Prinsjesdag HR update

Prinsjesdag HR update

21 september was het zo ver, want het was weer Prinsjesdag! Alle hoedjes zijn weer uit de kast getrokken maar de koets bleef staan. De economie trekt verrassend snel bij na de coronacrisis (gelukkig) en er gaat meer gefocust worden op zorg, onderwijs en klimaat. Hoewel er zonder kabinet weinig grote veranderingen plaats kunnen vinden, zijn er toch wat dingen gewijzigd die voor jou als ondernemer belangrijk zijn. Wij hebben alle veranderingen voor je op een rijtje gezet.

1. Onbelaste thuiswerkkosten-vergoeding

Naast de onbelaste reiskostenvergoeding wordt nu ook de onbelaste thuiswerkvergoeding geïntroduceerd. Waar een werknemer normaal op kantoor stroom, water en soms ook eten gebruikt, en thuis de kachel dus lekker uit kan blijven staan, moet dit tijdens het thuiswerken ineens zelf betaald worden. Daarom is de thuiswerkvergoeding, van €2 per dag, in het leven geroepen. Zo wordt er dus gecompenseerd voor de extra kosten die het thuiswerken oplevert voor de medewerker. Stel dat een werknemer twee dagen thuis werkt en drie dagen op kantoor, mag er 2x €2 voor de thuiswerkdagen vergoed worden en 3x reiskostenvergoeding van €0,19 per km. Let wel op, als een medewerker een dag zowel thuis als op kantoor werkt, mag er maar één van de twee vergoedingen gegeven worden die dag. Het is aan de werkgever om dan te kiezen welke vergoeding er die dag betaald wordt.

2. Positie in de arbeidsmarkt stimuleren met STAP-budget

Omdat het aantal vacatures in Nederland bijzonder hoog ligt, hoger dan het aantal werklozen, is het STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie) in het leven geroepen. Dit houdt in dat iedereen, dus werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden, een bedrag van maximaal €1.000 aan kan vragen voor een scholingsactiviteit. Zo hoopt de overheid dat er meer vacatures vervuld kunnen worden, en er dus minder werklozen zijn. Het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 aangevraagd worden. Hou hierover de kanalen van PersonPlus in de gaten, want hier kunnen wij je mogelijk bij helpen in de toekomst.

3. Tegemoetkoming kleine werkgevers loondoorbetaling bij ziekte

Er is geld vrij gemaakt, 300 miljoen in 2022 en 150 miljoen in 2023, om het MKB te ondersteunen bij de loondoorbetalingsverplichting. Deze maatregelen zijn bedacht om doorbetaling bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken voor kleine ondernemers. De coronasteun stopt vanaf 1 oktober, dus wil de overheid het MKB helpen om beter te kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden. Vanaf 1 januari 2022 hoeven kleine ondernemers minder Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds-premie) te betalen dan grote ondernemers. Daarnaast kunnen ondernemers van dit geld een verzuimverzekering afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld bij Verzekerd en Wel, een betrouwbare partner van PersonPlus.

4. Verbetering pensioenstelsel

Het kabinet werkt aan een evenwichtiger, persoonlijker en transparanter pensioenstelsel. Ook moet het pensioenstelsel beter aansluiten op de maatschappij en de risico’s voor deelnemers worden verkleind. Dit is door middel van het gerichter delen van risico’s, waardoor de rentedalingen minder effect hebben op de pensioenuitkeringen. Deze wetgeving wordt uiterlijk 1 januari 2023 ingevoerd.

5. 9 weken betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Op dit moment hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Dit verlof is echter onbetaald, tenzij anders afgesproken is met de werkgever of in de cao. Slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op, omdat ze zich het vaak niet kunnen veroorloven om met onbetaald verlof te gaan. Rijksoverheid zegt hier het volgende over: “Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun dagloon, tot vijftig procent van het maximum dagloon. De regeling gaat op 2 augustus 2022 in. UWV en bedrijven hebben daardoor tijd om zich voor te bereiden.” Deze negen weken kunnen alleen in het eerste levensjaar van het kind opgenomen worden.

Daarnaast veranderen er op financieel gebied ook nog een aantal dingen:

  • Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf daalt van 37,10% naar 37,07%
  • Het maximale aftrektarief voor de kosten van eigenwoningschulden in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2022 verlaagd van 43% naar 40%
  • Per 1 april 2022 wijzigt de registratie van private autoleasecontracten bij het BKR. Deze worden voortaan voor 100% van het contractbedrag geregistreerd. Nu is dat nog voor 65%
  • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor gepensioneerden en zelfstandige ondernemers, daalt volgend jaar van 5,75% naar 5,45%. Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden daalt deze van 7,00% naar 6,75%

Hopelijk schept deze korte samenvatting duidelijkheid over wat er voor jou, als ondernemer, gaat veranderen in 2022. Ben je klant van PersonPlus en wil je meer weten? Bel ons dan (0113-405680), wij beantwoorden graag al je vragen.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.