Creëer een inclusievere organisatie

Creëer een inclusievere organisatie

Juist nu de banen voor het oprapen liggen en het lastig is om de vacatures ingevuld te krijgen, is het goed om te kijken waar je heen wilt met je organisatie. Want hoe is jouw teamsamenstelling? Werk jij al jaren met dezelfde mensen, of is er veel verloop? En hebben jouw teamleden veel verschillende achtergronden, eigenschappen en kwaliteiten, of lijken zij veel op elkaar? In dit blog gaan we in op de voordelen van een inclusievere organisatie.

Wat betekent dit concreet?

In een inclusieve organisatie is er een omgeving gecreëerd waarin elke medewerker wordt gerespecteerd en gewaardeerd. Dit houdt in dat de diversiteit tussen medewerkers benut wordt! Je kunt hierbij o.a. denken aan gender, leeftijd, talenten, werkervaring, persoonlijkheidseigenschappen,  achtergrond en levensfase.

Juist wanneer je als ondernemer gebruik maakt van deze mix van mensen, kan dit jouw organisatie versterken. Belangrijk is dan om je te realiseren dat je werkt met allerlei verschillende mensen en dat zij allen verschillende behoeften, normen en waarden kunnen hebben. De kunst is om ervoor te zorgen dat niemand in je team zich buitengesloten of achtergesteld voelt. Dit doe je door goed te luisteren naar de behoeftes vanuit je team en hier op in te spelen. Achterhaal ieders talenten en zorg ervoor dat jouw medewerkers deze optimaal kunnen inzetten.

Wat kun je doen om jouw onderneming inclusiever te maken?

  • Nodig tijdens een sollicitatieronde ten minste één kandidaat uit die anders -op basis van het CV- niet direct uitgenodigd zou worden.
  • Plaats je vacature eens op andere kanalen dan dat je gewend bent.
  • Denk niet alleen vanuit werkervaring en opleiding, maar ook vanuit motivatie en potentie.
  • Bekijk eens of er plaats is in de organisatie voor iemand met een arbeidsbeperking.
  • Ook AOW-gerechtigde werknemers zijn interessant om aan te nemen, gezien hun levenservaring en kennis.
  • Een schoolverlater kan nieuwe energie en ideeën brengen!

De voordelen

Neem jouw team eens goed onder de loep en kijk op welke onderdelen jouw bedrijf inclusiever kan worden! Diversiteit in jouw team zorgt ervoor dat problemen, obstakels en uitdagingen op verschillende manieren worden bekeken.

Daarbij kan het ook kostentechnisch voordelen met zich meebrengen. Er zijn namelijk verschillende subsidies voor mensen met een arbeidsbeperking, oudere werknemers en werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hier schreven we eerder iets over in het blog over Loonkostenvoordeel (LKV). De meest recente informatie over dit onderwerp lees je op de site van het UWV.

Uitdagingen

Een inclusieve organisatie kan daarentegen wel uitdagingen met zich meebrengen. Juist omdat iedereen verschillend is, een andere achtergrond en normen en waarden heeft. Wederzijds respect is daarbij erg belangrijk. Zorg ook voor goede communicatie, met je team en onderling. Ken elkaars gebruiksaanwijzing en creëer zo een werkomgeving die medewerkers de ruimte biedt om zichzelf te zijn en zich tegelijk verbonden voelen met elkaar en de organisatie.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.