Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020

Dinsdag 15 september was het weer Prinsjesdag. Een bijzondere dit jaar, het coronavirus houdt het land inmiddels een half jaar in zijn greep en het einde van de gevolgen hiervan zijn voorlopig nog niet in zicht. Toch moet er voorzichtig ook vooruit gekeken worden. Benieuwd wat de overheid voor aankomend jaar aan veranderingen doorvoert? We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

De belangrijkste zaken op een rij

Tijdens Prinsjesdag wordt het werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer geopend. Op deze dag spreekt de Koning de troonrede uit en presenteert de Minister van Financiën de miljoenennota voor het komende jaar. Zoals elk jaar zijn er weer de nodige veranderingen op het gebied van toeslagen, uitkeringen en belastingen. We zetten de belangrijkste op een rijtje zodat jij goed voorbereid het komend jaar ingaat.

  • NOW 3.0: de Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid gaat per 1 oktober in en vervangt de NOW 2.0. We hebben je hier al over ingelicht in onze vorige nieuwsbrief en blijven dit uiteraard in de gaten houden. Kijk hier voor de informatie die tot nu toe bekend is gemaakt over de NOW 3.0.
  • Lage WW premie tijdelijk niet herzien door corona: de bepaling uit de WAB dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de hoge WW-premie moeten worden afdragen, wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort. Dit is besloten omdat vanwege het Coronavirus veel extra overwerk nodig is in sommige sectoren (waaronder de zorg). Omdat een gerichte sectorale maatregelen zeer bewerkelijk is, is ervoor gekozen om een generieke uitzondering te maken van de 30% herzieningssituatie. Je hoeft dus over 2020 de lage WW-premie op grond van >30 % overwerk niet te herzien. Let op: per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden!
  • TVL: de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor ondernemers wordt per 1 oktober aangepast. Net als de NOW 3.0 wordt de regeling stapsgewijs afgebouwd om ondernemers de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe omgeving.
  • Loonheffingskorting: de loonheffingskorting wordt vanaf 2021 verhoogd. Hierdoor houden werknemers met een besteedbaar inkomen tot €68.507 meer netto over van hun salaris als zij deze korting toepassen. Op jaarbasis zal dit zo’n 100 euro netto schelen. Let wel, lagere inkomens hebben hierbij meer voordeel dan hogere inkomens.
  • Belastingtarief inkomstenbelasting omlaag: voor inkomens in de eerste en tweede schijf daalt de belasting met 0,25%. Dit lijkt niet veel maar in de praktijk kan dit tot wel een paar honderd euro schelen op jaarbasis. Het nieuwe tarief is dan 37,10% in 2021.
  • Aanpassing VPB: de Vennootschapsbelasting is verlaagd van 16,5% naar 15%. Daarnaast wordt de hoogte van de winst in dit percentage opgehoogd van 200.000 euro naar 245.000 euro. Hierdoor gaan het komend jaar meer MKB-bedrijven dit lagere tarief betalen. Boven de 245.000 euro wordt de Vennootschapsbelasting 25%.
  • Verandering in vrije ruimte WKR: met de WKR kunnen werkgevers onbelast vergoedingen uitkeren aan hun medewerkers die niet direct in relatie staan tot het werk. Dit is gebaseerd op een percentage van de totale loonsom van de werkgever. Denk bij aan tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is vooruitlopend op de wetswijziging goedgekeurd dat voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom drie procent van dat deel van die fiscale loonsom bedraagt. Dat biedt mogelijkheden aan werkgevers die daar de financiële ruimte voor hebben hun werknemers in de moeilijke coronatijd extra tegemoet te komen. Dat kan bijvoorbeeld door het verstrekken van een cadeaubon. Na 1 januari 2021 wordt de vrije ruimte echter verlaagd van 1,2 % naar 1,18% voor bedrijven met een loonsom van meer dan 400.000 euro. Voor werkgevers met een loonsom lager dan 400.000 euro bedraagt de vrije ruimte 1,7%

Zoals elk jaar gaat het bij de Miljoenennota en Prinsjesdag om plannen van het kabinet. Dit betekent dat deze tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer zullen worden behandeld. Dit betekent dus ook dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. Ook moeten sommige plannen nog verder worden uitgewerkt door het kabinet.

De komende weken zal dit gebeuren en zal er meer duidelijk worden over bijvoorbeeld de NOW 3.0 en de TVL regelingen. Wanneer dit het geval is zullen we jullie uiteraard gelijk op de hoogte brengen.

Vragen over de Miljoenennota of andere plannen van het kabinet? Vraag het ons!

Altijd op de hoogte blijven van het actuele nieuws op het gebied van ondernemerschap en personeelszaken, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.