Alles over het fietsplan

Alles over het fietsplan

Zowel jij als werkgever als jouw medewerkers hebben er baat bij om gezond en fit te zijn. Dat is erg duidelijk geworden in de jaren die achter ons liggen. Maar hoe kun jij de gezondheid van je medewerkers stimuleren? Een goede manier is het verstrekken van een fiets!

Uit onderzoek blijkt namelijk dat een medewerker die op de fiets naar het werk komt 1,3 dagen per jaar minder ziekteverzuim heeft. Daarnaast voelt een medewerker zich na het gebruik maken van een fietsplan 80% meer betrokken bij de werkgever, bespaart één maand fietsen net zoveel CO2 als één boom opneemt in 1 jaar en kunnen er 10 fietsen op één parkeerplaats geparkeerd worden. Reden genoeg dus om een fiets te verstrekken.

Maar welke mogelijkheden zijn er dan allemaal? Spring maar achterop! In dit blog wordt dat uitgelegd.

De verschillende mogelijkheden

Een fiets van de zaak kun je vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen. Opties hiervoor zijn de cafetariaregeling, een lening en een leaseplan. De drie opties worden hierna verder uitgewerkt.

Vergoeden met de cafetariaregeling  

Als je gebruik maakt van de cafetariaregeling werkt de regeling als volgt. De werknemer koopt de fiets die hij of zij graag wil hebben, stel deze fiets kost € 1500 inclusief BTW. Jij als werkgever verlaagt het brutoloon van de werknemer met € 1500. Hierdoor moet de medewerker over een lager brutoloon loonheffing afdragen. Vervolgens mag je € 1500 netto vergoeden. De vergoeding wijs je aan als eindheffingsloon en wordt toegewezen aan de vrije ruimte. Als de vrije ruimte niet wordt overschreden betaal je daarover geen belasting. De werknemer heeft de fiets gekocht en is de eigenaar van de fiets, na de verwerking in de salarisadministratie heb je geen verplichtingen meer.

Bij een belastingtarief van 37,07% heeft de werknemer uit dit voorbeeld een belastingvoordeel van € 556. Per saldo kost de fiets in dit voorbeeld maar € 944.

Hierna de voor- en nadelen van de cafetariaregeling:

Voordelen:

 • Profijt van fiscaal voordeel.
 • Weinig administratieve lasten voor werkgever.
 • Werknemer betaalt bijkomende kosten voor onderhoud en verzekering.
 • Geen invloed op de reiskostenvergoeding.

Nadelen:

 • Het verstrekken van de fiets door middel van de cafetariaregeling vult de vrije ruimte.
 • Door het verlagen van het brutoloon bouwt de medewerker die maand minder pensioen en vakantiegeld op.
 • De éénmalige verlaging van het brutoloon heeft invloed op aanspraken van werknemersverzekeringen, het verlaagt namelijk het dagloon.

Het verstrekken van een lening

De tweede mogelijkheid voor een fiets van de zaak is door het geven van een lening. Jij als werkgever mag namelijk de werknemer een renteloze lening, in dit voorbeeld van € 1.500, verstrekken om een fiets te kopen.

Nadat de lening is verstrekt en de werknemer de fiets heeft gekocht staat er uiteraard een schuld open. De werknemer kan de schuld inlossen door op de fiets naar het werk te komen, stel de werknemer krijgt van jou een vergoeding van € 0,15 per kilometer voor woon-werkverkeer. De woon-werkafstand van de werknemer is 4 kilometer. Per werkdag krijgt hij of zij een vergoeding van € 1,20. De werknemer zet deze vergoeding in voor het aflossen van de lening.

Als de werknemer 20 dagen per maand werkt, krijgt hij of zij maandelijks een vergoeding van € 24. De werknemer heeft de lening van € 1.500 na ongeveer 5 jaar terugbetaald.

In tegenstelling tot de cafetariaregeling komt de aanschaf van de fiets niet ten koste van de vrije ruimte. Dit komt doordat er sprake is van een lening die terugbetaald moet worden. De terugbetaling van de lening gaat ook niet ten koste van de vrije ruimte omdat de werknemer de lening aflost met een gerichte vrijstelling (de kilometervergoeding). Voor het rentevoordeel geldt een nihil waardering.

Hierna de voor- en nadelen van de lening:

Voordelen:

 • Werknemer hoeft de aanschafprijs van de fiets niet in één keer uit te geven.
 • Aflossen kan via de reiskostenvergoeding.
 • Werknemer betaalt de bijkomende kosten voor onderhoud en verzekering zelf.

Nadelen:

 • Fiscaal niet interessant voor de werknemer.

Ter beschikkingstellen van een leasefiets

De werknemer kan een fiets uitzoeken bij een leasemaatschappij waar jij als werkgever een overeenkomst mee hebt gesloten. De leasemaatschappij is gedurende de leaseperiode eigenaar van de fiets en stelt deze ter beschikking aan jouw werknemer. Dit wordt door de belastingdienst gezien als loon in natura en om die reden wordt er bijtelling in rekening gebracht waar de werknemer loonheffing over moet afdragen. Het bijtellingspercentage voor leasefietsen bedraagt 7%. Omdat het een maandelijks bedrag betreft, wordt de bijtelling als volgt berekend: Aanschafwaarde (catalogusprijs) x bijtellingspercentage/twaalf maanden.

De leasemaatschappij factureert het leasebedrag van de leasefiets aan jouw als werkgever. Vervolgens is het aan jou om te bepalen of je het volledige leasebedrag of een deel hiervan wilt vergoeden. Stel het leasebedrag per maand bedraagt € 70,- en jij wilt € 50,- vergoeden dan dient er netto € 20,- te worden ingehouden bij de werknemer, de eigenbijdrage mag in mindering worden gebracht op de bijtelling.

Op dagen dat de werknemer met bijvoorbeeld de auto naar het werk komt mag een (vaste) onbelaste reiskostenvergoeding worden verstrekt van maximaal € 0,21 per kilometer.

Voordelen:

 • Fiets blijft eigendom van de leasemaatschappij.
 • Onderhoud, verzekering en reparaties zijn vaak voor de leasemaatschappij.
 • Werknemer kan tegen laag, vast percentage bijtelling ook de fiets privé gebruiken.
 • Werknemer hoeft geen investering te doen.

Nadelen:

 • Reiskostenvergoeding vervalt op de dagen dat de fiets wordt gebruikt voor woon-werkverkeer.

Is jouw interesse gewekt na het lezen van dit blog en wil jij de gezondheid van jouw medewerkers stimuleren? Kies dan voor een fietsplan!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.