Vervaltermijn vakantiedagen

Vervaltermijn vakantiedagen

Vervaltermijn vakantiedagen

Vakantiedagen! Voor je werknemer hard nodig en fijn om te hebben. Maar is je werknemer verplicht om ze allemaal op te nemen? En wanneer vervallen ze? Welke verplichtingen heb jij als werkgever?

Om deze laatste vraag te beantwoorden, willen we je eerst informeren over welke soorten vakantiedagen er bestaan.

Recht op vakantie kan bestaan uit:

  • Wettelijke vakantiedagen: 4 weken op jaarbasis (bij een full-time dienstverband). Dit is verplicht.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen: als een werknemer recht heeft op meer vakantiedagen dan de wettelijke vakantiedagen. Dit is niet verplicht maar kan wel in de cao staan.
  • ATV (Arbeidstijdverkorting) dagen: roostervrije dagen die werknemers kunnen opbouwen in het kader van arbeidstijdverkorting. Ook dit is niet verplicht maar kan wel in de cao staan.

Het belangrijkste om te weten als werkgever is dat je jouw werknemers op tijd moet infomeren over de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen. Doe je dat niet, dan blijven de niet opgenomen vakantiedagen gewoon staan en vervallen ze niet. Let als werkgever dus op dat je dit tijdig doet!

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit betekent dat de wettelijke vakantiedagen die je in 2021 over had en mee hebt genomen naar dit jaar, op 1 juli 2022 vervallen. Afwijkende afspraken zijn mogelijk, maar alleen in het voordeel van de werknemer. Waarom is die verplichting er? De vervaltermijn dient als stimulans voor werknemers om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen en om ervoor te zorgen dat een werknemer zijn of haar rust neemt.

Deze vervaltermijn geldt niet als redelijk aan te nemen is dat de werknemer zijn vakantiedagen niet op kon nemen, bijvoorbeeld doordat het erg druk was in het bedrijf. Dan geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Bij ziekte is dat meestal niet het geval. Zieke werknemers kunnen vakantie opnemen, dus daar geldt in principe een vervaltermijn van een half jaar na afloop van het jaar.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Die begint te lopen na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen over bijvoorbeeld 2021 verjaren dus op 31 december 2026.

ATV-dagen vallen niet onder de regelgeving van vakantiedagen. Daarom kan een werkgever ATV-dagen na een bepaalde tijd laten vervallen. Ook dit is meestal dan in de cao opgenomen.

Voor werknemers is het dus verstandig om eerst vakantie op te nemen van de wettelijke vakantiedagen omdat deze sneller kunnen vervallen dan de bovenwettelijke.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.