Stressverzuim onder de duim

Stressverzuim onder de duim

Waar ‘vroeger’ het verzuim merendeels fysieke oorzaken had, zien we nu dat de meeste beroepsziekten ontstaan door psychische overbelasting. Hoe kan dit? Wat zijn de oorzaken? En zijn er risicogroepen te benoemen? De belangrijkste vraag is natuurlijk: Wat kun je er aan doen? Hoe kun je ervoor zorgen dat de kostenpost die verzuim met zich meebrengt niet de pan uit rijst. En hoe zorg je ervoor dat de collega’s en de organisatie niet (nog verder) onder druk komen te staan. In deze blog praten we je bij.

Cijfers:

  • Eén op de zes werknemers heeft last van burn-out klachten.
  • Per jaar verzuimen werknemers gezamenlijk 11 miljoen dagen als gevolg van werkstress.
  • Gemiddeld duurt een burn-out 9 maanden.
  • Een (langdurig) zieke werknemer kost zo’n €250 per dag. Dit zijn o.a. loonkosten, arbodienstverlening, omzetverlies en vervangingskosten.

Stress; een aantal oorzaken:

Het ontstaan van stress heeft verschillende oorzaken. Als het gaat om werk gerelateerde oorzaken dan is de rode draad bij het ontstaan van stress vaak de werkdruk. In deze tijd van personeelskrapte is de kans aannemelijk dat de werkdruk oploopt. Je komt echter snel in een vicieuze cirkel terecht; de druk loopt op, een werknemer meldt zich ziek, de druk bij de overige collega’s loopt verder op (overwerken, grotere caseload), er is geen vervangend personeel te vinden, een volgende werknemer meldt zich ziek en je cirkel is rond.

Daarbij komt dat mensen in hun privéleven regelmatig met stress te maken krijgen. Zo zien steeds meer mensen de druk op hun financiële situatie oplopen. (zie ook de blog “Verlaag de kopzorgen van medewerkers met geldzorgen“). Maar ook een scheiding, opvoedproblematiek of het verlenen van mantelzorg kan stress veroorzaken. In combinatie met een stressvolle werkomgeving kan dit leiden tot overspannenheid of een burn-out en ben je je medewerker voor langere tijd kwijt.

Duidelijk mag zijn dat stress en de gevolgen ervan niet alleen ontstaan door het werk, maar vaak een combinatie is met andere factoren. Overigens zien we steeds vaker dat burn-out klachten en overspanning ontstaan bij de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar. Hier zijn verschillende oorzaken voor, zoals prestatiedruk, inkomensonzekerheid en proberen te voldoen aan het perfecte plaatje (o.a. gedreven door social media).

Verkleinen van werkstress:

Allereerst is het belangrijk te weten dat je als werkgever een zorgplicht hebt naar je werknemers. Op grond van artikel 3 van de Arbowet heb je een zorgplicht om te voorkomen dat je werknemers arbeid gerelateerde gezondheidsklachten krijgen, zoals burn-outklachten.

Belangrijk is de signalen van burn-outklachten (vermoeid, vaak ziekmelden, verminderde concentratie, emotioneel labiel, lagere betrokkenheid) te herkennen. Signaleer je deze klachten, maak dit dan bespreekbaar met je werknemer. Bespreek of de aanleiding van de klachten in het werk liggen of dat het privé gerelateerd is of een combinatie hiervan. Laat je werknemer preventief naar de bedrijfsarts gaan of biedt hem/haar aan om met een coach te gaan praten. Door er op tijd bij te zijn, is de kans groter (langdurig) verzuim te voorkomen of beperken.

Stress dat veroorzaakt wordt door zaken die spelen in de privésfeer heb je als werkgever (vaak) niet in de hand. Je kunt wel een cultuur creëren waarin je werknemers zich veilig voelen en zich vrij voelen met jou als werkgever in gesprek te gaan. Op die manier kun je je werknemer helpen, doorverwijzen en ondersteunen, waardoor eventueel verzuim voorkomen kan worden. Wellicht is het mogelijk een vast aanspreekpunt te hebben in je organisatie waar je werknemers naartoe kunnen gaan.

Wat kun jij doen?

Merk je dat stress veroorzaakt wordt door werk gerelateerde zaken, sta daar dan open voor en bekijk wat je als werkgever hieraan kunt doen. In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt en de druk op de financiële situatie kan het ingewikkeld zijn een oplossing te vinden. Echter, openheid over- en begrip voor elkaars situatie is al de halve winst. Bespreek het fenomeen werkdruk met elkaar. Heb er aandacht voor in een nieuwsbrief of een teamvergadering. Maak een inventarisatie van de werkdruk in je organisatie. Is de werkdruk structureel of is het tijdelijk? Kun je iets doen aan de werk- of taakverdeling?

Ten slotte: Zorg ervoor dat je voldoende waardering toont aan je medewerkers. Geef eens een compliment en vier met elkaar behaalde resultaten. Zo blijf de moraal hoog en het ziekteverzuim laag.

Meer lezen?

In dit blog is meer informatie te vinden over bepaalde verplichtingen voor jou als werkgever wanneer jij te maken krijgt met een zieke medewerker. Of neem een kijkje op onze website, waar je kunt vinden hoe PersonPlus de begeleiding rondom verzuim voor werkgever en werknemer kan overnemen.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.