NOW Regeling 3.0

NOW Regeling 3.0

Op 30 september loopt de aanvraag van de NOW 2.0 af. Maar omdat de gevolgen van de coronacrisis nog overal om ons heen te zien zijn, heeft het kabinet besloten de maatregel te verlengen, namelijk de NOW 3.0. De details van deze regeling worden nog uitgewerkt, maar in grote lijnen is de NOW 3.0 bekend gemaakt. Benieuwd wat het voor jou inhoudt? Lees snel verder!

NOW Regeling 3.0 in het kort

Vanaf 1 oktober start de NOW 3.0 regeling voor ondernemers. Deze regeling vervangt de NOW 2.0, die vanaf dat moment niet meer aan te vragen is. In het kort veranderen er een aantal dingen:

  • NOW 3 loopt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden)
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

In onderstaande tabel is te zien hoe de opbouw er voor de komende 3 tijdvakken van 3 maanden uitziet. Houd er rekening mee dat dit niet de enige voorwaarden zijn van de NOW 3.0 regeling.

 

Tijdvak Omzetdaling Vergoeding Loonsom
01-10 / 31-12 min. 20% 80% afname 10% toegestaan
01-01 / 31-03 min. 30% 70% afname 15% toegestaan
01-04 / 30-06 min. 30% 60% afname 20% toegestaan

Maar wat betekent dit voor mij?

De NOW regeling is in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen gedurende de coronacrisis. Door de crisis is binnen veel sectoren de omzet (gedeeltelijk) weggevallen en de overheid springt bij om de lonen van de medewerkers te kunnen blijven betalen. Dit om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen thuis komen te zitten.

NOW 3.0 is zo ingedeeld dat het stimuleert om geleidelijk te wennen aan de nieuwe (economische) situatie. Dit betekent dat in sommige gevallen er gewerkt moet worden naar een nieuwe situatie met minder werkgelegenheid. Door de afbouw van de loonsom toe te staan zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie probeert de overheid dit te realiseren. Tegelijkertijd worden de vergoedingspercentages afgebouwd en het omzetverlies juist geleidelijk verhoogd.

Het aanvragen en verstrekken van de NOW 3.0 regeling is wederom in handen van het UWV. Inmiddels zal dit voor veel van de aanvragers van de NOW 3.0 de bekende weg zijn. Het UWV hoopt uiterlijk 16 november de aanvragen voor het eerste tijdvak te openen. De aanvragen worden dan met terugwerkende kracht uitgekeerd.

Tevens is het zo dat het geen vereiste is om gebruik te hebben gemaakt van NOW 1/2 om van deze regeling gebruik te mogen maken.

Als laatste is het zo dat de precieze voorwaarden van de NOW 3.0 regeling op dit moment verder worden uitgewerkt. Zo is ook nog niet bekend hoe het omzetverlies berekend moet worden voor de NOW 3.0. Het kabinet zal dit voor 1 oktober naar buiten brengen zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn op het moment dat de huidige regeling niet meer aangevraagd kan worden. De NOW 3.0. kan vanaf uiterlijk 16 november aangevraagd worden. Alle informatie over de NOW regelingen vind je hier.

Eindafrekening NOW 1.0

Dat is nog niet alles voor de komende weken, want vanaf 7 oktober kan de definitieve berekening van de NOW 1.0 aangevraagd worden. Het aanvraagformulier zal op deze pagina verschijnen. In de periode van de NOW 1.0 is er een voorschot van 80% aan de goedgekeurde aanvragen uitgekeerd.

Nu wordt gekeken of dit volgens de definitieve omzet berekening van die periode juist is. Dit omdat voor de aanvraag van NOW 1.0 naar de verwachte omzetdaling is gekeken. Er wordt onderscheid gemaakt in hoe streng de controle is op de boekhouding van deze periode. Dit is omdat er van kleine, zwaar getroffen ondernemers niet verwacht kan worden dat ze een accountant de gehele boekhouding na laten kijken, met bijbehorende kosten.

Voor een overzicht van de controle, zie onderstaande tabel. Wanneer tijdens de controle een omzet wordt berekend waarbij iemand recht heeft op meer of minder subsidie, wordt het verschil verrekend. Houd er rekening mee dat de controle is op basis van het totaal te ontvangen subsidiebedrag, niet op de omzetdaling in die periode.

 

Subsidiebedrag Controle
 < €25.000 Geen externe controle vereist, wel worden steekproeven uitgevoerd
€25.000 – €125.000 Derdenverklaring vereist, mag met samenstellingsverklaring
€125.000 – €375.000 Accountantsverklaring vereist, mag met samenstellingsverklaring
> €375.000 Verplichte controle, samenstellingsverklaring niet voldoende

Voor de volledige uitwerking en uitleg rondom de eindafrekening van de NOW 1.0, kijk hier.

 

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.