Hoe herken én versterk je talent?

Hoe herken én versterk je talent?

Hoe herken én versterk je talent?

Volgens het CBS is het aantal openstaande vacatures in de coronacrisis en afgelopen jaren opgelopen tot ruim 30.000. Uit deze cijfers blijkt dat in de huidige arbeidsmarkt het steeds lastiger wordt om geschikt personeel aan te trekken. Om deze reden is het als werkgever onmisbaar om de aandacht van jouw toekomstige werknemers te trekken en herkennen, met als doel hun aandacht op de lange termijn ook vast te houden en versterken. In dit blog wordt er daarom ingegaan op het onderwerp ‘’talent management’’, én hoe jij dit als werkgever kan inzetten om jouw personeel nog meer te laten uitblinken.

Wat houdt talentmanagement eigenlijk in?

Veel organisaties beschouwen talent management als het in kaart brengen van sterke punten. Een sterke puntenanalyse, met de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik goed?’ en ‘wat kan ik bijdragen?’ is een onderdeel van strategisch talentmanagement, maar vormt maar een derde van het geheel. Volgens Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement, gaat strategisch talentmanagement ook om kennis en kunde, maar vooral om het karakter. Het tweede onderdeel gaat om het stilstaan bij de motivatie van jouw werknemers. Als duidelijk is waarom mensen voor jouw organisatie (willen) werken, kan dit leiden tot waardevolle inzichten voor zowel werkgever als werknemer. Het derde en laatste onderdeel betreft het managen van de werkomgeving. Groei binnen een organisatie is namelijk alleen mogelijk als hiervoor de ruimte wordt geboden.

Hoe herken én versterk je talent?

Als er aan werknemers gevraagd wordt wat hun talenten zijn, kan het nog wel eens stil blijven. Het herkennen van talenten vinden velen namelijk erg moeilijk. Veelal heeft dit te maken met het feit dat talenten tegenwoordig zó vanzelfsprekend zijn voor mensen, dat ze verbaasd zijn als dit door een ander wél als een talent wordt beschouwt. Vaak antwoorden ze dan ‘dat kan toch iedereen?!’ Maar dit hoeft dus helemaal niet zo te zijn! Het kan daarom goeddoen als iemand anders je op een talent wijst.

Een nuttige tool om bij stil te staan is 360° feedback, met deze tool kan jij namelijk de talenten van jouw medewerkers makkelijker herkennen. In deze techniek wordt er door meerdere personen in jouw organisatie gekeken naar de talenten van een werknemer. In de 360° feedback kan rekening worden gehouden met de sterke punten analyse, terwijl er tegelijkertijd ruimte voor groei wordt geboden door jouw organisatie. Daarnaast kan het in gebruik nemen van een tool zoals 360° feedback op een maandelijkse basis, ook nog eens bijdragen aan een verhoogde motivatie voor de werknemer. Hij of zij kan zich op deze manier door blijven ontwikkelen en werken aan zijn of haar persoonlijke talenten.

Talentmanagement toepassen in de praktijk

Als jij als werkgever ervoor openstaat om jouw personeel meer vanuit hun talenten te laten werken, is het goed om stil te staan bij de aangeboren talenten van jouw personeel. Het zal namelijk waardevoller kunnen zijn om mensen hun talenten verder te versterken in plaats van te werken aan het ontwikkelen van zwakkere punten.

Maar hoe pak je dit nou precies aan, en op welke manier kan je het beste werken vanuit jouw werknemers’ talenten? De volgende punten kunnen helpen jou hierbij op weg helpen:

  • Bereid een overzicht voor met de talenten van de werknemer
  • Ga samen met de werknemer na welke talenten hij of zij meer in zou willen zetten in de huidige functie
  • Ga met de werknemer in gesprek om acties te bespreken die de werknemer kan uitvoeren om het potentieel aan talent beter te benutten
  • Ga na wat jij als werkgever bij kan dragen om de bovenstaande acties samen met de werknemer uit te voeren

Met bovenstaande stappen kan jij nu aan de slag met het investeren in jouw werknemers’ talent!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.