Minimumloon per 1 juli 2024

Minimumloon per 1 juli 2024

 

Via deze weg, zoals je inmiddels wel van ons gewend bent, een update omtrent de verhoging van het wettelijk minimumloon. Die zoals bijna ieder jaar, per 1 juli a.s. inwerking treedt. Hoe hoog het wettelijk minimumloon wordt lees je in dit blog.

Invoering minimumloon

Voor 1 januari 2024 werd bij een verhoging van het minimumloon, vaste minimum dag-, week- en maandlonen gecommuniceerd. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Hierdoor week het uurloon in de horecasector (38 uur per week) af van een uurloon in de vrije sector (40 uur per week). Per 1 januari van dit jaar is het jouw plicht om je werknemers minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Om die reden worden er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer gecommuniceerd. Zodoende geldt voor alle werknemers in iedere sector één uniform minimumuurloon.

Minimumloon 1 juli 2024 (uurloon)

Per 1 juli 2024 wordt het bruto wettelijk minimumuurloon vastgesteld op € 13,68 per uur. In totaal neemt hiermee het bruto minimumuurloon voor personen van 21 jaar en ouder (na afronding) als gevolg van de indexatie en bijzondere verhoging, per 1 juli 2024 toe met 3,09 procent ten opzichte van het uurbedrag dat gold op 1 januari 2024.

Het minimumloon is het laagste bedrag dat je als werkgever verplicht bent om uit te betalen. Je mag dus niet minder betalen dan dit bedrag.

Minimumjeugdloon

In samenhang met het wettelijk minimumuurloon gelden de volgende wettelijke minimumjeugdlonen per 1 juli 2024 (zie figuur 1).

BBL-leerlingen

Als je werknemers in dienst hebt die een BBL-traject volgen gelden er alternatieve staffels. Voor leerlingen van 15 tot en met 17 en 21 jaar gelden de bedragen uit figuur 1. In afwijking hierop gelden voor leerlingen die een BBL-traject volgen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de wettelijke minimumjeugdlonen uit figuur 2.

Afwijkingen CAO

Hierboven zijn de wijzigingen omtrent de wettelijke minimum(jeugd)uurlonen gecommuniceerd, stel dat jij als werkgever een cao volgt dan kunnen de bedragen hiervan afwijken. Daarom is het belangrijk om de updates vanuit de cao partij(en) in de gaten te houden.

Wij van PersonPlus houden je op de hoogte van al deze (toekomstige) wijzigingen. Wil je meer weten of heb je andere vragen? Wij helpen je graag! Contact – PersonPlus

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.