.

Motivatie kan gestimuleerd worden door:

  • Werknemer verantwoordelijkheid te geven.
  • Ruimte te geven voor ontwikkeling.
  • Goede, duidelijke communicatie.
  • Uiten van waardering.
  • Een goede werk/privé balans.

Mocht het langdurige verzuim zich al hebben voorgedaan, dan kunnen de volgende zaken het verschil maken:

  • Bij PersonPlus werken we met casemanagers die intensief betrokken zijn bij de verzuimcasus.
  • De casemanager verzuim kan sturend zijn in de vraagstelling naar de bedrijfsarts.
  • Volg de adviezen van de bedrijfsarts op en blijf kritisch.
  • Het tijdig inzetten van het arbeidsdeskundig onderzoek en het tweede spoor.

De Casemanagers Verzuim van PersonPlus staan je graag te woord, mocht je vragen hebben over kort of langdurig verzuim. Je kunt ons bereiken op 0113-405680 of via verzuim@personplus.nl

 

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.