Het beoordelingsgesprek nieuwe stijl

Het beoordelingsgesprek nieuwe stijl

Beoordelingsgesprek

Januari: een nieuw jaar wacht op ons, met nieuwe kansen, uitdagingen en natuurlijk veel werkplezier!

Dit is ook het moment om samen met je teamleden terug te kijken naar het afgelopen jaar: Welke successen zijn er behaald? En hoe heb je deze bereikt? Maar ook: wat kan er anders en hoe kun je hiervoor zorgen? Wat wil je, samen met je team, bereiken in 2023?

De gesprekscyclus:

Steeds vaker zien we dat de traditionele gesprekscyclus over boord wordt gegooid. De gesprekken waarbij je als leidinggevende met verbeterpunten komt en de medewerker zelf met weinig input kan komen, het zogenaamde eenzijdige beoordelingsgesprek, is niet meer passend bij de huidige wensen van de medewerker.

We leven in een snel veranderende wereld, en banen ontwikkelen zich veel sneller dan vroeger. Dit vraagt van zowel werkgever als werknemer om alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen, en om vaker en op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan.

Talenten inzetten:

De traditionele gesprekcyclus leidt niet tot betere prestaties. Vaak worden de verbeterpunten van de werknemer vastgelegd. Veel beter kan de aandacht uit gaan naar waar de medewerker al heel goed in is, en hoe hij datgene nog beter kan benutten!

Blijkt er echter sprake te zijn van disfunctioneren, dan blijft het, onder andere vanuit juridisch oogpunt, noodzakelijk om een verbetertraject op te stellen en een goed dossier op te bouwen.

Goed om te weten is waar medewerkers in een traditionele gesprekscyclus ontevreden over zijn:

 • Het gespreksformulier is leidend, en leidinggevende vinkt de onderwerpen snel af.
 • De medewerker mist een goede opvolging van hetgeen wat wordt besproken.
 • Het belang van de medewerker strookt niet met het belang van de leidinggevende.
 • Teamleden hebben het gevoel dat zij niet open kunnen zijn tijdens een gesprek.
 • De nadruk ligt teveel op verbeteringen.

Hoe kan dit anders?

Een van de belangrijkste punten hierin is dat er voldoende oog is voor de ontwikkeling van de medewerker.

De medewerker maakt de eigen ambitie en drijfveren kenbaar in gesprek met de manager. Samen matchen zij deze op groeikansen binnen het bedrijf. Ontwikkelgesprekken en met name de resultaten daaruit, vormen zo een belangrijk gegeven voor groei van de werknemer én de organisatie.

 

Tips voor motiverende ontwikkelgesprekken:

 • Denk na over de vraag: hoe kan ik mijn medewerkers helpen op hun best te zijn?
 • Voer gesprekken met élke medewerker, en niet alleen met de medewerkers waarvan je denkt dat zij behoefte hebben aan een gesprek.
 • Wees betrouwbaar, integer en belangstellend. Niet alleen tijdens de gesprekken, maar het hele jaar door.
 • Medewerkers zijn veel gemotiveerder wanneer zij zelf ontwikkeldoelen tijdens het gesprek kunnen aandragen.
 • Soms kan de drempel voor de medewerker hoog zijn om een bepaald probleem zelf op te lossen, denk hierbij bijvoorbeeld aan faalangst, onderlinge wrijving binnen een team of structureel uitstelgedrag. Kijk eens naar de mogelijkheid van een externe coach!
 • Breng de groeimogelijkheden in kaart.

De digitale gesprekscyclus:

Hoe kun je dit nu in de praktijk gaan toepassen? Zonder dat het je teveel tijd kost en het ten koste gaat van je andere werkzaamheden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je zoveel mogelijk kan richten op het ondernemen, en dat daarnaast de gesprekken met je teamleden op een goede en positieve wijze worden gevoerd?

 

Daarmee kan PersonPlus je helpen!

Wij hebben voor jou dé e-HRM oplossing bij onze partner: De Digitale gesprekscyclus (DDGC). In DDGC kun je de volgende dingen onderbrengen:

 • Gesprekscyclus met gespreksformulieren (bijvoorbeeld: einde proeftijdgesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, exitgesprek)
 • Competenties en functieprofielen
 • 360 graden feedback zodat collega’s en leidinggevenden elkaar feedback kunnen geven, zo kun je talenten herkennen én erkennen.

Via deze link kom je op de PersonPlus digitale gesprekscyclus pagina en bereken je daar eenvoudig je tarief!

Wil je meer informatie over bovenstaande diensten, of heb je een vraag over een van onze andere diensten?

Wij helpen je graag verder! Mail naar info@personplus.nl of bel 0113-405680.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.