Werkgeverslasten; wat komt er allemaal bovenop het brutoloon voor de werkgever?

Werkgeverslasten; wat komt er allemaal bovenop het brutoloon voor de werkgever?

Jouw medewerkers zijn jou natuurlijk heel kostbaar. Voor veel bedrijven is personeel aannemen en behouden dan ook de belangrijkste investering. Maar wat kost het jou eigenlijk? In dit blog geven we jou als werkgever een inzage in de bijkomende kosten als je personeel in dienst neemt/hebt.

Met werkgeverslasten worden over het algemeen de kosten bedoeld die jij als werkgever betaalt bovenop het brutoloon. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt in vaste (en dus verplichte) werkgeverslasten en aanvullende werkgeverslasten.

Vaste werkgeverslasten

De vaste werkgeverslasten, voor iedere werkgever in Nederland verplicht, zijn:

 • Het vakantiegeld (minimaal 8% van het loon)
 • De loonheffingen:
  • Loonbelasting;
  • Premie Volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz);
  • Premie Werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW);
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Deze loonheffingen worden bij de betaling van het loon aan de medewerker ingehouden en betaal jij als werkgever per loontijdvak aan de belastingdienst door middel van de loonaangifte.

Aanvullende werkgeverslasten

Naast bovenstaande vaste werkgeverslasten, kennen we de aanvullende werkgeverslasten. Deze kunnen per branche, CAO en/of arbeidsovereenkomst verschillen. De meest voorkomende zijn:

 • Een pensioenregeling;
 • Reis- en verblijfkosten;
 • Onkostenvergoedingen;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:
  • Een 13e maand;
  • Een leaseauto;
  • Telefoon van de zaak;
  • Laptop
 • Kosten voor eventuele personeel verzekeringen, zoals een ziekteverzuim verzekering.

Houd als werkgever daarnaast ook rekening met kosten voor werkplekken, eventuele werkkleding en arbovoorzieningen.

Alles bij elkaar een aanzienlijke extra kostenpost waar je zeker rekening mee dient te houden. De vuistregel is dat de werkgeverslasten in Nederland ongeveer 30% van het brutoloon bedragen.

Bespaartips

Loonheffing over alle beloningen?

Werkgevers moeten loonheffing aangeven en betalen over al het loon van werknemers. Loon is onder meer: salaris, vakantiegeld, overwerk, 13maand en loon in natura: zoals auto van de zaak.

Enkel mag je via de werkkostenregeling wel bepaalde zaken onbelast vergoeden. Zoals: reiskostenvergoeding; studiekosten; kerstpakketten; lunches en thuiswerkvergoeding. Zo bespaar je aanzienlijk op de belasting die jij hierover afdraagt aan de Belastingdienst. Meer hierover lees je in ons eerdere blog over de WKR.

Afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen

Soms hoef je als werkgever niet het volledige bedrag van de ingehouden loonheffing voor jouw werknemers af te dragen. Je kunt dan gebruik maken van afdrachtverminderingen. Hiermee kunnen bepaalde kosten (zoals kosten voor studie van de werknemer) worden gecompenseerd.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Heb je een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wil je de kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kun je misschien gebruik maken van de innovatieregeling WBSO. Zelfstandigen zonder personeel krijgen subsidie in de vorm van een flinke verhoging van de zelfstandigenaftrek. Meer informatie over deze regeling vind je op de site van de RVO onder de afkorting WSBO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Veel voor weinig met PersonPlus

Word volledig ontzorgd door PersonPlus en maak je niet meer druk om de regelingen rondom de werkgeverslasten!
Bereken eenvoudig jouw tarief!

Inzicht in jouw werkgeverslasten

Als klant van PersonPlus helpen we je graag op weg om op een overzichtelijke manier inzicht te krijgen in jouw werkgeverslasten. Als klant van onze salarisadministratie zal het bekend zijn dat wij werken met Nmbrs. Een gebruiksvriendelijk systeem waar je alle overzichten makkelijk terug kan vinden. Ben je nog geen klant van PersonPlus maar heb je wel interesse in totaalontzorging op het gebied van salarisadministratie voor slecht €4,50 per loonstrook? Klik dan hier voor meer informatie.

Naast de reeds benoemde overzichten, als bijvoorbeeld de loonaangiften, loonspecificaties voor jou en jouw werknemer, kun je om inzicht te krijgen in jouw werkgeverslasten ook gebruik maken van de functionaliteit ‘kosten per uur’.

Deze functie vind je onder het dashlet Salaris op medewerkersniveau en wordt aangeduid met een extra knop ‘Kost/uur’:

Werkgeverslasten - salaris kost/uur

Als je hierop klikt wordt een waarde getoond voor de geschatte kosten per (extra) gewerkt uur:

werkgeverslasten - geschate kosten per extra gewerkt uur

De berekening gaat uit van een aantal aannames. Sommige instellingen (zoals bijvoorbeeld: een parttime salaris) genereren een foutmelding maar kunnen worden opgelost om het parttime salaris aan te passen naar het bruto uurloon of bruto fulltime loon.

Heb jij na het lezen van dit blog opmerkingen en/of vragen, schroom dan niet om via de bekende kanalen contact met ons op te nemen. Maak jij als werkgever gebruik van de loonadministratie via PersonPlus en wens je meer informatie over de functionaliteit kosten per uur? Laat dit ons weten!

Wil je jouw werkgeverslasten goed geregeld hebben met de salarisadministratie van PersonPlus? Klik nu hier voor meer informatie!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.