Verlenging steunmaatregelen

Verlenging steunmaatregelen

Eindelijk is het moment daar dat de horeca en detailhandel gedeeltelijk en met maatregelen hun deuren weer morgen openen. Geweldig nieuws natuurlijk en iets waar veel van ons al tijden naar uitkeken. Maar deze opening betekent voor veel ondernemers niet gelijk het einde van de crisis. Daarom heeft het (demissionair) kabinet besloten om de steunmaatregelen te verlengen tot in ieder geval 1 oktober 2021. Wat dit betekent en in welke vorm dit gebeurt lees je in dit blog.

Nieuwe situatie (bijna) dezelfde maatregelen

In veel gevallen is er nauwelijks iets veranderd aan de steunmaatregelen in het pakket. De inmiddels overbekende NOW, TONK, TVL en het belastinguitstel blijven ook in het 3de kwartaal van 2021 van kracht. Er zijn per regeling slechts details veranderd tegenover voorgaande versies. Dit om er ook voor te zorgen dat ondernemers zich kunnen focussen op de heropbouw van hun onderneming, gesteund door financiële hulp vanuit de Rijksoverheid. We zullen per regeling kort doornemen wat er is veranderd of juist hetzelfde is gebleven.

NOW 4.0

Het principe van de NOW regelingen is bij iedereen inmiddels wel bekend. Wanneer de omzetdaling dermate groot is maar het personeelsbestand (gedeeltelijk) gelijk blijft, kan er aanspraak worden gemaakt op de NOW. In het kort betekent dit voor de NOW 4.0:

  • Een omzetdaling van minimaal 20%
  • De loonsom mag maximaal 10% dalen tegenover februari 2021 (LET OP! Nieuwe referentiemaand) De oude referentiemaand was juni 2020
  • Maximale vergoeding is 85% van de (verwachte) loonsom
  • Inspanningsverplichting werkgevers blijft van kracht

TONK

Voor de TONK regeling geldt dat deze in de huidige vorm in ieder geval gedurende het 3de kwartaal van 2021 wordt verlengd. Dit houdt in dat in deze periode bij de gemeente de TONK regeling aangevraagd zoals dit ook in de vorige periode mogelijk was. De TONK regeling is een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten van personen, welke deze niet meer kunnen voldoen door de coronacrisis. Deze personen hebben minder inkomen waardoor het voldoen aan vaste noodzakelijke kosten zoals wonen niet meer mogelijk is. Dit geldt pas wanneer andere, bestaande regelingen niet toereikend zijn en aantoonbaar is dat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat het inkomen dermate is gedaald dat dit het geval is.

TVL

De TVL regeling is onder exact dezelfde voorwaarden verlengd voor het 3de kwartaal. Deze kun je dus ook op de bekende weg, via het UWV, aanvragen voor jouw onderneming. Dit doet het kabinet omdat ondanks de gedeeltelijke heropening van een aantal branches er nog lang niet op normale sterkte wordt gedraaid door de huidige maatregelen, welke voorlopig nog van kracht zullen zijn.

Belastinguitstel

Leuker kunnen ze het niet maken, uitstellen voorlopig nog wel. Tot in ieder geval 1 oktober 2022 (!) kan uitstel worden aangevraagd voor de omzetbelasting. Uiteindelijk moet dit een keer betaald worden, dus ga hier verstandig mee om. Maar de Rijksoverheid wil ondernemers eerst de mogelijkheid bieden om weer op eigen benen te staan voordat de belastingdienst om de hoek komt kijken.

Het gaat om een bijzonder belasting uitstel, waardoor dit via een speciale aanvraag wordt verleend. Ook zorgt dit ervoor dat wanneer er terugbetaald dient te worden er een betalingsmogelijkheid is om dit over 5 jaar te verspreiden. Zo wordt de financiële klap enigszins verspreid.

We zijn er nog niet, maar wel bijna!

Al met al belangrijke en noodzakelijke verlenging van de maatregelen in deze coronacrisis. Met de zomer op komst, vaccinaties en versoepelingen, hopen we natuurlijk allemaal dat we snel weer terug naar normaal kunnen. Tot die tijd zal de Rijksoverheid er alles aan doen om de ondernemers in nood te ondersteunen. En wij als consumenten dragen ons steentje bij door volop gebruik te maken van de terrassen, musea en festivals deze zomer. Want zeg nou zelf, daar kijken we toch allemaal weer naar uit?

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.