Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloerUit onderzoek blijkt dat 7,8% procent van de medewerkers in Nederland gepest wordt op de werkvloer. Dit kan een hele hoop negatieve gevolgen hebben, waaronder meer verzuim en minder motivatie en betrokkenheid onder werknemers. Pesten leidt tot een minder productieve en minder gelukkige medewerker. Het is als werkgever dus belangrijk om dit dan ook zeker in de gaten te houden. Maar waar moet je dan op letten? En wat doe je eraan?

Waar let je op?

 • Een werknemer die gepest wordt neemt gemiddeld 7 extra verzuimdagen per jaar op. Dit kan gelijk je eerste indicatie zijn dat er iets niet helemaal lekker zit bij je werknemer. Neemt je medewerker meer verzuimdagen op dan voorheen? Ga in gesprek en kijk wat hier de reden voor is.
 • Pesten is uiteraard meer dan iemand constant belachelijk maken of uitschelden. Buitensluiten, “grapjes” of kleineren zijn ook vormen van pesten. Signalen van pesten zijn: liegen, intimideren, negeren, buitensluiten, roddelen, goedpraten van schadelijk gedrag, kleineren, samenwerking weigeren of iemand niet serieus nemen.
 • Het verschil tussen plagen en pesten? Vaak gaat dit om de frequentie. Krijgt iedereen wel eens een grapje naar het hoofd of krijgt altijd dezelfde medewerker dit soort opmerkingen te verduren?
 • Uit de cijfers blijkt dat pesten voornamelijk voorkomt onder “minderheden”, zoals de ene medewerker die niet rookt of bijvoorbeeld een ander geslacht heeft. Het kan dan ook nuttig zijn om deze medewerker beter in de gaten te houden, zodat pestgedrag richting deze mensen snel gesignaleerd kan worden.
 • Iedereen interpreteert pesten op een andere manier. Wat voor de één een grapje is, kan voor de ander kwetsend overkomen. Niet iedereen durft hierin zijn of haar eigen grens aan te geven.

Wat kun je doen?

 • Ga het gesprek aan, met beide partijen. Vraag aan het slachtoffer hoe het gaat en waar hij of zij tegenaan loopt. Spreek daarna iemand aan door wie er pestgedrag vertoond wordt. Confronteer deze met concrete voorbeelden.
 • Zorg dat je pesten bespreekbaar maakt binnen het team. Zo hou je je werknemers hier actief alert op. Pesten gaat namelijk niet altijd bewust of expres.
 • Let op de band met je personeel, zodat ze naar jou zullen durven komen als ze gedrag van collega’s als pesten ervaren.
 • Kom voor je medewerker op als er een twijfelachtige opmerking gemaakt wordt.
 • Mocht je structureel last hebben van pestgedrag? Kijk dan of er een workshop sociale veiligheid o.i.d. gegeven kan worden.
 • Ben je klant van PersonPlus? Vraag dan advies aan onze HR manager.
 • Geef de gepeste medewerker de contactgegevens van een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon        

Om dit soort vervelende situaties te voorkomen, kun je een vertrouwenspersoon aanstellen. Er ligt een wetsvoorstel om dit verplicht te maken, maar ook nu is het aanstellen van een vertrouwenspersoon al een goede manier om te voldoen aan de huidige verplichtingen rondom de zorgplicht voor jouw personeel, vastgelegd in de Arbowet. Wil je weten aan welke verplichtingen je nu precies moet voldoen? Klik dan hier.

PersonPlus kan jou helpen

Vanaf slechts een klein bedrag per medewerker per maand kun je het hebben van een vertrouwenspersoon regelen via PersonPlus! Zo voorkom je dat medewerkers meer verzuimdagen op gaan nemen doordat ze zich gepest voelen op de werkvloer en heb je ook nog eens alles goed geregeld via zowel de huidige als toekomstige wetgeving. Klik hier voor meer informatie of bekijk onderstaande video waarin de dienstverlening kort uitgelegd wordt.

Uitlegvideo Youtube

Hopelijk kun jij na het lezen van dit blog pestgedrag onder jouw werknemers beter signaleren en aanpakken. Zo voorkom je pesten. Hiermee houd je je werknemers tevredener en daarmee productiever en is er minder psychisch verzuim binnen jouw onderneming. Wil je meer weten over het voorkomen van psychisch verzuim? Lees dan dit blog.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.