Grotere kans op burn-out na zomervakantie

Grotere kans op burn-out na zomervakantie

Grotere kans op burnout na zomervakantie

De eerste week na een vakantie is vaak even wennen. De medewerker gaat met lichtelijke weemoed weer aan de slag. De vakantie was heerlijk, maar eigenlijk veel te kort. Binnen de kortste keren blijkt toch dat de zomervakantie onvoldoende was om de accu 100% op te laden. Vooral als de spanning voor de zomervakantie al té hoog was opgelopen en het vooruitzicht van de zomervakantie een laatste redmiddel was. Wanneer in september het herfstachtige weer wederkeert en de energie al niet optimaal was, kan dit de druppel zijn die de emmer doet overlopen.

Een dergelijke situatie wil je als werkgever natuurlijk graag voorkomen, het is daarom goed om de volgende aandachtspunten in het achterhoofd te houden. De medewerker kan namelijk vooraf al bepaalde signalen geven waardoor een burn-out makkelijker te herkennen is.

Vakantie is geen geneesmiddel

Beschouw een vakantie niet als een geneesmiddel tegen burn-out. Wanneer een medewerker namelijk al te ver in een burn-out zit, heeft de medewerker er geen baat meer bij. Voor mensen die zich op het hellende vlak begeven, kan een vakantie juist goed zijn om eventjes op te laden, dat wil zeggen dat een vakantie dus preventief kan werken tegen een burn-out. Onderzoek toont aan dat dit effect echter weer snel verdwenen is. Je moet de vakantie dus wel gebruiken om daarna op een andere manier te gaan werken.

Observeer je medewerkers

Een werknemer die langzamerhand in een burn-out raakt, laat vooraf al bepaalde signalen zien. De medewerker kan zich bijvoorbeeld vaker ziekmelden met hoofdpijn of rugklachten, een korter lontje hebben, sneller de confrontatie met collega’s aangaan, er steeds slechter uitzien, cynisch zijn, zich terugtrekken en/of verminderd sociaal gedrag vertonen.

Observeer niet alleen, maar luister ook!

Neem je medewerkers serieus. Een misvatting over een burn-out is dat er wordt gedacht dat het mensen overkomt die onzeker zijn, of geen grenzen aangeven. Niets is minder waar! Werknemers met bepaalde persoonlijk eigenschappen zoals gedrevenheid, perfectionisme en het hebben van een groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn kenmerkend voor werknemers die een burn-out kunnen oplopen, en kunnen al een signaal an sich zijn. Bovendien kan een werknemer nog steeds goede output leveren, waardoor een leidinggevende niet per se de noodzaak ervaart om in te grijpen. Output of de kwaliteit die wordt geleverd, is niet leidend voor hoe het met iemand gaat. Luister naar wat iemand zegt, en geef het gevoel dat hij of zij serieus genomen wordt.

Maak (werk)stress een bespreekbaar onderwerp

Het onderwerp (werk)stress moet een gespreksonderwerp blijven. Openheid en eerlijkheid over dit thema maken het ingrijpen voor beide partijen gemakkelijker. Hoe langer een werknemer doorloopt met klachten, des te langer hij of zij misschien niet aan het werk kan. Een veilige werkomgeving is een belangrijk aspect waar openlijk over gepraat zou moeten worden. Bedenk goed of de sfeer veilig genoeg is om hier open over te kunnen zijn.

Voer een consistent beleid

Bepaal wat de belangrijke en actuele thema’s zijn binnen jouw bedrijf, voorbeelden zijn: ‘work-life balance’, ‘voldoende (vak)kennis’ en ‘gezondheid’. Hier kunnen verschillende activiteiten op worden ingezet die te maken hebben met bovenstaande thema’s. Laat deze wekelijks, maandelijks of jaarlijks terugkomen en meet het effect hiervan.

Maak leidinggevenden alert

Leidinggevenden hebben een signalerende functie. Zorg ervoor dat zij weten waar ze op kunnen letten en dat ze weten op welke manier zij kunnen ingrijpen. Ze moeten voorbereid zijn om het gesprek aan te kunnen gaan met mensen, om te vragen hoe het met de medewerkers gaat. Er moet gesproken worden over hoe het gaat op werk, maar daarnaast ook op privégebied. Uitval komt vaak door een combinatie van een moeilijke thuis situatie en de werksituatie.

Dit zijn de belangrijkste signalen die je op kunt vangen en handelingen die je kunt uitvoeren om burn-outs onder je werknemers te kunnen voorkomen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan ook dit blog.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.