Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren

In mei 2021 schreven wij al eerder over de Subsidieregeling praktijkleren, een regeling waar je ook dit jaar weer aanspraak op kunt maken. Hoe, waar en per wanneer je de aanvraag voor studiejaar 2021-2022 in kunt dienen vertellen we je in dit blog.

Binnenkort kun je als werkgever weer een aanvraag indienen voor deze regeling, tot 16 september 2022 vóór 17.00 uur moet de aanvraag voor het studiejaar 2021-2022 ingezonden zijn. Waarbij het moment van indienen niet bepalend is voor de hoogte van of het wel of niet toekennen van de subsidie. Je hoeft dus niet zo snel mogelijk de subsidie aan te vragen, dit mag ook op 15 september om 23 uur.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, welke na afloop van de begeleiding aangevraagd kan worden. De gedachte erachter is dat jij als werkgever beter opgeleid personeel krijgt en dat zij beter zijn voorbereid op de arbeidsmarkt.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er nagenoeg geen wijzigingen in de criteria, het maximale subsidiebedrag per praktijk- of werkleerplaats of het verloop van de aanvraagprocedure. Ook het extra subsidiebedrag voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie is voor het studiejaar 2021-2022 weer beschikbaar.

Wil je weten of je in aanmerking kan komen voor subsidie? Check dan dit blog.

Wat wel anders is ten opzichte van vorig jaar is feit dat veel werkgevers te maken hebben gehad met een gedwongen sluiting als gevolg van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen in de strijd tegen het coronavirus. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de subsidie omdat deze gebaseerd is op het werkelijke aantal weken waarin de student begeleid is, zelfs vakantie- en ziekteweken mogen niet worden meegeteld. Echter heeft het RVO aangekondigd de weken waarin werkgevers hun BBL-ers niet konden begeleiden vanwege de gedwongen sluiting niet in mindering te brengen op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren maar die desalniettemin toch moesten sluiting omdat voortzetting van het bedrijf met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Kortom, bij de berekening van het aantal begeleidingsweken in het schooljaar 2021-2022 hoef je alleen maar rekening te houden met ziekte en verlof van je leerling, maar de weken waarin je gesloten was mag je meetellen alsof er in die weken wel begeleiding heeft plaatsgevonden.

Net als vorig jaar kan PersonPlus de subsidieaanvraag voor je verzorgen. Hier vind je het machtigingsformulier. Vul dit in en wij gaan voor je aan de slag! Voor de kosten hoef je het niet te laten, voor slecht € 75,- per leerling (ex BTW) verzorgt PersonPlus de volledige aanvraag en houden we je op de hoogte van de vorderingen.

Doe je de aanvraag liever zelf? Hou er dan rekening mee dat je hiervoor E-herkenning niveau 3 nodig hebt.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.