Aanvullingen op het derde financiële steunpakket corona

Aanvullingen op het derde financiële steunpakket corona

Tijdens de laatste persconferentie op 27 oktober is aangekondigd dat de horeca naar verwachting nog tot in december dicht zal zijn: helaas dus weer een forse klap! Wel lijkt het aantal coronabesmettingen zijn piek te hebben bereikt en langzaam af te zwakken. De duur van de coronacrisis dwingt het kabinet om met extra steunmaatregelen te komen en extra geld beschikbaar te stellen om bedrijven te ondersteunen. Wij praten je hier graag over bij.

Steunpakket 3.0

Hoe het derde steunpakket eruit zou zien, is al langer bekend. Hier hebben we je al over op de hoogte gesteld door o.a. dit blog. Het steunpakket is namelijk zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met het omzetverlies. In andere woorden: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun je ontvangt. Ook worden bedrijven met de hulp van het derde steunpakket geholpen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie waarin we momenteel leven.

Extra maatregelen

Door de gedeeltelijke lockdown worden onder andere de horeca-en evenementenbranche extra hard geraakt. Hierdoor heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd die een aanvulling zijn op het derde steunpakket. Hieronder worden de aanvullende maatregelen uitgelegd:

  • Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Vanwege de huidige en tijdelijke sluiting van de horeca, zitten bedrijven met voorraden die ze niet meer kunnen gebruiken. Bovendien hebben vele bedrijven geld geïnvesteerd om ook de winter coronaproof door te komen, door bijvoorbeeld het maken van een winterterras. Daarom geeft het kabinet bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren. Deze subsidie zal ongeveer 2,75% van de omzetderving zijn, gemiddeld €2500. Vanaf medio november kan deze subsidie aangevraagd worden via de TVL- aanvraag.

  • Extra vergoeding evenementenbranche

Sinds de komst van het coronavirus ligt de evenementenbranche zo goed als stil en zijn enorm veel evenementen gecanceld. Daarnaast is de evenementenbranche vooral afhankelijk van de zomermaanden omdat hier de meeste evenementen plaatsvinden. Hierdoor kan een schommeling in de omzet ontstaan wat een vertekend beeld kan geven bij de berekening van de TVL- vergoeding. Daarom komt het kabinet met eenmalige vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op de TVL- vergoeding van de zomer. Er wordt verwacht dat de hoogte van deze vergoeding gemiddeld €14.000 zal bedragen.

  • Tijdelijke verbreding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om bedrijven te helpen met het betalen van hun vaste lasten, bijvoorbeeld je huur. Tot voor kort, was deze maatregel alleen beschikbaar voor een aantal sectoren. Echter is er besloten dat deze maatregel tijdelijk beschikbaar te stellen voor alle sectoren. Iedereen ervaart immers gevolgen van de coronacrisis. Vanaf medio november kunnen bedrijven hier een aanvraag indienen.

  • Time- out arrangement (TOA)

Het time-out-arrangement (TOA) stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Hierbij helpt straks de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit is een ingewikkelde en vrij technische wet. Het TOA gaat ondernemers helpen bij het gebruik maken van deze wet en neemt knelpunten weg die ondernemers daarbij tegenkomen. Akkoorden met schuldeisers zullen hierdoor makkelijker tot stand komen. Zo wil het kabinet faillissementen voorkomen.

Als onderdeel van het TOA is de Kamer van Koophandel met het programma ‘Zwaar weer’ gestart wat al bestaat uit doorverwijzing, advies en een routewijzer voor ondernemers in zwaar weer. Deze informatie wordt begin november uitgebreid met informatie over welke stappen ondernemers zelf al kunnen gaan zetten en hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund. Vanaf januari zal de dienstverlening van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersklankbord worden uitgebreid met extra WHOA-ondersteuning. Het gaat dan om advies, doorverwijzing, coaching.

  • Overig

Daarnaast hebben we natuurlijk de NOW 3.0 nog. Tot op heden zijn daar nog geen aanpassingen te melden, anders dan vermeld in onze eerdere update. Ook hebben we je ingelicht over een aantal belastingmaatregelen die genomen zijn als gevolg van het coronavirus: uitstel belastingbetaling en belastingrente terug naar 4%

De NOW-regeling, wordt vooralsnog versoberd vanaf januari 2021. In plaats van maximaal 90 procent van de loonkosten, bouwt de steun af en krijgen werkgevers ‘slechts’ maximaal 80 procent vergoed. Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken gaf aan dat het kabinet in december opnieuw zal kijken of die versobering ‘verantwoord is’.

KHN noemt de nieuwe steun die het kabinet heeft aangekondigd voor de horeca welkom, maar wijst er meteen op die dat die steun wat hen betreft onvoldoende is. Ook zegt KHN dat de steun te laat komt: de aanvragen voor de NOW-3 en de TVL kunnen pas medio november worden ingediend. De eenmalige aanvulling op de TVL komt daar dan automatisch bovenop. Bovendien duurt het veel te lang voordat er geld wordt uitgekeerd. De pijn is nú en dus moeten de oplossingen ook nú komen. Horecaondernemers zitten in de knel; de lonen voor oktober moeten worden uitbetaald, maar het geld is op. KHN pleit er daarom voor om de aanvraagperiode naar voren te halen en heeft dit meegegeven aan de Kamerleden als input voor het coronadebat. Daarnaast zijn de volgende punten meegegeven aan de Kamerleden:

  • De toegangsdrempel voor het omzetverlies voor de TVL moet niet omhoog. De TVL-vergoeding moet naar 100 procent. Zonder een maximum.
  • De NOW-vergoeding moet weer terug naar maximaal 90% (in het derde steunpakket gaat dat naar 80%). Overigens is het voor de horecasector al nooit feitelijk 90% geweest, eerder 60-65%.
  • Ontslagen worden onvermijdelijk. Voorkom dat werkgevers die het al zwaar genoeg hebben ook nog eens verplichte transitievergoedingen moeten betalen. Die transitievergoedingen moeten direct worden vergoed aan werknemers via het UWV.

Het kabinet heeft aangegeven pas op 1 december aan te geven of zij de NOW steun daadwerkelijk afbouwt. Echter wordt gepleit voor eerder antwoord. PersonPlus houdt alle ontwikkelingen rondom het coronadebat en de mogelijke aanvullingen op het derde financiële steunpakket nauwlettend in de gaten. We geven je weer een update als er meer bekend is!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.