Veranderingen ouderschapsverlof

Veranderingen ouderschapsverlof

Veranderingen ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof (wbo). Wat dit inhoudt, ook in combinatie met de huidige regelingen, lees je in dit blog.

Momenteel is het zo dat ouders 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken) ouderschapsverlof mogen opnemen in de eerste 7 levensjaren van hun kind. Vanaf 2 augustus hebben kersverse ouders nog steeds recht op deze 26 weken ouderschapsverlof, maar nieuw is dat de eerste 9 weken verlof betaald zijn. In eerste instantie zou het uitkeringspercentage 50% van het dagloon zijn, echter is dit zelfs verhoogd naar 70% van het dagloon. Voorwaarde is wel dat de 9 weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De resterende (17) weken zijn onbetaald en mogen ook op een later moment worden opgenomen, maar wel vóór het kind acht jaar is.

Met deze wet wil het kabinet het makkelijker maken om ouderschapsverlof op te nemen. De wetswijziging volgt op een Europese richtlijn die voorschrijft dat lidstaten moeten zorgen voor twee maanden betaald ouderschapsverlof. Landen krijgen drie jaar de tijd om dit te regelen.

Voor welke medewerkers geldt dit?

Beide ouders hebben recht op (betaald) ouderschapsverlof. Ook bij adoptie kunnen ouders betaald verlof krijgen. Bij de geboorte van een meerling, gelden andere regels. Het ouderschapsverlof geldt namelijk per kind. Kijk hier voor meer informatie over uitkering bij meerlingen

Hoe zit dit voor werkgevers?

De uitkering van het ouderschapsverlof verzorgt het UWV. Als werkgever hoef je zelf geen loon door te betalen tijdens het ouderschapsverlof. Het kan wel zijn dat er in de cao voor jouw branche andere regels staan. Als werkgever kun je er ook zelf voor kiezen het loon aan te vullen tot 100 procent.

De aanvraag van de uitkering voor ouderschapsverlof loopt via jou als werkgever. Op de website van het UWV kun je vanaf augustus 2022 hiervoor een digitaal formulier invullen. De aanvraag doe je pas na de opname van het ouderschapsverlof. Meer duidelijkheid over de aanvraagprocedure volgt later.

Al die verschillende verlofregelingen.. ik zie door de bomen het bos niet meer

Er zijn veel veranderingen geweest in de verlofregelingen rondom de geboorte van een kind. In 2019 is de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) in het leven geroepen en op 1 juli 2020 kwam daar aanvullend geboorteverlof bij, zie ook ons eerdere blog hierover. Wij zetten de verlofvormen even voor je op een rijtje:

  • Zwangerschapsverlof: 4 tot 6 weken voor de bevalling heeft de zwangere werknemer recht op zwangerschapsverlof. De loondoorbetaling is 100% met compensatie van het UWV. De werkgever vraagt de WAZO uitkering 2 tot 4 weken voor het verlof aan via het UWV.
  • Bevallingsverlof: na de bevalling heeft de werknemer recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Als de werknemer nog niet alle 6 weken zwangerschapsverlof heeft gebruikt, mag ze de overgebleven dagen inzetten als extra bevallingsverlof. Uitkering volgt wederom vanuit het UWV (100%).
  • Calamiteitenverlof: op de dag van de bevalling heeft de partner recht op calamiteitenverlof. Als werkgever moet je 100% van het loon doorbetalen.
  • Geboorteverlof: de partner heeft na de geboorte recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (1 week) geboorteverlof. De loondoorbetaling is 100%, door de werkgever.
  • Aanvullend geboorteverlof: wanneer de week geboorteverlof is opgenomen, kan de partner ervoor kiezen om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Dit is maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur (5 weken). Dit verlof moet binnen 6 maanden na de geboorte worden opgenomen. De loondoorbetaling is 70%, door het UWV. Werkgever vraagt dit aanvullend geboorteverlof voor de medewerker aan via het UWV
  • Ouderschapsverlof: zoals hiervoor uitgelegd.

UWV berekent de uitkering op basis van het dagloon van de medewerker: het dagloon is 1/261ste deel van het jaarloon. Het UWV zal het exacte dagloon berekenen aan de hand van het verdiende loon van je werknemer in het jaar voor de aanvraag.

Kan ik als werkgever het verlof weigeren?

Voor aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof geldt dat je dit als werkgever in principe niet mag weigeren. Bij een zwaarwegend bedrijfs-of dienstbelang mag je de verlofdagen in overleg met de medewerker wél anders inroosteren. Je mag het verlof dus niet weigeren, maar wel de periode waarin het recht gebruikt wordt.

Heb je nog vragen over verschillende verlofvormen? Neem dan contact met ons op via 0113-405680 of info@personplus.nl!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.