Leerling vs. Stagiair

Leerling vs. Stagiair

Het blijft lastig, heb ik een leerling in dienst of een stagiair? En wat zijn de verschillen tussen een leerling en een stagiair? Studenten zijn vaak het hele jaar op zoek naar stagebedrijven of ze kijken al vooruit naar het volgende schooljaar. Met behulp van dit blog legt PersonPlus je graag de verschillen en voordelen uit!

Stage:

Een stage kan een onderdeel zijn van een opleiding aan het vmbo, mbo, hbo en wo. Het mbo noemt een stage een beroeps opleidende leerweg, oftewel BOL. Een stagiair volgt vaak dagonderwijs en een stage is een verplicht onderdeel van de opleiding om praktijkervaring en kennis op te doen. Het doel van een stage is dus om dingen te leren uit praktijk in plaats van het “gewone” werk uit te voeren. Een stage duurt enkele weken tot maanden en bedraagt 20% tot 60% van de totale opleidingstijd.

Voor een stagiair wordt geen arbeidsovereenkomst opgesteld, in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW “De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten”. De reden hiervoor is dat stagewerkzaamheden gericht zijn op het opdoen van praktijkervaring als onderdeel van de opleiding en de stagiair geen productief werk levert zoals werknemers in de organisatie.

Bij een stage wordt in een leerplan afgesproken wat de stagiair moet leren, oftewel de leerdoelen en de stagiair krijgt begeleiding van het stagebedrijf bij het behalen van deze doelen.  De afspraken omtrent een stage worden vastgelegd in een stageovereenkomst. In de stageovereenkomst staat bijvoorbeeld hoe lang de stage duurt en wat de stagiair geleerd moet hebben aan het einde van de stage. Soms wordt zowel door de opleidingsinstelling als door het bedrijf waar de stagiair stage loopt een stageovereenkomst opgesteld.

De werkgever bij wie de stagiair stage loopt kan de stagiaire een stagevergoeding geven als compensatie voor de gemaakte onkosten, maar dit is niet wettelijk verplicht.  Als je toch een stagevergoeding geeft, mag je zelf bepalen wat de hoogte hiervan is. Er is geen minimum- of maximumbedrag voor een stagevergoeding.

Kortom, voor het aannemen van de stagiair moeten aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • Er is een stage overeenkomst tussen de stagiair, het stagebedrijf en de onderwijsinstelling
  • Er is een leerplan met leerdoelen en er zijn tussentijdse evaluaties
  • Een stagebelgeleider of mentor is aanwezig, die de stagiair begeleidt
  • De stagiair wordt boventallig ingezet.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Een student die een BBL- opleiding volgt werkt meestal vier dagen in de week en gaat één dag in de week  naar school. Een leerling is dus meestal voor 32 uur in dienst. De werktijd bij een BBL- opleiding is minimaal 60% van de totale opleidingstijd. De BBL- leerling leert in de praktijk terwijl hij/ zij bij jou als werkgever in dienst is. Werkgevers kunnen BBL- leerlingen een leerwerkplek aanbieden. Let op hiervoor moet je wel een erkend leerbedrijf zijn! Dit is een goede manier om jonge, gemotiveerde werknemers aan je organisatie te binden.

Wanneer een leerweg wordt aangeboden leggen de leerling, de onderwijsinstelling en werkgever de afspraken vast in een praktijkovereenkomst of een leer- werkovereenkomst. Een leerling komt in dienst van het bedrijf, krijgt een praktijkovereenkomst en ontvangt minstens het geldende minimumloon voor BBL- leerlingen. Bovendien moet de BBL- leerling een praktijkbegeleider hebben, die hem begeleidt.

Erkend leerbedrijf

Om BBL- leerlingen in dienst te nemen, moet je een erkend leerbedrijf zijn, erkend door stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Je kan erkenning aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Wanneer ben ik een erkend leerbedrijf?

  • Je biedt de leerling een goede en veilig werkplek die aansluit bij zijn/ haar opleiding
  • De leerling oefent (alle aspecten van) het beroep uit waarvoor hij/ zij in opleiding is
  • Er is een praktijkopleider aanwezig die de eisen van de opleiding kent en tijd en gelegenheid heeft om de leerling op de werkvloer op te kunnen leiden en coachen.
  • De werkgever krijgt een vermelding op nl en wordt opgenomen in het landelijke register van erkende leerbedrijven

Wist je dat, je als werkgever een subsidie kan aanvragen voor het begeleiden van BBL- leerlingen? Lees hier meer over in ons blog over subsidies! PersonPlus kan de aanvraag voor je verzorgen. Meer weten? info@personplus.nl of bel ons 0113-405680!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.