Prinsjesdag update

Prinsjesdag update

 

Prinsjesdag update

Prinsjesdag is weer geweest! Op de derde dinsdag van september wordt altijd van alles verteld wat belangrijk is voor de toekomst van jullie, de ondernemers. Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken hebben we de belangrijkste zaken onder elkaar gezet.

Werkgeverslasten worden hoger

Per 1 januari 2023 stijgt het minimumloon met 10%. Dit betekent dat de maximum premielonen ook meestijgen met 10%.

Daarnaast wordt per 1 januari 2023 de belastingvrije km-vergoeding iets verhoogd (van € 0,19 naar € 0,21). Per 1 januari 2024 worden deze nogmaals verhoogd, naar € 0,22 cent per km.

Doordat er nieuwe regelgeving komt rondom flexibele arbeid, wordt er verwacht dat ondernemingen die veel te maken hebben met seizoensdrukte, contracturen zullen moeten gaan doorbetalen die niet gewerkt zijn.

De arbeidskorting wordt flink verhoogd en de inkomstenbelasting wordt verlaagd bij werknemers met een laag of modaal inkomen, wat voor de werknemer erg voordelig is, maar weinig gevolgen heeft voor jou als werkgever (enkel als je nettoloonafspraken maakt met werknemers).

Beperkte tegemoetkoming voor zwaardere ondernemerslasten

Helaas worden ook de ondernemerslasten hoger. De winstbelasting (Vpb) gaat verhoogd worden. Het lage tarief van 15% stijgt naar 19% en het lage tarief wordt nu gerekend tot € 200.000 in plaats van € 395.000. Het hoge tarief stijgt van 25% naar 25,8%. (bron: Rijksoverheid)

Regels rondom loon van de DGA zullen aangescherpt worden. Hoe en wat precies is nog niet bekend.

De zelfstandigenaftrek zal verlaagd worden voor ondernemingen die geen bv zijn. Dit stond al op de planning, maar nu gaat het proces 2x zo snel. Er wordt in 6 stappen afgebouwd van een aftrek van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027.

Van de opbrengst die de lastenverzwaring oplevert, zal een deel (€ 600 miljoen) uitgetrokken worden om Mkb’ers te steunen. Dit wordt gedaan door onder andere ‘een lagere Aof-premie voor kleine werkgevers, en de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Werkkostenregeling worden uitgebreid.’ (Bron: Horeca Nederland)

Bijscholing en stagiaires

Om het aantal arbeiders te verhogen, trekt het kabinet € 305 miljoen extra uit om het aantal schoolverlaters te verlagen en kwetsbare studenten beter te begeleiden. Het doel hiervan is om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het aanbod van bbl-opleidingen wordt aangemoedigd voor zij-instromers waardoor switchen van sector laagdrempeliger gemaakt wordt.

Subsidieregeling praktijkleren zal vanaf studiejaar 2023/2024 verlaagd worden met € 400 per jaar. Meer weten over de subsidieregeling praktijkleren? Lees dit blog!

Voor het STAP-budget wordt vanaf 2023 € 500 miljoen extra uitgetrokken, verspreid over 4 jaar. Dit bedrag is specifiek voor mensen met maximaal een mbo-4 diploma.

Overige zaken

Per 1 januari 2023 wil het kabinet de omgevingswet invoeren. Wil je meer weten? Klik dan hier.

Op 14 juli 2022 is de regeling om als mkb’er met een laag energieverbruik subsidie voor verduurzaming aan te vragen tijdelijk stopgezet. Nu is bekend gemaakt dat het kabinet ernaar streeft deze subsidie dit kalenderjaar nog te heropenen, in aangepaste vorm.

Een hele hoop veranderingen dus! Heb je vragen over de gevolgen die deze veranderingen kunnen hebben voor jou of jouw onderneming? Neem dan contact op via info@personplus.nl of 0113-405680.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.