Tewerkstellingsvergunning

Tewerkstellingsvergunning

Tewerkstellingsvergunning

Wat fijn! Een potentieel geschikte kandidaat die reageert op je vacature, meteen maar inplannen voor een gesprek zodat de vacature mogelijk snel gevuld is. Tijdens het gesprek klikt het goed, de arbeidsvoorwaarden worden besproken en jullie komen tot een overeenkomst. De sollicitant is direct beschikbaar dus hij of zij kan deze week meteen aan het werk. Maar wist jij dat je als werkgever eerst verplicht bent om de identiteit van je werknemers te controleren voordat de werkzaamheden starten?

Identificatieplicht

Vanuit de praktijk zien wij dat veel werkgevers deze verplichting overslaan. De identificatieplicht bestaat uit 3 onderdelen:

  • Verificatieplicht: Je moet het identiteitsbewijs van werknemer bij indiensttreding controleren op echtheidskenmerken en geldigheid.
  • Bewaarplicht: Je moet een kopie bewaren van het identiteitsbewijs van alle medewerkers die je in dienst neemt. Een kopie van het rijbewijs is in deze situatie geen geldig identiteitsbewijs.
  • Zorgplicht: Dit betekent dat je jouw werknemers bij controle in de gelegenheid moet stellen aan hun identificatieplicht te voldoen. Je werknemers moeten ook tijdens het werk een geldig identiteitsbewijs bij zich dragen. Hier moet je jouw werknemers op wijzen.

Tewerkstellingsvergunning

Naast het feit dat je aan de identificatieverplichting voldoet, is dit controle moment ook handig om vast te stellen of er een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig is. De TWV bewijst dat iemand bij jouw bedrijf mag werken. De TWV is aan te vragen door de werkgever.

Wanneer heb je een TWV nodig?

Er is een TWV nodig als je iemand in dienst neemt van buiten de EER of Zwitserland. De TWV is aan te vragen voor klassieke werknemers met een arbeidsovereenkomst, stagiairs en freelancers. Daarnaast heb je een nieuwe TWV nodig als de werkzaamheden wijzigen ten opzichte van hetgeen is opgenomen in de TWV en wanneer de TVW verloopt.

Werknemers uit de EER en Zwitserland hebben geen TWV nodig. Volgens de wet ben je verplicht om eerst te zoeken naar potentiële werknemers binnen de EER. Als dit na 5 weken niet is gelukt, mag je iemand buiten de EER werven.

Er gelden ook enkele situaties waarbij geen TWV vereist is. Het gaan dan om specifieke categorieën werknemers. Uitzonderingen kunnen bijvoorbeeld asielzoekers met een verblijfsvergunning en kennismigranten zijn. Daarnaast geldt ook een unieke situatie voor vluchtelingen uit Oekraïne, hierover kun je op deze pagina of in dit blog meer lezen.

Om te controleren of je een TWV nodig hebt kun je het beste de achterkant van het verblijfsdocument checken. Hier wordt nagenoeg altijd aangegeven of een TWV vereist is. Indien je twijfelt of een TWV vereist is mag je dit altijd aan ons navragen.

Hoe kan je een TWV aanvragen?

Dit kan door een aanvraagformulier op de website van het UWV. Voor een succesvolle aanvraag is een geldige verblijfsvergunning nodig. Daarnaast mag je in een (recent) verleden geen arbeidsrechtelijke wetten hebben overtreden en moet aan de overeengekomen arbeidsvoorwaarden worden voldaan. Je ontvangt binnen 5 weken reactie op de aanvraag. De TWV zul je per post ontvangen.

Wil je meer weten of heb je vragen over de TWV? Neem contact op met jouw salarisadministrateur binnen PersonPlus, mail naar info@personplus.nl of bel naar 0113-405680.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.