Aanvullend geboorteverlof

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners recht op aanvullend geboorteverlof! Vanaf 1 juli kunnen partners 5 weken aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof kan worden opgenomen na de bevalling van de partner.

“Het gewone geboorteverlof”

Het geboorteverlof bestaat uit éénmaal het aantal werkuren per week. Werkt de werknemer bijvoorbeeld 5 dagen 8 werkuren per dag, dan heeft de werknemer recht op 5×8 werkuren geboorteverlof. Oftewel 40 werkuren geboorteverlof. Tijdens dit verlof moet het loon 100% doorbetaald worden aan de werknemer. Daarnaast moet het geboorteverlof worden opgenomen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

 Wet invoering extra geboorteverlof – WIEG

Vanaf 1 juli kunnen partners tot maximaal 5 weken aanvullend geboorte verlof opnemen.  Hier is ook de arbeidsduur per week het uitgangspunt. Neem het voorbeeld van hierboven:

Als de werknemer 5 dagen per week werkt, dan heeft hij recht op 5×5 dagen aanvullend geboorteverlof. De werknemer heeft dus maximaal recht op 25 dagen aanvullend geboorteverlof.

Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.  Als werkgever mag je dit aanvullend geboorteverlof niet weigeren. Echter mag je de periode waarin het verlof aangevraagd wordt anders inroosteren, mits er een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang is.

Tijdens dit verlof heeft de werknemer recht op een uitkering van 70% van hun dagloon tot maximaal 70% van het wettelijke maximumdagloon. De werkgever vraagt de uitkering aan bij het UWV en betaalt de uitkering aan de werknemer. Behalve als er bij de aanvraag ervoor gekozen wordt dat de werknemer de uitkering direct ontvangt.

Let op! Indien de werknemer een tweeling of meerling krijgt gelden dezelfde regels als bij de geboorte van één kind. De duur van het verlof blijft hetzelfde, namelijk minamaal 1 week en maximaal 5 weken waarbij 70% van het dagloon wordt uitgekeerd.

 Voorwaarden WIEG

Om in aanmerking te komen voor de WIEG moet de werknemer aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn:

 • De werknemer is in dienst bij een werkgever;
 • De werknemer heeft eerst het geboorteverlof opgenomen. Dit is 1 keer de werkweek van de werknemer;
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020;
 • De werknemer moet het verlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opnemen;
 • De ouder/voogd van het kind en de partner hebben de volgende relatie:
 • De partner is getrouwd met de ouder/voogd van het kind;
 • De partner heeft een geregistreerd partnerschap met de ouder/voogd van het kind;
 • De partner woont ongehuwd samen met de ouder/voogd van het kind en deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.
 • De partner erkent het kind.

Let op! De WIEG kan niet aangevraagd worden voor zelfstandigen.

 Het aanvragen van het aanvullend geboorteverlof

De uitkering van het aanvullend geboorteverlof kan aangevraagd worden via de verzuimmelder. Daarnaast kan het formulier Aanvragen WAZO- uitkering ook gebruikt worden.  Om een uitkering aan te vragen bij het UWV, zijn de volgende gegevens nodig:

 • De geboortedatum van het kind;
 • Het aantal weken dat de werknemer het verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken);
 • De ingangsdatum van het aanvullend verlof;
 • De bevestiging dat de werknemer het standaard geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek heeft opgenomen;
 • Of de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaald wordt of aan de werkgever.

Als het UWV de aanvraag heeft ontvangen, dan krijgt de werkgever binnen 4 weken de beslissing hierover.

Het aanvullend geboorteverlof kan aangevraagd worden met terugwerkende kracht. Dit moet binnen 1 jaar na de ingangsdatum van het verlof aangevraagd worden. Indien de werknemer verlof op neemt buiten deze periode, dan krijgt de werknemer over deze dagen geen uitkering.

 Uw werknemer is ziek

Is de werknemer langdurig ziek en wordt het loon doorbetaald? Dan kan de werknemer alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als de werknemer binnen 6 maanden na de geboorte van het kind weer (gedeeltelijk) aan het werk is.

Is de werknemer ziek tijdens het aanvullend geboorteverlof? Dan stopt het verlof niet. De werknemer kan het verlof na de ziekteperiode verder opnemen, mits de werkgever daar mee in stemt. Dit mag gespreid en moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Samen met de werknemer wordt er besproken hoe de werknemer het aanvullend geboorteverlof (verder) opneemt. De verlofweken die na 6 maanden niet zijn opgenomen vervallen.

Heb je vragen over de WIEG? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@personplus.nl

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.