Werkdagen van oproepkrachten vastleggen

Werkdagen van oproepkrachten vastleggen

Werkdagen van oproepkrachten vastleggen

We schreven er al eerder over: de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Als gevolg hiervan moeten werkgevers aan medewerkers met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar arbeidspatroon, zogenoemde referentiedagen vastleggen. Dit mogen tijdstippen of dagen zijn waarop de werkgever de medewerker kan verplichten te komen werken. Lees snel verder voor meer informatie!

Referentiedagen en-uren

Vanaf 1 augustus 2022 moet je als werkgever voor de oproepkracht vastleggen op welke dagen of in welke tijdvakken een medewerker kan worden opgeroepen. Dat zijn de referentiedagen en -uren. Gedurende die referentie-uren kan een medewerker verplicht worden om aan de oproep gehoor te geven. Zijn er geen referentie-uren vastgelegd? Dan mag de oproepkracht de oproep weigeren. Let wel dat de oproep tijdig gedaan moet zijn. Wettelijk is dit ten minste 4 dagen van tevoren, maar in sommige cao’s is een kortere oproepperiode genoemd (zoals de horeca cao, namelijk 24 uur).

Onvoorspelbaar arbeidspatroon

Er is sprake van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar arbeidspatroon als de werkgever in belangrijke mate direct of indirect bepaalt wanneer medewerkers het werk verrichten. Dit geldt voor medewerkers met een oproepcontract, maar ook voor medewerkers met overeenkomsten met een vaste arbeidsduur en een vast loon bij wie niet vooraf is vastgesteld op welke momenten zij moeten werken.

Verzoek voorspelbare arbeidsvoorwaarden door medewerker

Ook hebben medewerkers sinds 1 augustus 2022 de mogelijkheid om te verzoeken om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden bij een dienstverband vanaf 26 weken. Hierover lees je meer in de blog over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en in de blog over de veranderingen arbeidsrecht i.v.m. EU richtlijnen. Zo kan een medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bijvoorbeeld verzoeken om een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook kan een oproepkracht bijvoorbeeld verzoeken om een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsduur.

Wil je meer informatie of advies?

Neem dan contact met ons op via 0113 – 405 680!

 

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.