Update arbeidsrecht

Update arbeidsrecht

Update arbeidsrechtVorige maand hebben we een blog geschreven over wat er allemaal gaat veranderen in 2022 op het gebied van salarisadministratie, maar ook op het gebied van arbeidsrecht gaat van alles veranderen. Om jou hier zo goed mogelijk over te informeren, hebben we de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet.

Veranderingen in 2022

Er zijn een aantal dingen die veranderd zijn per 1 januari of die gaan veranderen in de nabije toekomst op het gebied van arbeidsrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het veranderen van de naam ‘Inspectie SZW’ wat nu de ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ heet. Onderstaande veranderingen worden kort uitgelegd en toegelicht. Heb je vragen of wil je weten welke invloed dit kan hebben op jou? Mail dan naar jessica@personplus.nl.

Aanvullende RI&E (ARIE)

Per 1 juli 2022 gaat er een nieuwe regelgeving omtrent de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) van kracht, namelijk de regelgeving inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dit betekent het volgende volgens rie.nl: “Op het gebied van arbeidsveiligheid bestaat voor kleinere bedrijven (die werken) met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen een aanvullende regeling in het Arbeidsomstandighedenbeleid: de zogenaamde ARIE-regeling (artikelen 2.2 t/m 2.5h Arbobesluit). Dit is feitelijk een aanvullende Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) m.b.t. de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.” Als jouw bedrijf hieronder valt, moet je voor 1 juli 2023 voldoen aan de verplichtingen van de ARIE.

Strengere inspectie door de Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie, voormalig Inspectie SZW, gaat strenger controleren op een hele hoop dingen, wat allemaal beschreven staat in het “Jaarplan 2022.” Hierin wordt onder andere het volgende gezegd: “(..) voldoen aan de arbozorgverplichtingen waaronder een RI&E, plan van aanpak en het basiscontract met de arbodienst. Bij grote ketens in zowel de horeca als de detailhandel, bevordert de Inspectie het op orde hebben het arbozorgbeleid.” In dit blog over de RI&E vertellen we alles wat je daarover moet weten en door hier te klikken zorg je dat alles omtrent arbo en verzuim goed geregeld is via PersonPlus.

Inpandige rookruimtes verboden

Per 1 januari 2022 is het verboden om een inpandige rookruimte te hebben. Dit betekent dat het voor de bedrijven die momenteel nog een rookruimte in hun pand hebben, 2 opties hebben. Er kan of buiten een rookplaats gemaakt worden of het hele terrein kan rookvrij gemaakt worden.

Wetsvoorstellen

Bovenstaande dingen zijn al ingevoerd of aangepast, maar er staan ook nog een aantal belangrijke wetsvoorstellen klaar die vermoedelijk in werking gaan in de loop van 2022. Hieronder worden de belangrijksten toegelicht:

Vertrouwenspersoon wordt verplicht

Op dit moment ligt er al enige tijd een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om het verplicht te stellen om een vertrouwenspersoon te hebben voor werkgevers vanaf 1 fte. Dit zou betekenen dat jij als werkgever ervoor moet zorgen dat er een gecertificeerd vertrouwenspersoon is voor jouw werknemers. Dit kan in de vorm van het inhuren van een externe vertrouwenspersoon, het zelf iemand opleiden tot vertrouwenspersoon (hoewel dit waarschijnlijk niet rendabel is) of via PersonPlus. Voor een vriendenprijsje kunnen wij dit voor jou regelen, doordat wij in huis een gecertificeerd vertrouwenspersoon hebben! Wil jij hier gebruik van maken of meer informatie over ontvangen? Neem contact met ons op of kijk hier voor meer informatie en de prijzen! Klik hier voor het volledige wetsvoorstel.

Bedrijfsarts wordt leidend bij re-integratie

Momenteel wil het soms voorkomen dat er een verschil in inzicht is tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts, waardoor er conflicten kunnen ontstaan rondom loonsancties. Dankzij dit wetsvoorstel wordt dit voorkomen, doordat het oordeel van de bedrijfsarts wettelijk leidend is. Eigenlijk zou dit 1 september 2021 al ingaan, maar het wetsvoorstel is toentertijd doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Klik hier voor het volledige wetsvoorstel.

Werken waar je wilt

Dankzij het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ wordt het lastiger om een (schriftelijk) verzoek om thuis te werken van een medewerker af te wijzen. Niet alleen moet er aangetoond kunnen worden waarom er om zwaarwegende bedrijfs- of dienstenbelangen niet thuis gewerkt kan worden, maar ook moet dit nu via de rechter. Het is echter, in tegenstelling tot bovenstaande wetsvoorstellen, nog niet zeker dat er hier een meerderheid voor gevonden gaat worden. Klik hier het volledige wetsvoorstel.

Nu ben je weer helemaal bij! Je bent nu op de hoogte van de belangrijkste zaken die veranderd zijn of waarschijnlijk gaan veranderen rondom het arbeidsrecht. Heb je vragen of wil je weten wat deze verandering voor jou betekenen? Mail dan naar jessica@personplus.nl.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.