Update Horeca CAO

Update Horeca CAO

De jaarwisseling ligt alweer even achter ons en een nieuw jaar om jullie gasten te verzorgen staat weer voor de boeg. Tegelijkertijd is ook de nieuwe horeca cao van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) inwerking getreden. Inmiddels is de nieuwe cao die van 1 januari tot en met 31 december 2024 van toepassing is beschikbaar. Een mooie gelegenheid om jou op de hoogte te stellen van de belangrijkste wijzingen. Je leest het allemaal in deze update.

Lonen

Mogelijk één van de belangrijkste wijzigingen voor jou als werkgever. De lonen zijn per 1 januari 2024 aanzienlijk gestegen. Daarnaast is het vaststellen van het nieuwe loon voor vakkrachten ook complexer geworden dan voorgaande jaren. De uitleg van de loonsverhogingen kun je lezen in hoofdstuk 4 en op bladzijde 48 in de cao. Uiteraard staat het team van PersonPlus klaar om jou te helpen met de loonsverhoging, als je behoefte hebt aan hulp raadpleeg dan je vaste contactpersoon of stuur een mail naar info@personplus.nl

Overwerk weigeren

Jij als werkgever kan de werknemer binnen de referteperiode (dit zijn 12 aaneengesloten maanden die parallel lopen met een kalenderjaar (1-1 tot en met 31-12) of aan het vakantiejaar (1-6 t/m 31-5) afhankelijk van wat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst) niet verplichten meer dan 10% aan overwerk te verrichten, uitgaande van de normale arbeidstijd (1976 uur op jaarbasis). Komt het totaal aantal gewerkte uren boven de 2.173 uur dan mag een werknemer je verzoek tot overwerk weigeren.

Scholing

De horecasector vindt het belangrijk om goede arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid, scholing, vakopleidingen, instroombevordering en arbeidsomstandigheden te creëren in de sector. Om dit te realiseren hebben de sociale partners afgesproken hiervoor een platform op te richten. Dit platform wordt zo snel mogelijk, maar niet eerder dan 1 juli 2024 opgericht.

In het eerste kwartaal van 2024 starten sociale partners de gesprekken over de op- en inrichting, doelstellingen en financiering van het fonds. Hiervoor wordt een afzonderlijke cao gesloten. De maximale premie zal niet meer bedragen dan 0,2% van de loonsom, waarbij de premieverdeling tussen werkgever en werknemer 50%/50% zal bedragen. Met deze afspraak vervalt de in de vorige cao opgenomen afspraak over de individuele leerrekening.

Minimum stagevergoeding

Sinds de start van dit jaar dient een stagiair een minimum stagevergoeding per maand te ontvangen. Dit bedraagt bruto € 350 bij een voltijd stageweek, als de stage wordt uitgevoerd in het kader van een HBO opleiding of MBO opleiding (beroeps opleidende leerweg).

Contracten

Met de komst van de nieuwe cao heeft KHN ook nieuwe contractsjablonen gepubliceerd. Als het gebruikelijk is dat wij de arbeidsovereenkomsten opstellen conform de standaard contractsjablonen zullen wij vanaf heden het nieuwe contractsjabloon voor 2024 gebruiken. Heb jij een klant specifiek sjabloon en wil jij dat het sjabloon wordt aangepast naar wet- en regelgeving conform de cao in 2024? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Voor het updaten van het contract rekenen wij € 37,50 per contract.

Heb je vragen, of kunnen wij je verder helpen met een van bovenstaande onderwerpen? We horen het graag!

We zijn te bereiken via info@personplus.nl of 0113-405680.

 

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.