Alles wat gaat veranderen in 2023

Alles wat gaat veranderen in 2023

Alles wat gaat veranderen in 2023

Elk jaar veranderen er weer een aantal dingen op het gebied van bijvoorbeeld vergoedingen, regelingen en het minimumloon. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor je uitgelicht, zodat jij voor de start van het nieuwe jaar weer up-to-date bent.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2023 wordt de gerichte vrijstelling voor de onbelaste kilometervergoeding verhoogd naar € 0,21 (in plaats van € 0,19).

Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding

De gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 2023 verhoogd naar € 2,15 (voorheen was dit € 2,00).

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt voor alleen 2023 extra verhoogd naar 3,00% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 (2022: € 1,7%).  Voor het meerdere boven een loonsom van € 400.000 blijft het percentage van 1,18% ongewijzigd.

Verlaging Aof-premie

Voor de werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf wordt de lage Aof-premie verlaagd. Deze premie geldt voor de “kleine ondernemers”. Wil je weten of jij onder “kleine ondernemers” valt? Kijk dan hier.

Hoe hoog de premie wordt, is binnenkort te vinden via de cijferbijlage van de Belastingdienst.

Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Er komen 2 tijdelijke wijzigingen, dit zijn de volgende:

  1. Voor 2022: het bedrag aan LIV dat in 2023 wordt uitbetaald over 2022 wordt eenmalig €0,78 per verloond uur (dit was € 0,48). Het maximale bedrag wordt €1.520 (dit was €960) per werknemer per kalenderjaar.Voor 2023: het bedrag aan LIV dat in 2024 wordt uitbetaald over 2023 wordt eenmalig €0,63 per verloond uur (dit was 0,49). Het maximale bedrag wordt € 1.242 (dit was €960) per werknemer per kalenderjaar.
  2. De bovengrens van het uurloon wordt verhoogd. Deze bovengrens wordt bepaald wanneer het wettelijk minimumloon van juli 2023 wordt vastgesteld.

Geen wijzigingen in regelgeving AWF-premie bij tijdelijke urenuitbreiding en wisselende arbeid omvangen voor 2023

Wanneer je medewerkers in dienst hebt met een van de volgende contractenvormen: “onbepaalde tijd, “schriftelijk” of “geen oproepovereenkomst”, dan blijft de lage AWF-premie gelden, ook wanneer je een tijdelijke urenuitbreiding opneemt of wisselende arbeidsomvangen overeenkomt.

Eerder was er sprake van een mogelijke invoering van de hoge AWF-premie in dergelijke situaties. Dit is echter voor 2023 nog niet het geval.

Wijziging voor extraterritoriale kosten en de 30%-regeling

Indien je medewerkers in dienst hebt die in het buitenland werken, of medewerkers die vanuit het buitenland in Nederland komen werken, kun je bepaalde extra kosten gericht vrijgesteld vergoeden vanwege het tijdelijke verblijf in een ander land.

Het gaat dan om de zogenoemde extraterritoriale kosten. Je hebt hierbij de keuze uit:

  1. Het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten
  2. De 30% regeling toepassen (ook wel de bewijsregel genoemd)

Per 2023 is er jaarlijks een keuze mogelijk voor het toepassen van optie 1 of optie 2.

Herstellen van toegepast anoniementarief

Wanneer een werknemer geen/onjuiste gegevens heeft opgegeven, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres of BSN, dan moet het anoniementarief van 52% toegepast worden. Als de werknemer in de loop van het jaar alsnog de juiste gegevens aanlevert, mag vanaf dat moment het reguliere tarief toegepast worden. Daarnaast mogen de verloningen die in 2023 al gedaan zijn met terugwerkende kracht ook tegen het reguliere tarief gecorrigeerd worden, in plaats van tegen het anoniementarief.

Minder loonheffing en meer arbeidskorting

Het laagste tarief daalt van 37,07% naar 36,93%, en het bedrag waarover dit laagste tarief verschuldigd is, neemt behoorlijk toe. Dat stijgt volgens het Belastingplan 2023 van € 69.398 naar € 73.031.

Het kabinet wil de arbeidskorting vanaf 1 januari 2023 jaarlijks verhogen. Deze verhoging is voordelig voor werknemers en ondernemers met een arbeidsinkomen tot € 115.000. De arbeidskorting verlaagt de inkomstenbelasting voor mensen die werken.

AOW-leeftijd in 2023

Per 1 januari is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden, in tegenstelling tot 66 jaar en 7 maanden in 2022.

Verhoging wettelijk minimumloon

Het minimumloon wordt verhoogd, in onderstaand schema is te zien wat de minimum bedragen per 2023 zijn:

Tot zover de belangrijkste wijzigingen die voor jou als werkgever van belang kunnen zijn. Naast al deze punten kan het natuurlijk voorkomen dat er in de loop van 2023 nog meer wijzigingen worden doorgevoerd: uiteraard houdt PersonPlus je dan op de hoogte! Heb je vragen? Mail dan naar info@personplus.nl of bel 0113-405680.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.