Aanvraag definitieve berekening NOW

Aanvraag definitieve berekening NOW

Werkgevers moeten altijd een definitieve berekening aanvragen als zij een tegemoetkoming NOW hebben ontvangen. Als je als werkgever geen aanvraag doet, gaat UWV ervan uit dat je geen recht hebt op een tegemoetkoming. De werkgever moet het voorschot dan terugbetalen. De aanvraagtermijn van deze definitieve berekening is verruimd. In eerste instantie lag de deadline op 29 juni voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben en op 23 maart voor werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring nodig hebben. Beide groepen werkgevers krijgen nu de tijd tot 31 oktober 2021 om de definitieve berekening NOW 1 aan te vragen. Meer weten? Lees snel verder!

Verruiming aanvraagtermijn NOW 1

Werkgevers kunnen al sinds 7 oktober 2020 een aanvraag indienen voor de definitieve berekening voor de eerste periode NOW. Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020 stelt UWV vervolgens vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of – bij een dalende loonsom en/of minder groot omzetverlies – een terugvordering. Die terugvordering is nooit hoger dan het ontvangen voorschot.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de verlengde openstelling van het NOW-loket bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers hebben nu tot en met 31 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen.

Waar moet ik op letten bij de aanvraag?

Met de rekenhulp Simulatie NOW van het UWV kun je grofweg de hoogte van de eerste definitieve tegemoetkoming berekenen. Daarnaast kun je beoordelen of je een accountants – of derdenverklaring nodig hebt. Eerder schreven wij hier al een blog over. Wil je weten hoe je de definitieve aanvraag indient bij het UWV en welke gegevens je hiervoor nodig hebt? Lees dan dit blog van PersonPlus.

Aanvraagtermijnen NOW 2 en 3 ook aangepast!

Om een te grote druk op het UWV te voorkomen heeft een langere openstelling van het loket voor de eerste periode van de NOW ook gevolgen voor de aanvraag van de tweede en derde periode van de NOW. Het loket voor de definitieve berekening voor de tweede periode NOW (juni-september 2020) is een maand eerder open dan gepland. Werkgevers kunnen sinds 15 maart een aanvraag indienen. Dit heeft te maken met technische werkzaamheden die in april worden uitgevoerd. De einddatum voor deze termijn blijft ongewijzigd, namelijk 5 januari 2022.

Voor de derde periode NOW; de NOW 3.I (van oktober-december 2020) kan de definitieve berekening worden aangevraagd van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022, voor de NOW 3.II (ook wel de vierde periode genoemd) en 3.III (vijfde periode) (resp. januari-maart 2021 en april – juni 2021) loopt de termijn van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022.

Ruimte betalingsregeling bij terugvordering

In december is UWV begonnen met het versturen van de eerste beschikkingen aan werkgevers. Dat betreft zowel nabetalingen als terugvorderingen. UWV realiseert zich dat een terugvordering heel vervelend kan uitpakken voor ondernemers, zeker wanneer ze nu getroffen worden door de lockdown.

Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom afgesproken dat UWV ruime betalingsregelingen kan treffen, waarbij UWV kijkt naar iemands persoonlijke situatie. Ook uitstel van betaling hoort tot de mogelijkheden. Werkgevers wordt in zo’n geval dan ook echt aangeraden te bellen met de NOW Telefoon 088 – 898 20 04.

TVL verhoogd naar 100%

Wist je dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op voorstel van de Tweede Kamer in het tweede kwartaal  (april /m juni) van 2021 – afhankelijk van het omzetverlies – wordt verhoogd van 85% naar 100%? De hoogte van de tegemoetkoming is naast het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei open. TVL Q1 2021 is nog tot 30 april 2021, 17:00 uur aan te vragen. Voor de verhoging trekt het kabinet 450 miljoen euro uit.

Met deze update over de NOW (en TVL) hopen we je weer voldoende bijgepraat te hebben. En nu op naar hopelijk een snelle opening van de terrassen!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.