Passende Arbeid

Passende Arbeid

Vaak krijgen wij de vraag wat een bedrijfsarts nu precies bedoelt met ‘passende arbeid’ als dit in een Probleemanalyse of een spreekuurverslag staat. In dit blog ga ik dieper in op deze term en wat er in dat kader van een werkgever en werknemer wordt verwacht. Ook geef ik tips over hoe de re-integratie met […]

Lees verder

De no-risk polis

Wat houdt een no-riskpolis eigenlijk precies in en wanneer heb je daar recht op? In dit blog lees je er alles over! De no-riskpolis is een regeling van het UWV die het aantrekkelijk maakt voor werkgevers om een medewerker in dienst te nemen met een arbeidsbeperking of ziekte. De overheid hoopt dat werkgevers hierdoor iedereen een […]

Lees verder

Hoe kan je een loonsanctie van het UWV voorkomen?

Hoe kan je een loonsanctie van het UWV voorkomen? Als werkgever ben je wettelijk verplicht je bij de verzuimbegeleiding te laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst. De casemanagers Verzuim van PersonPlus zorgen ervoor dat er tijdens de verzuimbegeleiding van een zieke medewerker een bedrijfsarts wordt ingeschakeld.. Sowieso als vast onderdeel van de Wet Verbetering […]

Lees verder

Verzuim voorkomen door Amplitie

Verzuim voorkomen door Amplitie Lange tijd was de horeca met 2.7% een van de branches met het laagste ziekteverzuim, maar met 4,7%  gemiddeld over 2022, bevindt ook deze branche zich niet meer in de onderste regionen. Met een toename van 2 procent kende de horeca zelfs in het eerste kwartaal van 2022 de grootste stijging […]

Lees verder