Minder stress op de werkvloer

Minder stress op de werkvloer

Jij als werkgever speelt een belangrijke rol in het terugdringen van stress op de werkvloer. Want wist je dat ongeveer een kwart van alle werknemers in Nederland (te) veel stress op het werk ervaart? Wat is hiervan de reden? En wat kun jij als werkgever doen? We vertellen je het in dit blog.

Wat is de oorzaak?

De belangrijkste oorzaak van stress is de hoeveelheid werk. Zeker wanneer in korte tijd de hoeveelheid werk snel toeneemt, bijvoorbeeld vanwege een te krappe personeelsbezetting, een zieke collega of een snelle groei van het bedrijf. Wanneer dan blijkt dat op de langere termijn de hoeveelheid werk niet zal afnemen, dan is dit voor veel medewerkers iets om slapeloze nachten van te krijgen, te gaan piekeren, en soms zelfs fysieke of psychische klachten te ontwikkelen.

Uit onderzoek blijk dat ruim 2 op de 3 medewerkers de werkdruk (te) hoog vindt. Daarnaast staan tijdsdruk en stress in de privésituatie hoog op het lijstje van veel voorkomende redenen van stress op de werkvloer.

De veroorzaker van stress op het werk verschilt per persoon. De bedrijfscultuur kan een belangrijke oorzaak zijn. Het is van groot belang om een werkklimaat te creëren waarin jouw medewerkers zich op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn. Eerder schreven wij hier het blog “Psychologische veiligheid” over. Maar ook de persoonlijke eigenschappen van elke medewerker spelen een rol. Want doet iemand werk wat niet bij hem past, of veroorzaakt een wijziging van taken veel stress? Dan kan dit voor psychische en lichamelijke problemen zorgen.

Symptomen

De volgende symptomen kunnen een oorzaak zijn van te veel stress:

-Concentratieproblemen

-Verminderde nachtrust

-Moe bij het opstaan

-Piekeren

-Hoofdpijn

-Snel geïrriteerd

-Weinig energie

Aan jou als werkgever de taak om in gesprek te blijven met je medewerkers en de signalen op te vangen. Is er bijvoorbeeld een verschil in concentratie, energie of werkplezier? Ervaart de medewerker te veel werk gerelateerde stress? Kijk samen wat jullie kunnen doen om de werkdruk te verlagen. Zorg ook dat je een sfeer creëert waarin jouw medewerker zich uit durft te spreken en aangeeft waar hij tegen aan loopt.

Wat kun jij doen?

Een van de oorzaken van ziekteverzuim is stress op de werkvloer. Natuurlijk wil je dit als werkgever voorkomen. Want wat als er nog meer medewerkers ziek thuis komen te zitten? Dan wordt de werkdruk voor de andere collega’s nog hoger, met alle gevolgen van dien. Als werkgever kun je redelijk eenvoudig je verzuimcijfers positief beïnvloeden!

Het aanpakken van ziekteverzuim richt zich vooral op het verminderen van verzuim. Dit gebeurt vaak door curatie en/of preventie. Een andere manier waar steeds meer aandacht voor komt, is amplitie. Amplitie betekend versterken, vergroten en vermeerderen. Amplitie komt oorspronkelijk uit de positieve psychologie en richt zich actief op het bevorderen van – met name het mentale – welbevinden van medewerkers. Dit zorgt voor een positieve werkbeleving waarin iedereen optimaal kan functioneren. En dat heeft weer een bewezen positief effect op het verzuim maar zorgt er ook voor dat medewerkers langer bij hetzelfde bedrijf blijven werken! Lees meer hierover in het eerder geschreven blog “Verzuim voorkomen door amplitie”.

Vertrouwenspersoon

Een andere veroorzaker van stress kan pesten, discriminatie of intimidatie op de werkvloer zijn. Als werkgever ben je verplicht te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van al jouw medewerkers. Biedt daarom een luisterend oor voor jouw medewerkers betreft integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen. In al onze dienstverleningspakketten is de externe vertrouwenspersoon opgenomen. Zorg ervoor dat jouw medewerkers weten wat deze dienstverlening inhoud en hoe zij de externe vertrouwenspersoon kunnen bereiken. Ongewenst gedrag bespreekbaar maken is belangrijk en kan ziekteverzuim voorkomen.

Wil jij advies over een bepaalde situatie of sparren met een van onze medewerkers? Wij zijn bereikbaar via verzuim@personplus.nl of telefonisch via 0113-405680.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.