Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt

Uit cijfers van arbodiensten en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek dat het ziekteverzuim een nieuwe recordstand heeft bereikt. De cijfers liepen op van 5,5% in februari, naar uiteindelijk 6,3% begin april. De stijging is nog aanzienlijker vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Destijds stond het gemiddelde verzuim op 4,8%.

Daarnaast kan het ook voorkomen dat er nog wel eens onduidelijkheid ontstaat over de termen ziek en arbeidsongeschikt. Een werknemer kan namelijk ziek zijn, maar niet arbeidsongeschikt en dit is andersom ook mogelijk: een werknemer kan arbeidsongeschikt zijn, maar niet ziek. In dit blog leggen we je uit hoe dat nou precies zit!

Ziek

Volgens het woordenboek is iemand ziek wanneer hij/zij lichamelijk of geestelijk niet in orde is. De term ‘ziek’ heeft in arbeidsrecht geen juridische betekenis. Het kan het geval zijn dat een medewerker met een (langdurige) ziekte, toch in staat is om het eigen werk te doen. In dat geval is de werknemer ook niet arbeidsongeschikt.

Arbeidsongeschikt

De term arbeidsongeschikt heeft daarentegen in arbeidsrecht wel een juridische betekenis. Arbeidsongeschikt houdt in dat er een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen reden is, waardoor de werknemer zijn werk niet of slechts gedeeltelijk kan doen. Of iemand daadwerkelijk arbeidsongeschikt is, wordt dus niet alleen bepaald a.d.h.v. de medische reden, maar ook door de aard van zijn werk.

Iemand met een zittend beroep en een gebroken voet zal niet snel arbeidsongeschikt zijn. Maar bij werknemers waar staan, lopen of het gebruik van voeten (bijvoorbeeld chauffeurs)  onmisbaar is, is wel sprake van arbeidsongeschiktheid. Zij kunnen immers hun eigen werk niet meer doen.

Bij de beoordeling of iemand arbeidsongeschikt is gaat het alleen om de vraag of hij door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet kan werken. Hierbij is niet van belang hoe en wanneer die arbeidsongeschiktheid is ontstaan. De reden waarom en het tijdstip waarop een werknemers arbeidsongeschikt is geraakt is wel van belang bij de vraag of een arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op loon.

Weet jij nou even niet meer hoe het precies zit met de verschillen tussen de bedrijfsarts en de Arboarts, lees dan vooral dit blog even terug! In dit blog is meer informatie te vinden over bepaalde verplichtingen voor jou als werkgever wanneer jij te maken krijgt met een zieke medewerker. Of neem een kijkje op onze website, waar je kunt vinden hoe PersonPlus de begeleiding rondom verzuim voor werkgever en werknemer kan overnemen.

Bronnen:

https://www.arbeidsrechter.nl/is-de-werknemer-ziek-arbeidsongeschikt-of-tot-werk-in-staat/#:~:text=Ziek%20is%20een%20medewerker%20die,gevonden%2C%20als%20hij%20arbeidsongeschikt%20is.

https://www.ornet.nl/blog/2022/06/13/ziekteverzuim-op-nieuwe-recordstand/

https://www.rendement.nl/re-integratie/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-ziek-en-arbeidsongeschikt

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.