Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. Ook de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer hoort daarbij. Het ministerie van Intrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer uitstoot. Naar schatting is op dit moment 50% van alle gereden kilometers in Nederland zakelijk verkeer en woon-werkverkeer.

Vanaf 1 januari 2024 vindt de volgende wijziging plaats: vanaf die datum ben je als ondernemer verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van je medewerkers. Dit is de Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Voor wie geldt dit?

Wanneer jouw organisatie 100 of meer medewerkers telt, dan geldt de rapportageverplichting voor jou. Vanaf 1 januari 2024 ben je verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van jouw medewerkers. Uiterlijk op 30 juni 2025 stuur je alle gegevens over 2024 in.

Ook bedrijven met minder dan 100 medewerkers mogen vrijwillig gegevens indienen. Deze gegevens worden niet doorgestuurd naar de omgevingsdienst, maar worden gebruikt voor onderzoek.

Belangrijke data:

16 mei 2023

Vanaf deze datum kun je vrijwillig gegevens indienen. De rapportageverplichting geldt op dit moment nog niet, maar met het indienen van de gegevens kun je wel alvast achterhalen wat de CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit van jouw organisatie is.

1 januari 2024

Wanneer jouw organisatie meer dan 100 medewerkers heeft dan ben je vanaf deze datum verplicht om te rapporteren. Zorg dat je administratie op orde is om in 2025 alle benodigde gegevens in te sturen.

30 juni 2025

Als organisatie met 100 of meer medewerkers stuur je uiterlijk op 30 juni 2025 de gevraagde gegevens over 2024 in.

Benodigdheden:

In de handreiking “Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit” staat welke gegevens precies nodig zijn. Onder andere de volgende gegevens zijn belangrijk:

-Totaal aantal kilometers dat jouw medewerkers samen opgeteld in een kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer.

-Totaal aantal kilometers opgedeeld in het soort vervoermiddel en brandstoftype.

-Gebruik deze link voor het direct doorgeven van de gegevens.

Handhaving:

Een omgevingsdienst van de overheid controleert de rapportageverplichting. Zij zijn onderdeel van een overheidsdienst waar deskundigen met gemeenten en provincies samenwerken. O.a. natuur- en milieuwet- en regelgeving is hetgeen waar zij zich mee bezig houden. Wanneer de rapportageverplichting ingaat, controleert een omgevingsdienst of jou rapportage is ingestuurd.

 Jouw rol als werkgever:

Wat kan jij doen om de werkgebonden personenmobiliteit te verduurzamen? Indien mogelijk zou vaker vanuit huis werken een optie kunnen zijn. Ook is het openbaar vervoer, een elektrische auto of de fiets een goed alternatief. Heb jij wel eens gedacht aan een fietsplan voor jouw medewerkers? Eerder schreven wij daar dit blog over!

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit blog, dat horen wij het graag! Je kunt ons bereiken via info@personplus.nl of telefonisch per 0113-405680.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.