Webinar PersonPlus – Verzuim

Webinar PersonPlus – Verzuim

Jullie hebben het vast voorbij zien komen: de aankondigingen van het eerste echte PersonPlus Webinar! 21 november was het zover. Misschien was jij er wel live bij, of heb je het Webinar later terug gekeken. Ons doel van het organiseren van dit Webinar is om zoveel mogelijk ondernemers te informeren over de inhoud van onze dienstverlening, en in dit geval in het bijzonder over verzuim.

Wil jij nog eens precies horen wat PersonPlus voor jou als ondernemer kan betekenen? Bekijk het in dit filmpje!

Alles over verzuim

Onze verzuim afdeling is voor jou de spil in het ziekteproces tussen medewerker, arbodienst, verzekeraar en natuurlijk jijzelf. We zorgen ervoor dat het ziekteproces zo spoedig mogelijk verloopt en dragen zorg voor alle aspecten binnen dit proces. Tijdens het Webinar hebben we de verschillende aspecten toegelicht.

In het eerste gedeelte van het Webinar stelt het verzuimteam zich aan je voor en vertellen we je alles over onze werkwijze, het verzuimproces en de wet verbetering Poortwachter. Kijk dit gedeelte hier terug!

 

Extern Vertrouwenspersoon

Tijdens het werk hebben je medewerkers te maken met collega’s, leidinggevenden, klanten, leveranciers, en andere partijen. Wat als er iets voorvalt wat als ongewenst wordt ervaren? Dan is het fijn dat zij hier hulp bij krijgen en in vertrouwen over kunnen praten met de vertrouwenspersoon! Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op de werkvloer. Ongewenst gedrag komt voor in alle sectoren. Een slachtoffer van ongewenst gedrag neemt gemiddeld 7 extra verzuimdagen op. Naast persoonlijk leed en extra verzuim leidt ongewenst gedrag tot een slechte sfeer op het werk, verminderde betrokkenheid en verminderde productiviteit. Een hoge werkdruk in combinatie met ongewenst gedrag VERDUBBELT de kans op burn-out klachten. Genoeg redenen om hier iets aan te doen dus!

Tijdens het Webinar stellen onze vertrouwenspersonen zich aan je voor en vertellen je alles over de vertrouwenspersoon dienstverlening.

Kijk dit gedeelte van het Webinar hier terug!

 

De kosten van Verzuim

Een zieke medewerker kost € 250,- tot € 400,- per dag!

We spreken van directe en indirecte kosten.

Directe kosten: loondoorbetaling, werkgeverslasten, kosten vervanging, arbo- en verzuimbegeleiding, inschakelen arbeidsdeskundige en het re-integratietraject.

Indirecte kosten: bijvoorbeeld productieverlies, stagnatie in je dienstverlening, psychosociale arbeidsbelasting en loonsancties.

Wat kun jij nu doen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken? Je hoort en ziet het in dit gedeelte van het Webinar:

 

Q&A:

Misschien stelde jouw collega ondernemer wel dé vraag die jij ook altijd al wilde stellen. De vragen en antwoorden kijk je hier terug.

Heb je na het zien van het Webinar nog vragen, wil je met ons sparren, of heb je onze hulp nodig? Wij zijn te bereiken via 0113-405680 of verzuim@personplus.nl

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.