Hoofdlijnenakkoord

Hoofdlijnenakkoord

Na een moeizame formatie is het dan zover: de partijen hebben een hoofdlijnenakkoord voor het kabinet 2024-2028. In dit hoofdlijnenakkoord hebben de PVV, VVD, NSC en BBB concrete stappen geformuleerd wat zij willen bereiken. Dit akkoord is de basis van de veranderingen voor de samenleving en brengt ook veranderingen mee voor de werkgevers in ons land. Wij zetten graag een paar (mogelijke) veranderingen voor je op een rij:

Inkomen

Een uitgangspunt vanuit het hoofdlijnenakkoord is dat werken meer gaat lonen voor een groter deel van de bevolking. Dit is nog niet volledig uitgewerkt in het akkoord, maar dit wil het kabinet mogelijk voor elkaar krijgen door een lastenverlichting op arbeid. Een optie om dit bewerk te kunnen stellen is het introduceren van een extra schijf in de Inkomstenbelasting.

Ook is in het akkoord terug te lezen dat er stapsgewijs gewerkt gaat worden aan het doorvoeren van verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en toeslagen. Ook dit zorgt mede voor dat werken meer gaat lonen. Deze wetgeving voor het hervormen van het toeslagen- en belastingstelsel wordt nog voorbereid en is dan ook nog niet concreet.

De WW-premie voor vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten wordt verhoogd met 0,1%-punt per ingang van 2026.

Wel wil de overheid een compensatie voor werkgevers via de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) naar aanleiding van het verlagen van het eigen risico in de zorgverzekering. Het verlagen van het eigen risico heeft als gevolg dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gaat stijgen.

Zekerheid op de arbeidsmarkt

De partijen streven naar meer stabiliteit op de arbeidsmarkt, met een focus op zelfstandigen (zzp’ers) en de uitzendbranche. Het beleid voor zelfstandigen wordt verder ontwikkeld en de regels voor de uitzendsector worden strenger.

Begin dit jaar informeerden wij je over de aankomende arbeidsrechtelijke veranderingen, waaronder de verduidelijking van de status van zelfstandigen en werknemers. De behandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) gaat door om helderheid te verschaffen over arbeidsrelaties. De datum van inwerkingtreding van deze wetswijziging is echter nog onduidelijk.

Buitenlandse arbeidsmigranten

Het hoofdlijnenakkoord geeft aan dat alle arbeidsmigranten buiten de Europese Unie straks een tewerkstellingsvergunning moeten hebben om in Nederland te kunnen werken. Kennismigranten zijn hiervan uitgezonderd.

Er zal worden gekeken of de fiscale voordelen onder extraterritoriale kostenregeling zullen worden versoberd en of de salariseisen van de kennismigrantenregeling moet worden verscherpt en verhoogd.

Ook wil het nieuwe kabinet de werkgevers verantwoordelijk maken voor overlast van arbeidsmigranten en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting. Werkgevers krijgen echter wel meer ruimte om arbeidsmigranten te huisvesten op het eigen terrein. Bij een langdurig verblijf in Nederland wordt de werkgever verantwoordelijk voor het leren van de Nederlandse taal door deze arbeidsmigranten.

Overige plannen

Op dit moment wordt de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gecompenseerd door het UWV. Per 1 juli 2026 zal dit beperkt worden tot kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). Grotere werkgevers zullen niet meer in aanmerking komen voor de compensatie.

Ook willen de partijen verduurzaming van het wagenpark blijven stimuleren, maar de elektrische rijder gaat wel eerlijk bijdragen, om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden. De subsidies voor elektrische auto’s komt dan ook per 2025 te vervallen.

De Wet bescherming klokkenluiders zal worden aangepast om de bescherming van klokkenluiders te versterken.

Het moet nog blijken in de komende tijd op welke manier bovenstaande ideeën worden uitgevoerd. Het geeft een idee over de mogelijke veranderingen die eraan zitten te komen. Op welke manier en op welk termijn is nog onduidelijk. Wij houden je uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen op onze site of meld je aan voor onze nieuwsbrief!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.