Wet verbetering Poortwachter

Wet verbetering Poortwachter

Wet verbetering Poortwachter

Ziek zijn is niet leuk! En een zieke medewerker hebben kan ook lastig zijn… Wat kun je verwachten? Wat moet je doen? Tijdens ziekte hebben zowel de werknemer als de werkgever een aantal verplichtingen en deze zijn vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter (Art. 7:629 BW).

De Wet verbetering Poortwachter geldt vanaf de eerste dag van ziek zijn.
Deze wet kent een aantal stappen om de strijd aan te gaan met langdurig verzuim door ziekte.

Het is raadzaam om ten tijde van ziekte een re-integratiedossier bij te houden. Ben jij klant van PersonPlus? Dan neemt onze verzuimafdeling dit voor je uithanden!  Wel is het erg belangrijk dat werkgever en werknemer in contact blijven en daarom adviseren we met regelmaat te evalueren over de voortgang en mogelijkheden.

Een werkgever is voor 104 weken verplicht loon door te betalen tijdens ziekte.

Wanneer een werknemer 6 weken ziek is, dient er een probleemanalyse te worden opgesteld. Dit wordt gedaan door de arbodienst. In de probleemanalyse wordt aangegeven of de medewerker kan werken, wat de mogelijkheden zijn en per wanneer de werkzaamheden hervat kunnen worden.

Uiterlijk 2 weken na het opstellen van de probleemanalyse, dus zeker in week 8 van verzuim door ziekte, dienen werkgever en werknemer in overleg een plan van aanpak op te stellen. De naam van het op te stellen document geeft al aan dat werkgever en werknemer hierin aangeven wat er gedaan wordt om de werkzaamheden te hervatten. PersonPlus voorziet hierin een concept Plan van Aanpak wat onderling besproken, evt. aangepast en ondertekend dient te worden.

Bij 42 weken ziekte dient er een melding van langdurig zieke; de zo gehete 42e weekmelding, gedaan te worden bij het UWV. Dit is echt heel belangrijk, want als je te laat bent legt het UWV je een boete op van 455 euro. Onze afdeling verzuim zal hierover vroegtijdig adviseren en, bij goedkeuring, deze melding verzorgen voor jou!

Een volgend belangrijk onderdeel binnen deze wet is de eerstejaarsevaluatie. Deze wordt opgesteld in de 52e week van verzuim. Hierin evalueren werkgever en werknemer over het eerste jaar ziekte. Jullie kijken naar het behaalde resultaat en stellen doelen voor het eventuele tweede jaar ziekte.

Mocht er in week 87 nog sprake zijn van verzuim door ziekte, ontvangt de werknemer een WIA-aanvraagformulier vanuit het UWV. Wij van PersonPlus zorgen dat de werknemer het medisch dossier vanuit de arbodienst ontvangt en voorzien werkgever van het niet medisch dossier t.b.v. deze aanvraag.

Als klant van PersonPlus ontzorgt onze afdeling verzuim zo ver mogelijk:

  • Van alle contactmomenten ontvang je een terugkoppeling binnen de privacy richtlijnen
  • Van alle evaluaties met de arbodienst ontvang je terugkoppeling, welke ook uitgewerkt is in een evaluatieformulier welke enkel onderling besproken, evt. aangepast en ondertekend dient te worden
  • Wij zorgen voor de juiste dossiervorming
  • Verzorgen offertes voor arbeidsdeskundige onderzoeken en spoor twee trajecten
  • Met vragen m.b.t. verzuim kan zowel werkgever als werknemer bij ons terecht!

Meer weten? Laat geheel vrijblijvend je contactgegevens achter en wij nemen contact met je op!


PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.