Het loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Deze regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen of hebben die lastig aan werk komen. De doelgroep is onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • oudere werknemers met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking.

 

Vereisten voor LKV

Een vereiste om LKV te ontvangen is dat je als werkgever een kopie van de doelgroepsverklaring LKV van jouw werknemer nodig hebt. De werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Recht op LKV

Om als werkgever misschien recht te hebben op LKV moet een werknemer onder één van de vier doelgroepen vallen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst.

 

Hoogte LKV

De hoogte van het LKV is hieronder per categorie weergegeven.

Doelgroepen LKV Maximaal LKV
Oudere werknemers (56 jaar en ouder) €3,05 per verloond uur en maximaal €6.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.
Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen. €3,05 per verloond uur en maximaal €6.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden. €1,01 per verloond uur en maximaal €2.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.
Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden. €3,05 per verloond uur en maximaal €6.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 1 jaar.

Doelgroepverklaring aanvragen

Om als werkgever LKV te kunnen ontvangen is een doelgroepverklaring van de werknemer nodig. De werknemer is echter niet verplicht om een doelgroepverklaring aan te vragen. Indien de werknemer hier wel toe bereid is, vraagt de werknemer de verklaring aan binnen drie maanden nadat deze bij jou in dienst is getreden. Na de aanvraagtermijn van drie maanden heeft de werknemer geen recht meer om de verklaring aan te vragen en heb je als werkgever geen recht meer op LKV.

Let op! Voor dienstverbanden die gestart zijn tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden. De aanvraagtermijn was tijdelijk verlengd, omdat het door de coronacrisis soms niet lukte om de doelgroepverklaring op tijd aan te vragen. Voor dienstververbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt weer de aanvraagtermijn van 3 maanden.

Beslissing aanvraag en premiekorting LKV toepassen

Na de aanvraag zal het UWV binnen 13 weken een beslissing maken met betrekking tot de aanvraag. Indien jij als werkgever recht hebt op LKV, ontvang je allereerst een voorlopige berekening inclusief specificatie van de hoogte van het LKV dat je per werknemer ontvangt. Deze specificatie ontvang jij medio maart. De belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli de definitieve berekening van het LKV.

Pas als je als werkgever de kopie van de doelgroepverklaring LKV ontvangen hebt, kan in de loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’ gezet worden. Wanneer je de salarisadministratie via PersonPlus geregeld hebt, stuur ons dan de definitieve berekening van het LKV door via mutaties@personplus.nl. Wij regelen dan voor je dat de premiekorting LKV goed ingesteld staat bij iedere aangifte loonheffingen over het jaar waarover je LKV wilt ontvangen. Je ontvangt de tegemoetkoming in het jaar opvolgend aan het jaar waar de premiekorting LKV is toegepast.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.