Het UWV publiceert nieuwe Werkwijzer Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Het UWV publiceert nieuwe Werkwijzer Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Het UWV publiceert de nieuwe Werkwijzer Wet Verbetering Poortwachter. Dit om ervoor te zorgen dat de werkwijze goed blijft aansluiten op wat er in de realiteit gebeurt. De werkwijzer is voornamelijk in het leven geroepen voor medewerkers van het UWV, bedrijfsartsen en werkgevers. Aan de hand van deze werkwijzer kunnen zij ervoor zorgen dat ze alle stappen van de WVP volgen en dus een goede afhandeling van het verzuimproces realiseren. PersonPlus helpt en ondersteunt in dit proces maar we nemen je graag mee door deze werkwijzer zodat jij als werkgever op de hoogte bent van alle stappen in dit proces.

 

De Wet Verbetering Poortwachter in het kort

De Wet Verbetering Poortwachter (Wvp) is in het leven geroepen om werkgevers en werknemers ertoe te bewegen dat deze bij ziekte van de werknemer zich zoveel mogelijk inspannen om de werknemer naar vermogen werkzaamheden te laten verrichten. Samengevat zijn het een aantal stappen, rechten en plichten voor beide partijen om dit te realiseren.

PersonPlus is jouw externe personeelsafdeling en ondersteunt jou als werkgever gedurende dit proces.
Wij helpen en coördineren vanaf de eerste ziektedag tot en met het moment dat de medewerker weer aan het werk kan. Hoe we dat doen? Dat zie je in dit overzicht.

 

Veranderingen in de Werkwijzer

Wet- en regelgeving rondom werkgevers en werknemers verandert continue. Dit om ervoor te zorgen dat de wetgeving passend blijft bij de realiteit. Daarom wordt met regelmaat de werkwijzer aangepast. De belangrijkste aanpassing die nu gemaakt is, is de aanpassing rondom integratieverplichtingen van een payrollwerkgever. Dit op basis van de nieuwste versie van de Wet Arbeidsmarkt In Balans (WAB). Dit houdt in dat er meer verantwoordelijkheid bij de inlener komt te liggen. Oftewel de organisatie of persoon welke de uitzendkracht inhuurt moet meer doen ter bevordering van re-integratie bij ziekte.

Ook zijn er aanpassingen gemaakt rondom verlofregelingen, voornamelijk ouderschapsverloven. Dit omdat de wetgeving recentelijk is veranderd. Ook tijdens ziekte heeft een medewerker recht op ouderschapsverlof dus is de werkwijzer hierop aangepast. De duur van het verlof is aangepast en de eerste ziektedag van de werknemer kan nu ook tijdens de verlofregeling plaatsvinden.

Als derde belangrijke aanpassing is er een addendum toegevoegd vanwege COVID-19. De situatie is weliswaar weer richting normaal aan het bewegen maar de kans is groot dat er de komende maanden/jaren nog met regelmaat corona gerelateerde bijzonderheden tijdens het ziekteproces voorkomen. In het addendum wordt beschreven hoe werkgever en werknemer dienen te handelen bij een COVID-19 besmetting van de medewerker en hoe Long Covid wordt behandeld in het ziekteproces. Kijk hier voor het gehele addendum.

Naast deze wijzigingen zijn er nog een aantal kleinere aanpassingen opgenomen in de Werkwijzer. Het gehele 40 pagina’s tellende document vind je hier.

 

Voor jou als werkgever

Doordat PersonPlus jouw externe personeelsafdeling is hoef je je geen zorgen te maken om wijzigingen in de Werkwijzer. Wij houden deze bij en verwerken ze direct in onze begeleiding van jou als werkgever en jouw werknemers. Hierdoor ben je altijd verzekerd van de juiste opvolging op het gebeid van verzuim. Heb je vragen over hoe we dit doen of wat je hier zelf nog in kan doen? Aarzel niet op contact op te nemen met onze verzuim experts, ze vertellen je er graag meer over.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.