De no-risk polis

De no-risk polis

Wat houdt een no-riskpolis eigenlijk precies in en wanneer heb je daar recht op? In dit blog lees je er alles over!

De no-riskpolis is een regeling van het UWV die het aantrekkelijk maakt voor werkgevers om een medewerker in dienst te nemen met een arbeidsbeperking of ziekte. De overheid hoopt dat werkgevers hierdoor iedereen een eerlijke kans geeft op de arbeidsmarkt door de vermeende hogere verzuimkosten te compenseren.
Het is overigens hiermee niet gezegd dat een medewerker met een ziekte of beperking meer zou verzuimen dan een medewerker zonder arbeidsbeperking of ziekte.

.

Wat is het?

De no-riskpolis is een looncompensatie bij ziekte van het UWV voor werkgevers. Deze regeling is geldig gedurende de eerste 5 jaar na de start van het dienstverband. De no-riskpolis is voor onbepaalde tijd geldig voor medewerkers die zijn opgenomen in Doelgroepregister, medewerkers met een WSW-indicatie, medewerkers die een Wajong-uitkering hebben of hadden en medewerkers die zijn aangewezen op Beschut werk.

Overigens is no-risk niet helemaal de goede term, low-risk dekt beter de lading. Het is namelijk een compensatie, dus niet alle kosten van verzuim worden hiermee gedekt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor vervanging, werkgeverslasten, arbo- en verzuimbegeleiding. Deze kosten worden niet door deze regeling gecompenseerd.

Je betaalt geen hogere premie voor de Ziektewet en ook geen hogere premie als de medewerker uiteindelijk een WIA-uitkering krijgt.

 

Voor welke medewerker geldt het?

.

  • Wanneer jouw medewerker een WIA uitkering krijgt en bij jou in dienst blijft. De looncompensatie geldt wanneer de medewerker ziek wordt < 5 jaar na de start van de WIA-uitkering.
  • Wanneer de WIA-uitkering is afgewezen, is de no-riskpolis ook van toepassing, maar dan alleen als je de medewerker een nieuw dienstverband aanbiedt. Het oude contract kan namelijk worden beëindigd na de verplichte 104 weken loondoorbetaling..
  • Wanneer je een medewerker aanneemt die al een WAO of WAZ uitkering ontvangt en die binnen 5 jaar na de start van het dienstverband bij jou ziek wordt.
  • Voor een medewerker die is geboren voor 1 januari 1962 en tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 bij jou in dienst is gekomen vanuit de WW.
  • Voor een medewerker die na 1 januari 2015 bij jou in dienst is gekomen en onder de Wet Banenafspraak valt.

Deze medewerkers zijn opgenomen in het Doelgroep register:

  • De medewerker had een uitkering vanuit de Participatiewet en is door de gemeente bemiddeld naar deze baan
  • De medewerker heeft VSO of Praktijkonderwijs gevolgd
  • De medewerker is afhankelijk is van een voorziening (bijvoorbeeld een aangepaste werkplek of een jobcoach)
  • De Wajong-aanvraag van de medewerker is afgewezen

.

Hoe werkt het?

Wanneer de medewerker ziek wordt en de no-riskpolis is van toepassing, krijg je als werkgever een Ziektewetuitkering van het UWV. Je betaalt uiteraard wel het salaris door aan je medewerker, maar wordt door het UWV gecompenseerd zolang de ziekte duurt. De hoogte van de Ziektewetuitkering ligt in het 1e jaar tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het 2e jaar is dat 70%. De loondoorbetaling bij ziekte door jou als werkgever is afhankelijk van de CAO.

Het enige wat je moet doen om in aanmerking te komen voor looncompensatie is de medewerker binnen 6 weken na de eerste ziektedag online melden bij het UWV. Doe je dit na 6 weken dan kan je een boete krijgen van het UWV van maximaal € 455. Betermelden doe je binnen 2 dagen na de betermelding.

 

Wat kan ik nu zelf doen?

Omdat de kosten van – langdurig – verzuim al heel snel hoog op kunnen lopen (denk aan zo’n € 250 tot € 400 per dag) loont het de moeite om bij de start van een dienstverband uit te vragen bij de nieuwe medewerker of deze onder de doelgroep van de no-riskpolis valt. Daar hoeft een medewerker overigens geen antwoord op te geven, maar na 2 maanden is deze dit wel verplicht. Eventueel kan je navraag doen bij het UWV. Ook kan je zelf jouw personeelsbestand doorlichten of je bijvoorbeeld medewerkers in dienst hebt die VSO of Praktijkonderwijs hebben gevolgd.

We snappen dat verzuim en alles wat daar bij komt kijken soms best ingewikkeld is. Heb je vragen over verzuim, of  hoe je verzuim kunt voorkomen? Onze casemanagers Verzuim staan je graag te woord en zijn bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur op 0113-405680 of via verzuim@personplus.nl

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.