Aanvraag (extra) subsidie praktijkleren voor erkende leerbedrijven

Aanvraag (extra) subsidie praktijkleren voor erkende leerbedrijven

Heb jij leerlingen of stagiaires binnen jouw bedrijf en ben je een erkend leerbedrijf volgens de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)? Dan kan jouw bedrijf in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren, welke voor de schooljaren 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022 is aangevuld met een extra subsidiebedrag voor -onder andere- de horecasector.

PersonPlus kan jou helpen bij het kijken of je in aanmerking komt voor de subsidie en indien dit het geval is, bij het aanvragen van zowel de gewone subsidie als de extra subsidie.

Ben jij geen erkend leerbedrijf maar heb je wel interesse om deze erkenning te krijgen, zodat je in de toekomst studenten kunt begeleiden? Meld je dan aan bij de SBB via deze link.

De subsidieregeling in het kort

Ieder bedrijf dat een erkend leerbedrijf is volgens de SSB, kan de subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student die een opleiding volgt die gericht is op een volledig diploma en opgenomen is in het Crebo-register (Centraal register beroepsopleidingen). Het doel van deze regeling is het beter opleiden van personeel en het beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. In de Horeca hebben we vooral te maken met MBO opleidingen en de daaronder vallende Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het maximale subsidiebedrag dat beschikbaar gesteld wordt door de overheid is €2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats, dit is exclusief het extra subsidiebedrag. De extra subsidie is beschikbaar gesteld voor bedrijven in de landbouw, horeca en recreatie die een BBL leerplek aanbieden en is qua hoogte afhankelijk van het aantal gerealiseerde begeleidingsweken en aantal aanvragen.

Aan het verlenen van de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden, zo moet het praktijkgedeelte bij jouw bedrijf 610 klokuren bedragen en het onderwijsgedeelte dient 200 begeleide onderwijsuren te omvatten. Ook moet er een geldige praktijkovereenkomst opgesteld zijn tussen het leerbedrijf, de deelnemer (of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) en de onderwijsinstelling. De hoogte van de subsidie die uiteindelijk wordt toegekend is afhankelijk van het aantal begeleidingsweken. Uiteraard wordt er voor het schooljaar 2019/2020 rekening gehouden met de coronamaatregelen waardoor het praktijkgedeelte en de begeleidingsuren in veel gevallen gedeeltelijk niet uitgevoerd konden worden.

PersonPlus kan samen met jou uitzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je vraagt de subsidie altijd achteraf aan; dus na het studiejaar van de desbetreffende deelnemer. Momenteel kan dus de aanvraag gedaan worden over het studiejaar 2019/2020. Ook deze aanvraag kan PersonPlus voor jou verzorgen, waarbij er gelijk een aanvraag voor de extra subsidie wordt ingediend.

Aanvraag

Wil je dat PersonPlus dit voor je verzorgt? Wij hebben een handig formulier gemaakt waarin je jouw gegevens en die van jouw BBL-leerlingen kunt invullen, wij doen vervolgens de rest en gaan met jouw aanvraag aan de slag! Doe dit voor 31 augustus voor het afgelopen schooljaar. Het formulier vind je hier. 

PersonPlus verzorgt het subsidietraject voor € 75,- ex. BTW (ongeacht het aantal deelnemers)

Heb je vragen over deze subsidie of over andere subsidieregelingen? Stel ze via info@personplus.nl, 0113-405680 of via WhatsApp: 06-15220720

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.