SLIM-subsidieregeling

SLIM-subsidieregeling

Iedere werkgever in het mkb begrijpt de noodzaak van leren en ontwikkelen; in onze samenleving zijn er veel en snelle veranderingen en voor je het weet is de laatste trend al opgevolgd door de andere. Voor jou als ondernemer lastig om dit allemaal te volgen en up-to-date te blijven. Maar jij hoeft dit uiteraard niet alleen te doen, jouw werknemers hebben namelijk hierin een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat hun kennis en vaardigheden op peil zijn en blijven. Daarvoor is in veel gevallen scholing nodig. Om torenhoge scholingskosten te voorkomen is de SLIM-subsidieregeling in 2020 geïntroduceerd en ook in 2021 is deze regeling van kracht. Wil jij weten wanneer jij recht hebt op deze regeling? Lees dan snel verder!

SLIM?

Sinds afgelopen jaar is de SLIM-subsidieregeling van kracht. SLIM staat voor ‘Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’. Deze regeling is ontwikkeld omdat in de praktijk bleek dat het, ten opzichte van grote ondernemingen, in het mkb minder gebruikelijk is dat werknemers zich blijven ontwikkelen met een studie. Deze werkgevers hebben daar in veel gevallen minder geld voor in huis dan grote ondernemingen. De SLIM-subsidieregeling is in het leven geroepen om die situatie te veranderen en het leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. Het gevolg hiervan is dat een leercultuur en leerrijke werkomgeving ontstaat in alle (kleine) bedrijven. De subsidie is voor diverse ideeën die gericht zijn op leren en ontwikkelen. De subsidie is verkrijgbaar voor:

 • Doorlichting onderneming: hierbij moet je denken aan het inhuren van een externe adviseur die je bedrijf doorlicht. Met deze informatie wordt een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan opgesteld. Hiermee kan je direct aan de slag;
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers: het doel van dit advies is om werknemers actief na te laten denken over hun toekomst. Op deze wijze help je jouw werknemers om vitaal te blijven. Tevens draagt het bij aan je strategische planning;
 • Het begeleiden bij het ontwikkelen of introduceren van een leerrijke werkomgeving: hierbij kun je denken aan het oprichten of opschalen van (succesvolle) projecten binnen je onderneming;
 • Derde leerweg: dit houdt in dat bijvoorbeeld werknemers met een kwetsbare positie een middelbare beroepsopleiding (mbo) gaan volgen in de derde leerweg. Naast werknemers met een kwetsbare positie is deze optie geschikt voor werkzoekenden en mensen die een carrièreswitch willen maken.

Wie mogen de subsidieregeling aanvragen?

De subsidieregeling is ingedeeld in 3 groepen. Deze bestaan uit:

 • Mkb-ondernemingen;
 • Samenwerkingsverbanden in het mkb;
 • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?

Dit jaar kun je als werkgever in het mkb op twee momenten een aanvraag SLIM-regeling indienen. De data zijn:

 • 2 tot en met 31 maart 2021;
 • 1 tot en met 30 september 2021.

De aanvraag SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven wijkt af van de hierboven benoemde data. Voor hen geldt dat de aanvraag van 1 juni tot en met 30 juni 2021 ingediend moet zijn. Let op! De aanvraagtermijn wijkt af van 2020, destijds had je nog drie maanden om de subsidie aan te vragen.

De aanvraag van de SLIM-subsidie kun je hier indienen. Na deze tijdvakken is het niet meer mogelijk, dus wees er snel bij.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Met uitzondering voor initiatieven voor kleine ondernemers, check hier of je als kleine ondernemer wordt aangemerkt. Hiervoor geldt een subsidiepercentage van 80%. Houdt tevens rekening met de ondergrens want voor alle ondernemers geldt dat subsidiabele kosten ten minste € 5000 moet bedragen, met uitzondering van aanvragen voor derde leerweg trajecten.

Daarnaast zijn verschillende maximale subsidiebedragen vastgesteld.

 • Jouw individuele mkb-onderneming kan maximaal € 24.999 subsidie ontvangen.
 • Heb jij een grootbedrijf in de horeca- of recreatiesector, dan bedraagt de subsidie maximaal € 200.000.
 • Voor ondernemingen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband geldt een maximum van € 500.000. Daarbij geldt dat geen van de partijen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband meer dan € 200.000 subsidie ontvangt.
 • De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten bedraagt € 2700 per praktijkleerplaats. Een praktijkleerplaats moet 40 weken duren.

Wat houden bovenstaande bedragen en percentages nu precies in? Dat lichten we graag nog even toe in een rekenvoorbeeld, zie onderstaande tabel.

Schema_SLIM

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.