Definitieve berekening NOW

Definitieve berekening NOW

Heb jij een tegemoetkoming voor de eerste aanvraagperiode NOW ontvangen? Dan kun je sinds 7 oktober 2020 de definitieve berekening over deze periode aanvragen. Geen eenvoudige klus waarbij soms een accountants- of een derdenverklaring nodig is. En let op! Het UWV heeft aan de aanvraagperiode voor de definitieve berekening deadlines verbonden. In dit blog willen wij jou meer duidelijkheid geven over de definitieve berekening.

Algemene inleiding

De tegemoetkoming NOW die je hebt ontvangen is een voorschot. Het voorschot is door het UWV berekend op basis van het geschatte omzetverlies t.o.v. 2019 en de loonsom van januari 2020. De NOW 1 betrof de periode maart, april en mei 2020. Van de eerste NOW tegemoetkomingsperiode is inmiddels het werkelijke percentage omzetverlies bekend. Op basis van dit percentage kan het definitieve bedrag aan tegemoetkoming worden vastgesteld. Deze definitieve berekening kan hier worden aangevraagd. Daarbij is het advies om altijd een definitieve berekening aan te vragen, ook als je denkt teveel voorschot te hebben ontvangen. Wanneer het UWV geen definitieve berekening NOW ontvangt gaat het UWV ervan uit dat je geen recht had op tegemoetkoming. Je zal dan het volledige voorschot moeten terugbetalen.

Definitieve berekening aanvragen

Om de definitieve berekening NOW aan te vragen is het nodig om jezelf goed voor te bereiden. De volgende gegevens heb je nodig:

  • Bedrijfsgegevens;
  • Loonheffingennummer;
  • Werkelijke omzetverlies (inclusief de omzetgegevens die daaraan ten grondslag liggen);
  • Rekeningnummer;
  • Bankafschrift;
  • Kopie van de brief met de beslissing.
  • Accountans- of derdenverklaring (afhankelijk van de hoogte van het voorschot)

Of je een accountants- of derdenverklaring nodig hebt, hangt af van de hoogte van het ontvangen voorschot en definitieve tegemoetkoming. Daarnaast is het van belang of je de aanvraag als onderdeel van een groep hebt gedaan. De volgende diagram zal hierin duidelijkheid brengen.

Zoals je in de diagram kunt zien is een derdenverklaring nodig bij een voorschot tussen de € 20.000 en € 100.000 en bij een definitieve tegemoetkoming tussen de € 25.000 en € 125.000. Een  accountantsverklaring is nodig als je een voorschot van € 100.000 of meer hebt ontvangen, de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer bedraagt, als een werkgever onderdeel is van een groep of concern en bij aanvraag op werkmaatschappijniveau.

Rekenhulp

Met de rekenhulp Simulatie NOW van het UWV kun je grofweg de hoogte van de eerste definitieve tegemoetkoming berekenen. Tevens kun je beoordelen of je een accountants- of derdenverklaring nodig hebt.

Wat is een accountantsverklaring?

Dit is een verklaring van een registeraccountant of een gecertificeerde accountants-administratieconsulent. De verklaring toont aan dat jouw financiële administratie voldoet aan geldende wet- en regelgeving en de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld de jaarrekening. Met betrekking tot de definitieve berekening over de eerste aanvraagperiode heb je tot 29 juni 2021 de tijd om de accountantsverklaring op te sturen inclusief de bijlage die wordt verstrekt door het UWV. Doe je dit niet, dan zal je het voorschot moeten terugbetalen.

Wat is een derdenverklaring?

Dit is een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie waarin de omzetverlies wordt bevestigd. Met betrekking tot de definitieve berekening over de eerste aanvraagperiode heb je tot 23 maart 2021 om de derdenverklaring op te sturen. Zoals bij het niet opsturen van de accountantsverklaring zal je ook bij het niet versturen van de derdenverklaring het voorschot moeten terugbetalen.

Deadlines

Het UWV heeft jou de mogelijkheid geboden om vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening NOW aan te vragen over de eerste aanvraagperiode. Hoelang jij de tijd hebt om de definitieve aanvraag te doen is afhankelijk of je een verklaring moet toevoegen aan de aanvraag.

  • Hoef je geen verklaring mee te sturen? Dan heb je tot 23 maart 2021 de tijd om de definitieve aanvraag in te dienen.
  • Moet je een derdenverklaring meesturen? Dan heb je tot 23 maart 2021 de tijd om de definitieve aanvraag in te dienen.
  • Moet je een accountantsverklaring meesturen? Dan heb je tot 29 juni 2021 de tijd om de definitieve aanvraag in te dienen.

Ontvangst van de definitieve berekening

Het UWV probeert, indien geen aanvullend onderzoek nodig is, de beslissing binnen 12 weken kenbaar te maken door middel van een brief. De absolute deadline ligt op 52 weken na de aanvraag.  In de brief wordt aangegeven of je een deel van de tegemoetkoming moet terugbetalen, nog tegemoetkoming ontvangt of dat de tegemoetkoming precies overeenkomt met het bedrag waar je recht op hebt.

Bezwaar

Het is mogelijk dat jij het niet eens bent met de beslissing die het UWV heeft gemaakt. In dat geval is het mogelijk om bezwaar te maken. Dat moet je binnen 6 weken indienen na de datum die op de beslissing staat. Het bezwaar kan zowel digitaal als schriftelijk worden ingediend. In de meeste gevallen zal je binnen 12 weken een reactie op jouw bezwaar ontvangen, indien er meer tijd nodig is om het bezwaar te behandelen neemt het UWV contact met jou op.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.