Minimumloon per 01-01-2024

Minimumloon per 01-01-2024

2024 staat alweer voor de deur en dit heeft grote gevolgen voor het Wettelijk minimum uurloon. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Meer weten over het Wettelijk minimum uurloon? In dit blog lees je er alles over!

Wijziging per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 stijgt het minimumloon met 3,75%. Het is een reguliere stijging, maar omdat er per 2024 een nieuwe wet over het minimumloon ingaat, gaan sommige werknemers er veel meer op vooruit. Goed nieuws voor de werknemers, maar werkgevers moeten rekening houden met flink meer loonkosten.

Elk jaar wordt het minimumloon geïndexeerd. Dat wil zeggen dat het aangepast wordt aan de economische omstandigheden. De indexatie voor 2024 is gedaan met het uurloon van 2023 met een 36urige werkweek als uitgangspunt.

Het uurloon is dus afhankelijk van iemands werkweek. In 2024 komt er een systeem dat voor meer gelijkheid moet zorgen, waarbij iedereen hetzelfde per uur verdient. De werkgever is verplicht om werknemers minimaal het wettelijk minimum uurloon te betalen. Het uniforme uurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is voor 2024 vastgesteld op €13,27; of je nu een 36, 38 of 40-urige werkweek hebt. Vandaar de term uniform uurloon.

Hierdoor stijgt het uurloon harder voor werknemers die een werkweek hebben van meer dan 36 uur per week.

In de tabel hieronder zijn de stijgingen te zien:

Op 1 januari 2024 stijgt het maandloon dus voor veel werknemers extra. Het bruto minimum maandloon in 2023 is € 1995,- per maand.

Dat wordt in 2024:

De wettelijk minimumlonen voor werknemers onder de 21 jaar zijn per 1 januari 2024:

Het minimumloon wordt op 1 januari en 1 juli geïndexeerd. Dat blijft ook zo na invoering van het minimum uurloon.

Cao-wijzigingen

Bovenstaande heeft betrekking op de wijziging in het Wettelijk minimumloon. Graag willen we jou erop attenderen dat wanneer je een cao volgt de lonen hoger kunnen zijn. Veel cao’s hebben op dit moment nog geen definitieve salaristabel voor 2024 gepubliceerd. De verwachting is wel dat dit in de nabije toekomst kenbaar wordt gemaakt.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen over dit onderwerp? Dan helpen wij jou graag!  We zijn te bereiken op info@personplus.nl of 0113-405680.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.